ŠKODA AUTO se zúčastnila "Evropského měsíce diverzity“,
představuje Strategii diverzity 2030

› ŠKODA AUTO podporuje a prohlubuje diverzitu a inkluzi ve všech oblastech
› Kulturní rozmanitost, tolerance a rovnoprávnost jako faktory úspěchu při dosahování cílů společnosti
› „Evropský měsíc rozmanitosti“: ŠKODA AUTO nabídla v květnu celou řadu různých iniciativ a aktivit

Mladá Boleslav, 31. května 2022 – Za účelem trvalé podpory inkluze a rozmanitosti v každodenním životě i na pracovišti vyhlásila Evropská unie také letos květen „Evropským měsícem diverzity“. Cílem této iniciativy je zvyšovat ve společnosti a na pracovišti povědomí o významu rozmanitosti a inkluze. Jako signatář české Charty diverzity se ŠKODA AUTO aktivně zasazuje za toleranci, rovné příležitosti, kulturní rozmanitost a soužití založené na vzájemném respektu. Svůj závazek k diverzitě a inkluzi automobilka zakotvila ve své strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a příslušná opatření navíc upřesnila ve své nové Strategii diverzity 2030.

„Pohlaví, etnický původ, sociální zázemí, náboženská příslušnost, ideologie, sexuální orientace nebo věk rozhodujícím způsobem určují vlastní obraz každého člověka. Abychom mohli být v budoucnu úspěšní, je třeba vědomě podporovat individuální rozmanitost. Je jednoznačně dokázáno, že rozmanitější týmy dosahují lepších výsledků a jsou inovativnější. Klademe si za cíl jít zde příkladem a stanovili jsme diverzitu a inkluzi za centrální oblasti aktivit naší strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Jsme zastánci pracovního prostředí charakterizovaného otevřeností, tolerancí a vzájemným respektem, které každému dovolí, aby se zapojil podle svého individuálního nadání a svých schopností a aby ho jeho práce bavila. Jedna věc je jasná: jedinečnost každého člověka je to, co formuje diverzitu ve ŠKODA AUTO! Náš cíl je být ještě otevřenější, vřelejší a barevnější – jednoduše rozmanití!“


Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

U příležitosti Evropského měsíce rozmanitosti Evropské Unie ŠKODA AUTO v uplynulých týdnech nabídla pod heslem „Každý z nás je jedinečný! Rozmanitost je to, co nás spojuje“ celou řadu aktivit. Cílem bylo zvýšit povědomí o významu rozmanitosti a inkluze na pracovišti a v běžném životě. Program zahrnoval mimo jiné nabídky, jako například workshop „Rodič jako průvodce po digitálním světě“ ve spolupráci s organizací Czechitas nebo on‑line setkání určená matkám na rodičovské dovolené. Dále se konala setkání Diversity Community Meet Up, na která byli pozváni podporovatelé a ambasadoři témat diverzita a inkluze. Program zakončila setkání s osobnostmi, jako například Lenkou Královou, ambasadorkou iniciativy Trans*parent, nebo Ditou Formánkovou, zakladatelkou organizace Czechitas, a běh FUN & RUN proti homofobii ve spolupráci s Prague Pride.

ŠKODA AUTO představuje svou Strategii diverzity 2030
Obdobně, jako tomu bylo v případě strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030, představí česká automobilka v nejbližší době svou Strategii diverzity 2030. Programově-obsahovou orientaci stanoví měnící se očekávání společnosti týkající se zaměstnavatelů zaměřených na budoucnost a jasné cíle v oblastech diverzity a inkluze do konce desetiletí. Česká automobilka tím důrazně potvrzuje, že se hlásí k rozmanitosti, rovným příležitostem a toleranci coby klíčovým faktorům pro úspěšnou realizaci svých ambiciózních strategických cílů. Podrobné informace o pokroku dosaženém v oblasti diverzity a inkluze nabízí ŠKODA AUTO ve své Výroční zprávě diverzity 2021.

Strategie diverzity 2030 společnosti ŠKODA AUTO zahrnuje různé klíčové oblasti. Společnost se u svých zaměstnanců mimo jiné zasazuje za vyváženou rovnost pohlaví i za rovné příležitosti. Do roku 2030 má být každá čtvrtá pozice v managementu obsazena ženou. Dále se ŠKODA AUTO ve své Strategii diverzity zavázala k aktivní podpoře a posilování skupin ERG (Employee Resource Groups). V nich se propojují zaměstnanci, kteří sdílí například stejnou sexuální orientaci, geografický původ či etnický původ. Příkladem jsou třeba skupiny „ŠKODA Proud“ nebo „Internationals@ŠKODA“, která se zaměřuje na zaměstnance ze zahraničí. Ti zde navazují sociální kontakty a vzájemně si poskytují podporu, aby se po zahájení práce ve ŠKODA AUTO rychle sžili s prostředím.

Dále je Strategie diverzity zaměřena na podporu zaměstnanců z komunity LGBT+, opatření pro kolegy s tělesnými omezeními, lepší mezigenerační spolupráci nebo prorodinnou politiku. Strategie navíc zahrnuje také program modelových rolí a zasazuje se za soužití bez předsudků v mezinárodním pracovním prostředí.

Partnerství za větší diverzitu
Jako jeden z největších zaměstnavatelů soukromého sektoru v České republice podporuje ŠKODA AUTO různorodé iniciativy na podporu diverzity a inkluze. Již od roku 2019 je automobilka navíc signatářem české i evropské Charty diverzity. Společnost navíc úzce kooperuje s největším partnerem organizace CSR Europe, iniciativou Byznys pro společnost, a spolupracuje s národním koordinátorem české Charty diverzity.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky