Vyjádření společnosti ŠKODA AUTO k aktuální situaci na Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme hluboce znepokojeni vojenským útokem na Ukrajinu. Doufáme v rychlé zastavení válečných aktivit a brzký návrat k diplomacii založené na mezinárodním právu.

Máme obavy o obyvatele Ukrajiny, především pak o rodiny našich více než 600 ukrajinských kolegů v České republice a celý tým společnosti Eurocar v ukrajinském závodě v Solomonovu a v centrále v Kyjevě. V těchto těžkých dnech s nimi soucítíme. Zároveň myslíme na naše kolegy ze společnosti Volkswagen Group Rus, jejichž situace je rovněž vážná.

V jednotě je síla. Koncern Volkswagen včetně všech svých značek se rozhodl věnovat jeden milion eur Organizaci pro pomoc uprchlíkům při OSN. Na tomto daru se podílí i ŠKODA AUTO. Nad rámec této podpory jsme se společně s naším sociálním partnerem KOVO dohodli na následujících sedmi bodech, které jsou prvními humanitárními kroky z naší strany:

● ŠKODA AUTO v tuto chvíli daruje částku 10 milionů korun české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni.

● Odbory KOVO MB podpoří sbírku města Mladá Boleslav 1 milionem korun. Zároveň budou probíhat další sbírkové aktivity na straně odborové organizace. Uprchlíkům budou dále poskytnuty ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních v majetku Odborů KOVO MB či budou nabídnuta místa na dětských táborech pro děti uprchlíků. Zároveň budou probíhat aktivity na podporu místních municipalit v Rychnově nad Kněžnou a ve Vrchlabí společně s organizacemi Odbory KOVO KV a Odbory KOVO VR.

● V případě potřeby pomůžeme každému našemu ukrajinskému zaměstnanci vybudovat v České republice prostředí pro bezpečný život jeho rodiny. Konkrétně poskytneme podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace, vzdělávání a v ideálním případě i zaměstnání.

● Oceňujeme, že se na přijetí ukrajinských uprchlíků připravují naše partnerská města Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí. Na pokrytí jejich dodatečných nákladů nyní poskytne ŠKODA AUTO finanční příspěvek ve výši 1 milionu korun pro Mladou Boleslav a po půl milionu korun pro Rychnov na Kněžnou a pro Vrchlabí.

● Budeme velmi rádi, pokud se zúčastníte materiálních nebo finančních sbírek, které organizují naše partnerská města. Více informací najdete zde:

 
● Město Mladá Boleslav organizuje pro nemocnici v ukrajinském partnerském městě Tiačiv finanční sbírku, na kterou společnost ŠKODA AUTO přispěje 1 milion korun. Tuto sbírku podpoří 1 milionem korun také Odbory KOVO MB.

● Protože naším hlavním předmětem je mobilita, bude se ŠKODA Logistika podílet na přepravě darovaných věcí a podpoří české humanitární organizace v jejich činnosti poskytnutím automobilů.
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

lidskost je jednou z našich klíčových firemních hodnot. Nyní nastal ten správný čas se touto hodnotou také řídit. Pojďme společně přispět a podpořit ty, kteří naši pomoc potřebují.

Děkujeme Vám.

signs

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF