Neziskový vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil svou činnost

› „42 Prague“ je třetí projektem patřícím do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen
› Ve vzdělávacím institutu, jehož je společnost ŠKODA AUTO spoluzakladatelem, dokončí v budoucnu své studium každoročně 150 vývojářů softwaru

Mladá Boleslav, 9. května 2022 – Vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil v české metropoli svůj provoz. Inovativní didaktický koncept sází zejména na celoživotní učení a trvalé posilování sociálních dovedností. V budoucnu zde každoročně absolvuje studium 150 programátorů.

„Otevřením institutu „42 Prague“ vytváříme ideální předpoklady pro aktivní zahájení transformace naší společnosti a její úspěšný rozvoj. Nový vzdělávací institut poskytne IT talentům optimální předpoklady pro to, aby si osvojili nové poznatky a dále rozvíjeli a prohlubovali své schopnosti. Díky inovativnímu didaktickému přístupu institutu „42 Prague“ se přitom celé studium ponese ve znamení celoživotního vzdělávání.“


Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

„Jako jeden z největších zaměstnavatelů v zemi jsme si dali za cíl dále posilovat pozici České republiky jako mezinárodní lokality zaměřené na moderní technologie. Absolventi vzdělávacího institutu „42 Prague“ budou zásadním způsobem přispívat k urychlování digitální transformace naší společnosti zejména v oblastech softwarového inženýrství, datové analytiky, robotiky a umělé inteligence.“


Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Finance a IT

Ve vzdělávacím institutu, jehož je společnost ŠKODA AUTO spoluzakladatelem, se bude od září připravovat na nová povolání a profily požadavků až 150 vývojářů softwaru, do budoucna se pak během následujících tří let počítá se 450 studenty. Didakticky se vzdělávací institut zaměřuje na celoživotní učení a posilování sociálních dovedností, proto sází institut „42 Prague“ na tři různé přístupy: Vedle gamifikace, kdy se pokrok každého studenta měří v úrovních, se budou studenti vzdělávat podle konceptu peer learningu, týmového učení a samostatné práce. Třetím pilířem je peer evaluace, v jejímž rámci se studenti budou vzájemně hodnotit a tímto způsobem podporovat konstruktivní výměnu informací o výsledcích projektů.

O prestižnosti vzdělávacího institutu „42 Prague“ svědčí i to, že mu Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo záštitu pro rok 2022. V čele institutu „42 Prague“ je Daria Hvížďalová, po „42 Wolfsburg“ a „42 Berlin“ se jedná o třetí projekt patřící do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen. Kromě ŠKODA AUTO patří mezi spoluzakládající společnosti také Trask a Greencode. „42 Prague“ spolupracuje s firmami jako Digiteq nebo s místními partnery jako například Czechitas, a další.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky