Oficiálne stanovisko ŠKODA AUTO k aktuálnej situácii na Ukrajine

Vážení novinári,

o aktuálnej situácii na Ukrajine sa vás snažíme informovať čo najrýchlejšie a najtransparentnejšie. Z tohto dôvodu nájdete nižšie priložené aktuálne odpovede na často kladené otázky. Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať.

Oficiálne stanovisko

Koncern Volkswagen prijal správy o vojne na Ukrajine s veľkými obavami a zdesením. Naďalej dúfame v rýchle zastavenie vojenských akcií a v návrat k diplomacii. Sme presvedčení o tom, že k udržateľnému riešeniu konfliktu môže prísť jedine na základe medzinárodného práva.

V spojitosti s ruským útokom na Ukrajinu a jeho následkami sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

S okamžitou platnosťou takisto zastavujeme export vozidiel do Ruska.

Pozastavením obchodných aktivít v Rusku predstavenstvo koncernu Volkswagen reaguje na celkovú situáciu, ktorá sa vyznačuje značnou neistotou a rozvratom.

Aktualizované 26.5.2022 k 11:00

Obchodné aktivity a prítomnosť spoločnosti ŠKODA AUTO na ruskom trhu

Zmení ruská invázia na Ukrajinu niečo vo vašom podnikaní? Prehodnocujú sa nejaké plány? Mohli by ste obmedziť svoje aktivity?

Volkswagen Group Rus až do odvolania zastavil výrobu v Rusku. Aktuálny vývoj aj naďalej sledujeme, avšak vzhľadom na vysokú mieru neistoty v celkovej situácii nie sme v tejto chvíli schopní predpovedať prípadné obnovenie výroby v Rusku. Z dôvodu značnej komplexity procesu plánovania výroby a nepredvídateľnosti celkovej situácie nie sme preto teraz tiež schopní plánovať žiadne výrobné objemy pre rok 2022.

Zamestnanci Volkswagen Group Rus aj naďalej zostávajú v režime odstávky. Počas tejto doby im budú naďalej vyplácané mzdy.

Stále platí, že ŠKODA AUTO má za koncern na starosti ruský a ukrajinský trh?

Áno. ŠKODA je od roku 2022 plne zodpovedná za manažment a finančné riadenie regiónu Ruska.

Koľko k vozidiel tento rok nevyrobíte z dôvodu uzavretia ruských výrobných závodov?

Ruský trh je jeden z najvýznamnejších trhov značky ŠKODA v celosvetovom meradle. V roku 2021 bolo Rusko druhým najväčším trhom vôbec. Bolo tam dodaných celkom 90 400 vozidiel značky ŠKODA. Presný počet nevyrobených vozidiel pro rok 2022 nie je možné teraz jednoznačne určiť.

Na akom mieste sú Rusko a Ukrajina medzi vašimi exportnými trhmi?

Ruský trh je jedným z najvýznamnejších trhov značky ŠKODA v celosvetovom meradle. V roku 2021 bolo Rusko druhým najväčším trhom vôbec. Bolo tam dodaných celkovo 90 400 vozidiel značky ŠKODA. Ukrajina doposiaľ takisto predstavovala stabilný trh s odbytom približne 6 000 vozidiel značky ŠKODA ročne. Od roku 2002 bolo v závode na Ukrajine vyrobených približne 190 000 vozidiel ŠKODA.

Ako ovplyvní vojna na Ukrajine vašu výrobu v roku 2022?

Aktuálne monitorujeme situáciu a nedá sa v túto chvíľu odhadnúť konečný vplyv na výrobu v celom roku.

Aký veľký bol pre vás ruský trh?

Ruský trh je jeden z najvýznamnejších trhov automobilky ŠKODA v celosvetovom meradle. V roku 2021 bolo Rusko naším druhým najväčším trhom vôbec. Bolo tu dodaných celkom 90 400 vozidiel značky ŠKODA.

Bude ŠKODA AUTO do Ruska automobily exportovať?

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou zastaviť export vozidiel do Ruska.

Situáciu ďalej monitorujeme na úrovni ŠKODA AUTO aj koncernu Volkswagen. V súčasnej chvíli nebudeme budúcu stratégiu ruského trhu bližšie komentovať.

Odchádza koncern Volkswagen z Ruska kompletne?

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

S okamžitou platnosťou tiež zastavujeme export vozidiel do Ruska.

Pozastavením obchodných aktivít v Rusku reaguje predstavenstvo koncernu Volkswagen na celkovú situáciu, ktorá sa vyznačuje značnou neistotou a rozvratom.

Situáciu ďalej monitorujeme na úrovni ŠKODA AUTO aj koncernu Volkswagen. V súčasnej chvíli nebudeme budúcu stratégiu ruského trhu bližšie komentovať.

Plánujete niekedy výrobné aktivity v Rusku obnoviť?

Volkswagen Group Rus až do odvolania zastavil výrobu v Rusku. Aktuálny vývoj aj naďalej sledujeme, avšak vzhľadom na vysokú mieru neistoty v celkovej situácii nie sme v tejto chvíli schopní predpovedať prípadné obnovenie výroby v Rusku. Z dôvodu značnej komplexity procesu plánovania výroby a nepredvídateľnosti celkovej situácie nie sme preto teraz tiež schopní plánovať žiadne výrobné objemy pre rok 2022.

Zamestnanci Volkswagen Group Rus aj naďalej zostávajú v režime odstávky. Počas tejto doby im budú naďalej vyplácané mzdy.

Aké veľké finančné straty pre vás znamená odchod z ruského trhu?

Presné dopady na finančné hospodárenie ŠKODA AUTO nemožno v tejto chvíli určiť. Téma je riešená na úrovni ŠKODA AUTO aj koncernu Volkswagen.

Presuniete výrobu z Ruska do inej lokality a kam? Máte na to voľné kapacity?

V tejto chvíli je príliš skoro predikovať náhradu výrobného programu. Situáciu ďalej monitorujeme na úrovni ŠKODA AUTO aj koncernu Volkswagen. V súčasnej chvíli nebudeme budúcu stratégiu ohľadom ruského trhu bližšie komentovať.

Závody na Ukrajine a v Rusku

2.1 Výroba na Ukrajine a v Rusku

Aké vozidlá a v akom počte vyrábate v ukrajinskom závode v Solomonove? Prebieha tam v tejto chvíli výroba?

Na Ukrajine vyrábame vozidlá vo forme SKD, a to modely SUPERB, KODIAQ, KAROQ a FABIA COMBI. Výroba na Ukrajine je zabezpečovaná obchodným partnerom Eurocar. Výroba vozidiel značky ŠKODA je v závode Solomonovo aktuálne pozastavená.

Aké modely sa na Ukrajine vyrábajú?

Na Ukrajine vyrábame vozidlá vo forme SKD, a to modely SUPERB, KODIAQ, KAROQ a FABIA COMBI určené výhradne pre miestny trh. Výroba na Ukrajine je zabezpečovaná obchodným partnerom Eurocar. Výroba vozidiel značky ŠKODA je v závode Solomonovo aktuálne pozastavená.

Pre ktoré trhy sú určené vozidlá značky ŠKODA vyrobené na Ukrajine?

Vozidlá vyrobené v závode Solomonovo sú určené len pre zákazníkov na ukrajinskom trhu.

Robili sa odtiaľ dodávky do Nemecka/západnej Európy?

Vozidlá vyrobené v závode Solomonovo sú určené iba pre zákazníkov na ukrajinskom trhu.

Aké vozidlá značky ŠKODA sú vyrábané v Rusku? Beží aktuálne výroba v Nižnom Novgorode a Kaluge?

V Rusku vyrábame modely RAPID, OCTAVIA, KAROQ a KODIAQ. V Nižnom Novgorode vyrábame tri modely OCTAVIA, KAROQ a KODIAQ. Model RAPID je vyrábaný v našom závode v Kaluge.

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

Aké vozidlá značky ŠKODA sú vyrábané v Rusku?

V Nižnom Novgorode vyrábame tri modely OCTAVIA, KAROQ a KODIAQ. Model RAPID je vyrábaný v našom závode v Kaluge.

Čo sa teraz stane so závodom v Kaluge, ktorý sú majetkom koncernu Volkswagen? Na aké účely bude slúžiť?

V tejto chvíli je príliš skoro predikovať budúce smerovanie. Téma je riešená na úrovni ŠKODA AUTO aj koncernu Volkswagen.

Vyrábajú sa v Rusku nejaké vozidlá koncernu Volkswagen, ktoré sú exportované na iné trhy?

Vozidlá vyrábané v ruských závodoch koncernu Volkswagen sú určené aj na export do krajín CIS (Bielorusko, Azerbajdžan, Kazachstan, Arménsko, Tadžikistan, Uzbekistan).

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

 

2.2 Zamestnanci na Ukrajine a v Rusku

Koľko máte aktuálne zamestnancov v Rusku a na Ukrajine?

Výroba vozidiel na Ukrajine je zaisťovaná prostredníctvom obchodného partnera Eurocar a jeho lokálnych zamestnancov. Nie sú tu žiadni zamestnanci ŠKODA AUTO.

Z Ruska sa už zo zahraničného vyslania vrátili všetci naši zamestnanci.

Čo je teraz so zamestnancami továrne na Ukrajine, na ako dlho je zastavená výroba? Ako beží výroba v závodoch v Rusku?

Výroba v ukrajinskom Solomonove, ktorá je sprostredkovávaná obchodným partnerom, spoločnosťou Eurocar, je aktuálne z dôvodu súčasnej situácie prerušená.

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

Čo sa stane s vašimi ruskými zamestnancami v ruskom závode v Kaluge, Nižnom Novgorode a Moskve?

Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania na koncernovej úrovni, ktorých súčasťou sú aj odbory.

Predstavenstvo koncernu Volkswagen zároveň berie veľmi vážne svoju zodpovednosť za dotknutých zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group RUS. Dotknutí zamestnanci v Rusku dostanú zodpovedajúcu náhradu mzdy, ktorej náklady bude hradiť koncern Volkswagen.

 

2.3 Dodávatelia na Ukrajine a v Rusku

Koľko máte na Ukrajine celkom dodávateľov?

Ide o pomerne nízky počet dodávateľov, konkrétne o troch priamych dodávateľov a dvoch ďalších dodávateľov dodávajúcich v režime just in sequence (JIS). Okrem toho má ŠKODA AUTO ďalších päť tamojších subdodávateľov. Dodávateľský reťazec je posudzovaný s cieľom definovať ďalších subdodávateľov, aby bolo možné eliminovať ďalšie riziká pre dodávky.

Ako je to s dodávateľmi na Ukrajine a v Rusku? Rušíte spoluprácu aj s ruskými dodávateľmi? Odkiaľ budete chýbajúce diely odoberať?

Úzko spolupracujeme s našimi ukrajinskými partnermi, aby sme našli spôsoby, ako zabezpečiť výrobu v závodoch našich dodávateľov a zároveň zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť zamestnancov. S našimi ukrajinskými dodávateľmi naďalej udržujeme obchodné vzťahy.

V Rusku pre nás v malom množstve vyrábali niektorí západní dodávatelia.

Dodávateľský reťazec je v súčasnosti posudzovaný s cieľom definovať alternatívnych dodávateľov, aby bolo možné eliminovať ďalšie riziká pre dodávky.

V Rusku sa mnoho automobilov vyrába lokálne pre miestny trh. Existuje aj miestna výroba dodávateľských dielov?

Diely sú vyrábané lokálne. V súlade s našou globálnou stratégiou cielime na vysokú úroveň lokalizácie výroby pre miestnych zákazníkov.

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

Čo robí ŠKODA AUTO pre zabezpečenie zdrojov materiálov a komponentov, ktoré sa buď vyrábajú na Ukrajine, alebo cez ňu prechádzajú?

Zostávame s našimi ukrajinskými dodávateľmi. Väčšina z nich zvláda naďalej vyrábať a za to si zaslúži náš najhlbší rešpekt. Zároveň sme sa, v spolupráci s nimi, rozhodli dočasne duplikovať produkciu káblových zväzkov do iných krajín a tým tak dlhodobo zaistiť plynulú výrobu a zároveň eliminovať možné riziká.

Kam výrobu káblových zväzkov duplikujete?

Ako prvý krok v rámci duplikovania výroby sme v spolupráci s firmou PEKM Kabeltechnik presunuli časť výroby káblových zväzkov, vrátane niekoľkých desiatok zamestnancov, z Ukrajiny do Mladej Boleslavi. Výrobu sa podarilo presunúť v priebehu iba 5 týždňov od vypuknutia vojny.

Duplikovaná výroba nabieha postupne od kalendárneho týždňa 14, v súčasnej dobe sa tu vyrábajú káblové zväzky pre model FABIA COMBI a v priebehu nasledujúcich týždňov sa v Mladej Boleslavi začnú vyrábať aj káblové zväzky pre modely OCTAVIA, KODIAQ, KAROQ a SUPERB.

Do akej miery ovplyvňujú existujúce alebo nové sankcie spoluprácu koncernu Volkswagenu s licenčným výrobcom v závode v Nižnom Novgorode?

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu a jeho následkov sa predstavenstvo koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou platnosťou až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel v Rusku. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ruské výrobné závody v Kaluge a Nižnom Novgorode.

S okamžitou platnosťou tiež zastavujeme export vozidiel do Ruska.

Pozastavením obchodných aktivít v Rusku reaguje predstavenstvo koncernu Volkswagen na celkovú situáciu, ktorá sa vyznačuje značnou neistotou a rozvratom.

Volkswagen Group RUS prevádzkuje zmluvný výrobný závod GAZ v Nižnom Novgorode od roku 2011. Spoločnosť GAZ a jej väčšinový vlastník, Oleg Deripaska, sú od apríla 2018 na sankčnom zozname USA. Odvtedy je pokračovanie výroby v spoločnosti GAZ podmienené generálnou licenciou (GL) vydanou príslušným americkým úradom OFAC. Generálna licencia bola na konci januára 2022 predĺžená o 90 dní.

Dopady pre spoločnosť ŠKODA AUTO v Českej republike

3.1 Výroba v Českej republike

Stretávate sa v dôsledku situácie na Ukrajine s nedostatkom dodávok od dodávateľov? Ak áno, sú títo dodávatelia jediní pre región Európy a Ruska a nemáte preň žiadnu alternatívu?

Globálna dodávateľská sieť koncernu Volkswagen, ktorá obsahuje viac ako 40 000 dodávateľov, zahŕňa aj množstvo dodávateľov na západnej Ukrajine. Vzhľadom na súčasnú situáciu v tomto regióne môže dôjsť k narušeniu dodávateľského reťazca. To môže viesť k úpravám výrobných programov v jednotlivých závodoch koncernu. Za účelom riešenia vzniknutej situácie založil koncern Volkswagen expertný tím, ktorého je ŠKODA AUTO súčasťou.

Aká je aktuálna situácia vo výrobe?

Situácia sa postupne stabilizuje. Najlepšie pokrytie výrobného programu evidujeme v závode Kvasiny s modelmi KAROQ, KODIAQ a SUPERB. Pre krátkodobý výhľad do nasledujúcich týždňov vidíme možnosť opätovného naplnenia výrobných kapacít aj v Mladej Boleslavi vrátane plnej výroby nášho plne elektrického modelu ENYAQ iV. Dlhodobý výhľad však zostáva otvorený a to predovšetkým z dôvodu pretrvávajúceho problému s polovodičmi.

 

3.2 Predaj

Ako už bolo oznámené, budete zastavovať či obmedzovať výrobu aj v Českej republike. Ako to bude s objednávkami zákazníkov?

Tím špecialistov ŠKODA AUTO pracuje usilovne na zaistení dodávok chýbajúcich dielov. Objednávky zákazníkov budeme uspokojovať podľa dodávok práve týchto dielov.

Sú nejaké modely a motorizácia pri výrobe uprednostňované?

Výrobu riadime na báze dostupnosti dielov a poradia prijatých objednávok.

Bude dostupnosť vozidiel rovnaká na všetkých trhoch, alebo sa bude líšiť?

Objednávky vozidiel budeme uspokojovať podľa dodávok chýbajúcich dielov.

Na základe čoho sú prípadne určované kvóty na rozdeľovanie vozidiel pre dané regióny?

Vozidlá vyrábame podľa poradia prichádzajúcich objednávok a podľa dodávok chýbajúcich dielov.

Aký model teraz bude mať najkratšiu a naopak najdlhšiu čakaciu lehotu? A ako dlho?

V súčasnej dobe preverujeme a naďalej monitorujeme situáciu a jej vplyv na čakacie lehoty, ktoré už predtým boli ovplyvnené celosvetovou krízou spôsobenou nedostatkom polovodičov.

Aký vplyv bude mať inflácia na rast cien vozidiel značky ŠKODA?

ŠKODA AUTO, rovnako ako ostatní výrobcovia a automobilový sektor nevynímajúc, čelia v súčasnej dobe najväčšiemu nárastu inflácie za niekoľko posledných rokov.

Pociťujeme niekoľko inflačných tlakov, spôsobených nielen zastavením výroby a exportu v Rusku, ku ktorému koncern Volkswagen pristúpil v dôsledku útokov na Ukrajinu, ale aj z dôvodu kritického nedostatku dodávok dielov od niekoľkých ukrajinských dodávateľov, čo má vplyv na výrobu niektorých modelov ŠKODA

V neposlednom rade ide o nárast cien vstupov a energií. To všetko spôsobuje výrazné zvyšovanie firemných nákladov a nemožno preto vylúčiť, že do budúcnosti dôjde k zvyšovaniu cien našich vozidiel. Podnikáme však tie najlepšie možné protiopatrenia na minimalizáciu dopadov tohto vývoja, okrem iného prostredníctvom zaisťovacích transakcií a dlhodobých zmlúv s našimi dodávateľmi. Zároveň reagujeme zvýšenou nákladovou disciplínou a zavedením rozsiahleho kombinovaného programu na zvyšovanie efektivity. Tieto opatrenia síce znižujú vplyvy zvýšenia cien na našu činnosť, bohužiaľ ich však nemôžu plne kompenzovať.

Bude situácia v roku 2022 ešte horšia než v roku 2021?

Rok 2021 bol pre spoločnosť ŠKODA AUTO napriek všetkým výzvam dobrým rokom. Počas krízy v dodávkach polovodičov, ktorá bola kritická najmä v treťom štvrťroku uplynulého roku, sme podnikli všetko preto, aby sme vyrobili čo najviac automobilov. Aj preto sa nám vzhľadom na náročný uplynulý rok podarilo nakoniec zákazníkom na celom svete dodať celkom 878 200 vozidiel. S takmer 45 000 dodanými vozidlami vstúpil úspešne na trh plne elektrický model ENYAQ iV. Vďaka novému modelu KUSHAQ rástla ŠKODA AUTO výrazne aj v Indii.

Rok 2022 bude pre ŠKODA AUTO nemenej náročný. Pokračujúci nedostatok polovodičov, spoločne so zastavením výroby v Rusku, nedostatkom dielov na výrobu modelov ŠKODA dodávaných z Ukrajiny sužovanej vojnou, problémy v dodávateľských reťazcoch, rovnako ako pretrvávajúca neistota na svetových trhoch a rastúce ceny energií, surovín a ďalších vstupov, predstavujú aj pre rok 2022 veľkú záťaž. Aj naďalej sa však tešíme vysokému dopytu zo strany zákazníkov. Veríme, že so stratégiou NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 je automobilka navyše dlhodobo dobre pripravená na to, aby z procesu transformácie aj za tejto extrémne náročnej situácie vyšla posilnená.

 

3.3 Zamestnanci v Českej republike

Koľko máte v českých závodoch ruských a ukrajinských zamestnancov?

V našich závodoch pracuje 615 ukrajinských a niekoľko desiatok ruských kolegov.

Ako sa staviate k možnosti aktivácie kurzarbeitu?

Spoločnosť ŠKODA AUTO by uvítala možnosť dlhodobého nástroja typu „Kurzarbeit“, ktorý by zamestnávateľom pomáhal prekonávať prípadné ekonomické ťažkosti a zaisťoval v podobných situáciách flexibilitu pracovného trhu.

Naberá/chystá sa naberať ŠKODA AUTO prípadných záujemcov o zamestnanie z radov ukrajinských utečencov? Zaznamenávate tento záujem?

Záujemcovia z Ukrajiny majú v ŠKODA AUTO možnosť prihlásiť sa do štandardného výberového konania. Kompletná ponuka pozícií priamo v ŠKODA AUTO je zverejnená na portáli www.skoda-kariera.cz a www.job4ua.cz. V súčasnej dobe ponúkame pozície v oblasti IT, ďalej špecialistov pre elektro odbory do vývoja alebo do výroby a v neposlednom rade aj expertov so skúsenosťami z oblasti nákupu a zásobovania.

Spoločnosť ŠKODA AUTO pre záujemcov z Ukrajiny pripravila akciu s názvom Kariérny deň. Do dnešného dňa už prebehli štyri úspešné termíny. Ide o projekt, ktorý má za cieľ poskytnúť uchádzačkám o zamestnanie podporu a poradenstvo tak, aby ich uplatnenie na pracovnom trhu bolo čo možno najlepšie. Záujemkyniam okrem iného pomôžeme aj s tvorbou životopisu či s hľadaním vhodnej pracovnej pozície.

Plánujete prepúšťať zamestnancov?

Aktuálny konflikt na Ukrajine má vplyv aj na výrobu spoločnosti ŠKODA AUTO. Spoločne s Odbormi KOVO pracujeme s maximálnym nasadením na tom, aby sme dopady tohto konfliktu na našich zamestnancov zvládli čo najlepšie.

 

3.4 Dodávatelia

Prejavuje sa už teraz nejaký výpadok dodávok surovín z Ruska? Ako veľmi tieto suroviny dražejú?

Ako riziko v zásobovaní surovinami, tak ani zdraženie surovín sa v súčasnej dobe nedá vylúčiť. Aktuálne sledujeme komoditné trhy, výkyvy rubľa a dopady vybratia bankových entít zo systému SWIFT, aby sme zaistili plynulé dodávky do výroby.

ŠKODA AUTO neustále sleduje situáciu okolo kapacít a potreby dôležitých surovín a dodávaných dielov. V spoluprácu s dodávateľmi prijímame zodpovedajúce dlhodobé opatrenia na ich zabezpečenie. Pre nákup a zaistenie dôležitých vzácnych kovov máme rozsiahly prediktívny plán, ktorý sa dá aplikovať aj v tejto krízovej situácii.

Aká je vaša spotreba plynu? Ako by na vás dopadlo zastavenie dodávok plynu z Ruska? Pripravujete sa naň?

Ročná spotreba plynu tuzemských závodov ŠKODA AUTO robí necelých 0,5 % z celkovej spotreby Českej republiky. Na dodávkach plynu sú však závislé technológie našich lakovní a hutí, ich prípadné obmedzenie by tak významne ovplyvnilo výrobu.

Situáciu okolo kapacít a potreby dôležitých surovín a dodávaných dielov neustále sledujeme. V spoluprácu s dodávateľmi prijímame zodpovedajúce dlhodobé opatrenia na ich zabezpečenie.

Volkswagen Group RUS

Koľko má koncern Volkswagen v Rusku zamestnancov?

V závode v ruskej Kaluge pracuje takmer 4000 zamestnancov Volkswagen Group RUS. V Nižnom Novgorode potom viac ako 200 a v Moskve takmer 600 zamestnancov Volkswagen Group Rus.

Aké vozidlá značky ŠKODA sú vyrábané v Rusku?

V Nižnom Novgorode vyrábame tri modely OCTAVIA, KAROQ a KODIAQ. Model RAPID je vyrábaný v našom závode v Kaluge.

Aké vozidlá ostatných koncernových značiek sú vyrábané v Rusku?

V Kaluge sa ďalej vyrábajú modely Volkswagen Tiguan a Polo.

V Nižnom Novgorode potom model Volkswagen Taos.

Dodávky vozidiel zákazníkom za rok 2021 na ruskom trhu

Značka Dodávky vozidiel zákazníkom 2021
VW Osobné vozidlá 86,100
ŠKODA 90,400
Celkom 176,500

 

Ďalšie informácie o spoločnosti Volkswagen Group RUS nájdete tu

Ďalšie Informácie o výrobnom závode v Kaluge nájdete tu

Ďalšie Informácie o výrobnom závode v Nižnom Novgorode nájdete tu

Poskytnutá pomoc

Ako pomáhate rodinám týchto zamestnancov v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu?

Koncern Volkswagen vrátane všetkých svojich značiek venoval jeden milión eur Organizácii pre pomoc utečencom pri OSN. Na tomto dare sa podieľa aj ŠKODA AUTO.

Nad rámec tejto podpory vykonáva spoločnosť spoločne s naším sociálnym partnerom Odbory KOVO ďalšie humanitárne kroky. 

Plánujete pomáhať rodinám týchto zamestnancov v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu?

Koncern Volkswagen vrátane všetkých svojich značiek sa už rozhodol venovať jeden milión eur Organizácii pre pomoc utečencom pri OSN. Na tomto dare sa podieľa aj ŠKODA AUTO.

Nad rámec tejto podpory vykonáva spoločnosť spoločne s naším sociálnym partnerom Odbory KOVO ďalšie humanitárne kroky

 

Finančná pomoc

 • ŠKODA AUTO darovala sumu 10 miliónov korún českej neziskovej mimovládnej organizácii Človek v tiesnii.
 • Mesto Mladá Boleslav organizuje pre nemocnicu v ukrajinskom partnerskom meste Tiačiv finančnú zbierku, na ktorú spoločnosť ŠKODA AUTO prispeje 1 milión korún. Túto zbierku podporia 1 miliónom korún aj Odbory KOVO MB.
 • Najnovším príspevkom je zamestnanecká zbierka v spolupráci s Odbormi KOVO. Vedenie firmy zdvojnásobilo túto sumu na celkom 3,6 milióna korún. V súvislosti s kritickou situácií na Ukrajine automobilka uvoľnila už viac ako 20 miliónov korún.
 • Našich zamestnancov informujeme o materiálnych či finančných zbierkach, ktoré organizujú naše partnerské mestá.

Viac informácií nájdete tu:

Finančná zbierka Mladá Boleslav

Materiálna zbierka Mladá Boleslav

Materiálna zbierka Rychnov nad Kněžnou

Ubytovanie

Oceňujeme, že sa na prijatie ukrajinských utečencov pripravujú naše partnerské mestá Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí. Na pokrytie ich dodatočných nákladov teraz poskytne ŠKODA AUTO finančný príspevok vo výške 1 milión korún pre Mladú Boleslava po pol milióna korún pre Rychnov nad Kněžnou a pre Vrchlabí.

 • Automobilka ďalej ponúka dlhodobé ubytovanie rodinám našich zamestnancov v regiónoch, kde pôsobí, napríklad v ubytovacej kapacite Hotýlek ŠKODA AUTO.
 • Utečencom budú ďalej poskytnuté ubytovacie kapacity v rekreačných zariadeniach v majetku Odborov KOVO MB alebo budú ponúknuté miesta v detských táboroch pre deti utečencov. Zároveň budú prebiehať aktivity na podporu miestnych municipalít v Rychnove nad Kněžnou a vo Vrchlabí spoločne s organizáciami Odbory KOVO KV a Odbory KOVO VR.
 • Poskytujeme podporu pri vybavovaní víz, ubytovania, jazykových kurzov, zdravotnej starostlivosti, integrácie, vzdelávania. Nad rámec už menovaných aktivít sme tiež pre našich zamestnancov zriadili kontaktnú linku.

 

Materiálna pomoc

 • Keďže našim hlavným predmetom je mobilita, bude sa ŠKODA Logistika podieľať na preprave darovaných vecí a podporí české humanitárne organizácie v ich činnosti poskytnutím automobilov.
 • Priamo na Ukrajine ďalej pomáhame v Solomonove, kde sme priamo v závode pomohli vybudovať centrum pre utečencov. S pomocou ŠKODA Logistiky sme na Ukrajinu už dopravili dvanásť kamiónov s humanitárnou pomocou.
 • Príkladom okamžitej reakcie na potreby utečeneckých rodín je podpora výukového centra v Mladej Boleslavi. Od myšlienky k realizácii ubehli iba tri dni a už od začiatku marca je k dispozícii vzdelávacie centrum, ktoré deťom i dospelým pomáha s integráciou a jazykovými kurzami. O výukové centrum je taký záujem, že v priebehu dvoch týždňov sa kapacita rozrástla na 600 detí a dospelých, ktorí už majú k dispozícii 23 učební po celom meste. Na jeho vznik a chod ŠKODA AUTO finančne prispela a s podporou počíta aj do budúcnosti.

Koncern Volkswagen

Aké dopady bude mať podľa koncernu Volkswagen konflikt na európsku ekonomiku?

Koncern Volkswagen sa obáva závažných vplyvov vojny na Ukrajine na celú európsku ekonomiku.

Ďalšie dlhodobejšie prerušenie globálnych dodávateľských reťazcov by mohlo okrem iného viesť aj k výraznému zvýšeniu cien, nedostatku energií a zvýšeniu miery inflácie a tým aj k masívnym negatívnym dopadom pre európske podniky.

Európsky priestor by navyše mohla negatívne ovplyvniť aj závislosť na dovoze surovín, ktorých by mohol byť dlhodobý nedostatok.

Preto sa koncern Volkswagen zasadzuje za jednotný a silný postoj medzinárodného spoločenstva štátov.

Koncern Volkswagen v plnom rozsahu dodržiava sankcie, ktoré nadobudli platnosť, a pripojí sa aj k ďalším účinným sankciám proti Rusku.

Cieľom musí byť, prostredníctvom diplomatických rokovaní zúčastnených strán ako rovného s rovným, čo najskôr dosiahnuť ukončenie vojnovej konfrontácie na Ukrajine a najmä ukončiť utrpenie obyvateľov Ukrajiny.

Ako sa staviate k hrozbe ruskej vlády zoštátniť závod a majetok koncernu Volkswagen v Rusku a zveriť ho pod externú správu?

Koncern Volkswagen sleduje diskusie okolo vyvlastnenia s obavami. Volkswagen až do odvolania pozastavuje v Rusku výrobu vozidiel a vývoz vozidiel do Ruska.

Naši zamestnanci v Rusku sú aj naďalej v pracovnom pomere a dostávajú počas zastavenia podnikateľskej činnosti mzdu, ktorú v plnom rozsahu vypláca spoločnosť VGR. Budeme dodávať náhradné diely a plniť naše servisné a garančné povinnosti s výhradou obmedzení uložených sankciami EÚ. Tieto sankcie majú okrem iného vplyv aj na technickú podporu dotknutých dielov a komponentov. Podobne ako ostatné spoločnosti v regióne čelíme aj my mimoriadne situáciu: chýbajúca resp. silne obmedzená disponibilita dielov od dodávateľov aj logistickým ťažkostiam vyplývajúcim z vojnových operácií.

Zastavenie výroby v dôsledku vojny, presun výroby

Globálna dodávateľská sieť koncernu Volkswagen, ktorá obsahuje viac ako 40 000 dodávateľov, zahŕňa aj množstvo dodávateľov na západnej Ukrajine. Dodávateľský reťazec je nepriaznivo ovplyvňovaný súčasnou situáciou v tomto regióne. To vedie k úpravám výrobných programov v jednotlivých závodoch koncernu.

Miera, do akej sú naše obchodné aktivity ovplyvnené, je priebežne zisťovaná odborníkmi, ktorí sú súčasťou pracovnej skupiny pre celý koncern. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch budeme musieť postupovať s opatrnosťou a neustále vyhodnocovať situáciu. Dodávateľské reťazce mnohých nemeckých a tiež európskych závodov boli ovplyvnené.

Na výrobu vozidiel mimo Európy, najmä v Severnej a Južnej Amerike a v Ázii, nemá táto situácia v súčasnej dobe žiadny vplyv.

Od dodávateľov na Ukrajine odoberáme najmä káblové zväzky, ale aj rôzne spínače do interiéru vozidla.

Problémy v logistickom reťazci môžu nastať aj v dôsledku straty prepravných kapacít alebo dlhého čakania na hraničných priechodoch. Dodávky vozidiel a komponentov prostredníctvom železníc a kamiónov po obvyklých trasách boli narušené. Lodná doprava je veľmi náročná, pretože mnoho lodných spoločností odmieta zastavovať v ruských prístavoch. Zároveň prudko rastú prepravné poplatky a poistné.

Už v prvom týždni odviedla pracovná skupina skvelú prácu:

 • 10 najväčších dodávateľov vyslalo 80 zamestnancov do Wolfsburgu, aby s tímom z oblasti nákupu (>100 zamestnancov koncernu Volkswagen) pracovali na riešení situácie.
 • Krátkodobo sa využívajú iné závody vo východnej Európe, severnej Afrike a v zámorí, aby výpadky kompenzovali.
 • To, čo sme v uplynulých mesiacoch vybudovali v rámci koncernovej stratégie nákupu NORTH STAR, sa v tejto kríze osvedčilo: skutočné partnerstvo medzi dodávateľmi a koncernom. Vďaka tejto strategickej myšlienke, založenej na dôvere a spolupráci, prekoná koncernový nákup aj súčasnú krízu.

Koncern Volkswagen stojí za svojimi dodávateľmi na Ukrajine a robí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol miestnym firmám. Spoločne s našimi partnermi tiež skúmame možnosti alternatívnej výroby, aby sme zaistili dodanie komponentov. V prípade, že vojna čoskoro skončí, to síce môže znamenať tvorbu prebytočných kapacít, jedná sa však o lepší variant, než keby sme museli čeliť nedostatku dielov.

Personálna situácia v Rusku

V rámci všetkých činností v závode má bezpečnosť a pohoda našich zamestnancov najvyššiu prioritu. Mieru vplyvu na naše obchodné aktivity v dotknutých krajinách priebežne zisťuje krízový tím. Vzhľadom k tomu, že vlády niektorých európskych krajín (napr. Českej republiky) odporučili svojim občanom opustiť Rusko, bude zahraničným zamestnancom, ktorí v súčasnej dobe pracujú v Rusku a chcú krajinu opustiť, poskytnutá podpora, aby tak mohli urobiť.

Predstavenstvo koncernu Volkswagen berie svoju zodpovednosť voči dotknutým zamestnancom Volkswagen Group RUS veľmi vážne. Príslušní zamestnanci v Rusku (celkom približne 4 800 osôb) dostanú zodpovedajúcu náhradu mzdy, ktorej náklady bude hradiť koncern Volkswagen.

Súvisiace tačové správy Na základe menoviek: 2022, bezpečnosť, Európa, Gräf, Jahn, Mladá Boleslav, Neft, Oeljeklaus, predstavenstvo, Rusko, Schäfer, Schenk, Schnake, Spoločenská zodpovednosť, Ukrajina, Volkswagen Group, výroba

Všetko