ŠKODA AUTO dále posiluje pomoc Ukrajině a jejím občanům

› ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO podpořila humanitární pomoc přímo na Ukrajině, pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny v České republice a zajišťuje zázemí rodinám ukrajinských zaměstnanců
› Automobilka zdvojnásobila sbírku zaměstnanců pořádané Odbory KOVO na 3,6 milionu korun, celkem už společnost uvolnila více než 20 milionů korun
› Příkladem okamžité pomoci je podpora ukrajinského výukového centra v Mladé Boleslavi, kde jsou pro stovky dětí a dospělých k dispozici jazykové kurzy a asistence pro snazší začlenění do společnosti
› Firma pomáhá na republikové i regionální úrovni a všechny kroky jsou zaměřeny na dlouhodobou podporu integrace ukrajinských rodin v České republice

Mladá Boleslav, 31. března 2022 – ŠKODA AUTO pokračuje v rozsáhlé pomoci Ukrajině a jejím občanům postiženým válečným konfliktem. V souvislosti s kritickou situací na Ukrajině automobilka uvolnila již více než 20 milionů korun. Společnost podpořila materiální sbírky v Mladé Boleslavi a Rychnově nad Kněžnou a 12 kamionů ŠKODA Logistiky s humanitární pomocí odjelo na Ukrajinu.

Se stejnou intenzitou se zaměřuje i na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice v regionech, kde má společnost své výrobní závody tak, aby byla zajištěna harmonická integrace a společenská soudržnost. Dva miliony korun předala společnost městům Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí pro zajištění potřeb uprchlíků. Nejnovějším příspěvkem je zaměstnanecká sbírka ve spolupráci s Odbory KOVO. Vedení firmy zdvojnásobilo tuto částku na celkem 3,6 milionu korun. Tato částka je určena na podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou. V rámci fáze integrace je také aktivní Nadační fond ŠKODA AUTO, který vyhlašuje sadu grantových regionálních výzev. Projekty budou regionální partnery podporovat v mnoha integračních aktivitách od podpory volnočasového vyžití dětí, duševního zdraví až po vzdělávání dospělých.

Společnost se také intenzivně zaměřuje na zajištění základních potřeb pro rodiny ukrajinských zaměstnanců, kteří v závodech společnosti ŠKODA AUTO pracují a kterým společnost nabídla evakuaci do ČR do svých ubytovacích kapacit.

Pro společnost ŠKODA AUTO je samozřejmostí, aby v souvislosti s válkou na Ukrajině pomáhala rychle, efektivně a bez zbytečné byrokracie. V těsné spolupráci s Odbory KOVO jsme na tuto pomoc uvolnili částku 20 miliónů korun. ŠKODA Logistika už odvezla 12 zásilek humanitární pomoci na Ukrajinu a také v České republice poskytujeme širokou podporu. Podpořili jsme město Mladou Boleslav při zřízení dočasného výukového centra za pouhé tři dny, abychom ukrajinským dětem a dospělým nabídli integrační a jazykové kurzy. Také v místech našich závodů v Kvasinách a Vrchlabí se angažujeme ve prospěch integrace uprchlíků. Zaměstnanci ŠKODA AUTO na tyto účely poskytli dodatečný finanční příspěvek 1,8 milionu korun. Pomáhají všemi způsoby, jejich velká ochota a nasazení jsou působivé.“


Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura.

Příkladem okamžité reakce na potřeby uprchlických rodin je podpora výukového centra v Mladé Boleslavi. Od myšlenky k realizaci uběhly pouhé tři dny a již od začátku března je k dispozici vzdělávací centrum, které dětem i dospělým pomáhá s integrací a jazykovými kurzy. O výukové centrum je takový zájem, že během dvou týdnů se kapacita rozrostla na 600 dětí a dospělých, kteří již mají k dispozici 23 učeben po celém městě. Na jeho vznik a chod ŠKODA AUTO finančně přispěla a s podporou počítá i do budoucna.

ŠKODA AUTO pomáhá materiálně i finančně také přímo na Ukrajině. Částkou 10 000 000 Kč podpořila sbírku neziskové organizace Člověk v tísni, další milion korun předala na nákup zdravotnického materiálu pro nemocnici v ukrajinském městě Tiačiv v rámci sbírky probíhající v Mladé Boleslavi. Součástí pomoci bylo i nasazení dobrovolníků z oddělení logistiky a zapůjčení nákladních vozidel.

ŠKODA AUTO se také přihlásila k pomoci svým ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám při zajištění bezpečného života v České republice. Konkrétně jde o podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace, vzdělávání, a pokud to bude možné i v hledání zaměstnání. V závodech společnosti v České republice pracuje dlouhodobě více než 600 občanů z Ukrajiny.

ŠKODA AUTO pomáhá i nefinančně, vyhradila a posílila tým expertů tak, aby podporoval místní partnery v rámci integračních aktivit. Důležitým partnerem je také Nadační fond ŠKODA AUTO, který vyhlašuje sadu specifických výzev, které budou komplexně podporovat navýšení kapacit pro rozvoj občanské společnosti a volnočasových aktivit nejenom pro uprchlíky z Ukrajiny. Podstatným elementem všech je udržet společenský soulad většinové společnosti s nově příchozími.

Ukrajině pomohla taktéž mateřská společnost Volkswagen: koncern včetně všech svých značek se rozhodl věnovat jeden milion eur Organizaci pro pomoc uprchlíkům při OSN a na tomto daru se podílela i ŠKODA AUTO. Automobilka rovněž v reakci na válečný konflikt zcela zastavila veškeré své výrobní a prodejní aktivity v Rusku.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky