ŠKODA AUTO dosiahla v prvom polroku prevádzkový výsledok 228 miliónov eur

› Dodávky vozidiel zákazníkom aj hospodársky výsledok v prvom polroku boli ovplyvnené ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu Covid-19 a prijatými opatreniami proti jej šíreniu
› Napriek dočasnému uzatvoreniu výrobných závodov a prerušeniu predajných kanálov dosiahla ŠKODA AUTO pozitívny prevádzkový výsledok vo výške 228 miliónov eur
› Od januára do júna dodala ŠKODA svojim zákazníkom po celom svete 426 700 vozidiel
› Tržby za prvý polrok dosiahli hodnotu 7,55 miliardy eur, rentabilita tržieb činila 3,0 %
› ŠKODA AUTO naďalej dôsledne investuje do rozvoja podniku

Opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusovej pandémie v prvom polroku negatívne ovplyvnili dodávky vozidiel a finančné výsledky spoločnosti ŠKODA AUTO. Napriek uzatvoreniu českých výrobných závodov počas 39 dní a aj napriek silnému narušeniu odbytových kanálov v apríli, zaznamenala ŠKODA AUTO Group v prvých šiestich mesiacoch tržby vo výške 7,55 miliardy eur a prevádzkový výsledok vo výške 228 miliónov eur. Rentabilita tržieb z tohto dôvodu činila 3,0 %. Od januára do júna dodala ŠKODA AUTO svojim zákazníkom celkom 426 700 vozidiel. Od júna pozoruje česká automobilka pozitívne efekty svojich programov zameraných na reštart predajov, ktoré sú individuálne prispôsobené podmienkam jednotlivých trhov. Počet objednávok v poslednom čase prekročil vlaňajšiu úroveň. Ak nepríde k ďalšiemu výraznému zhoršeniu situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu Covid-19, predpokladá ŠKODA AUTO v budúcich týždňoch a mesiacoch postupnú stabilizáciu na svetových trhoch. Hmotné investície vo výške 261 miliónov eur zostávajú v prvom polroku na vysokej úrovni, ŠKODA AUTO tak naďalej dôsledne investuje do budúcnosti a rozvoja podniku.

Bernhard Maier, bývalý predseda predstavenstva ŠKODA AUTO, uviedol: „ŠKODA AUTO v uplynulých rokoch dokázala úspešne hospodáriť, a teraz tak stojí na solídnych finančných základoch. V tejto výnimočnej situácii, spôsobenej pandémiou koronavírusu Covid-19, sme okamžite prijali rozsiahle a efektívne opatrenia na stabilizáciu hospodárskeho výsledku, cashflow a likvidity. Tieto opatrenia už majú pozitívny účinok. V tomto kurze budeme v nasledujúcich mesiacoch dôsledne pokračovať. Som presvedčený, že ŠKODA vyjde z tejto situácie posilnená.“

Klaus-Dieter Schürmann, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť financií a IT, vysvetľuje: „Naším cieľom je do konca roka sústavne zlepšovať terajšiu úroveň. Za týmto účelom aj naďalej dôsledne napĺňame náš Performance program. To isté platí aj pre nedávno zavedené krátkodobé mimoriadne opatrenia so zameraním na režijné a materiálové náklady, aj na optimalizáciu nákladov a obežných aktív.“

Napriek 39 dní trvajúcemu uzatvoreniu českých výrobných závodov a napriek dopadom, ktoré súvisia s prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie koronavírusu, dosiahla spoločnosť ŠKODA AUTO prevádzkový výsledok vo výške 228 miliónov eur. Koncom apríla, po prijatí všetkých opatrení na ochranu zdravia zamestnancov, automobilka svoju výrobu podľa plánu postupne obnovovala. Po znovuotvorení dílerstiev aj na európskych trhoch opäť citeľne rastie dopyt po vozidlách ŠKODA, zároveň bola tiež obnovená väčšina predajných kanálov, ktoré teraz už stabilne fungujú.

Alain Favey, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť predaja a marketingu, vysvetľuje:

„Naše celosvetové dodávky zákazníkom síce z dôvodu tejto mimoriadnej situácie za prvých šesť mesiacov roka poklesli, na budúcnosť aj napriek tomu hľadíme pozitívne. Už v júni sme si v porovnaní s minulými mesiacmi výrazne polepšili. S naším aktívnym a moderným modelovým portfóliom sme mimoriadne dobre pripravení. Na podporu pozitívneho vývoja na medzinárodných trhoch zaviedla ŠKODA AUTO ako doplnok štátnych podporných opatrení, ktoré vyslovene vítame, pre svojich obchodných partnerov aj rozsiahle reštartovacie programy. Z tohto dôvodu očakávame, že v treťom štvrťroku príde k oživeniu. Aj návrat na vlaňajšiu úroveň vo štvrtom štvrťroku považujeme za možný.“

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa aj naďalej drží svojich strednodobých a dlhodobých cieľov a dôsledne pokračuje v najväčšej modelovej ofenzíve vo svojej histórii. Od začiatku roka 2019 do konca roka 2020 bude predstavených celkom 30 nových modelov, derivátov, modernizácií alebo variantov modelov značky ŠKODA. Model ENYAQ s čisto batériovým pohonom bude zároveň významným krokom v rámci napĺňania stratégie elektromobility. Toto SUV je prvým vozidlom značky ŠKODA, ktoré bolo od začiatku vyvíjané ako elektromobil. Najdôležitejšie vozidlo značky ŠKODA pre rok 2020 bude verejnosti predstavené v septembri.

ŠKODA AUTO Group* – Ukazovatele v prvom polroku, január až jún 2020/2019**:

        Január – Jún 2020/2019
         

2020

 

2019

Zmena v %
Dodávky zákazníkom   vozidiel   426 700 620 900 -31,3
Dodávky zákazníkom, bez Číny   vozidiel   349 300 495 000 -29,4
Výroba***   vozidiel   357 000 528 700 -32,5
Predaj****   vozidiel   371 900 559 900 -33,6
Tržby   mil. EUR   7 546 10 154 -25,7
Prevádzkový výsledok   mil. EUR   228 824 -72,3
Rentabilita tržieb   %   3,0 8,1  
Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov)   mil. EUR   261 369 -29,3
Čistý peňažný tok   mil. EUR   -25 1 025 -102,4

 

* ŠKODA AUTO Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. a podiel na zisku spoločnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

** Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.

*** Zahŕňa výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW a AUDI; výroba vozidiel bez rozložených sád.

**** Zahŕňa odbyt ŠKODA AUTO Group na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozidiel bez rozložených sád.

Prvý polrok roka 2020: ŠKODA dodala zákazníkom na celom svete 426 700 vozidiel

Od januára do júna dodala automobilka svojim zákazníkom po celom svete 426 700 vozidiel (prvý polrok 2019: 620 900 vozidiel; -31,3 %).

V západnej Európe ŠKODA od januára do júna zaznamenala celkom 181 700 dodaných vozidiel zákazníkom (prvý polrok 2019: 275 700 vozidiel; -34,1 %). V Nemecku, na svojom celosvetovo druhom najväčšom trhu, dodala automobilka zákazníkom za prvých šesť mesiacov roka 63 600 vozidiel (prvý polrok  2019: 99 000 vozidiel; -35,8 %).

V strednej Európe poklesli dodávky zákazníkom za prvý polrok na 84 400 vozidiel (prvý polrok 2019: 110 400 vozidiel; -23,5 %). Na českom trhu dodala automobilka za prvých šesť mesiacov svojim zákazníkom celkom      39 400 vozidiel (prvý polrok 2019: 48 000; -17,9 %).

Vo východnej Európe bez Ruska poklesli dodávky za prvý polrok roka na 16 700 vozidiel (prvý polrok 2019: 24 500 vozidiel; -32,0 %).

V Rusku dodala automobilka od januára do júna zákazníkom celkom 34 200 vozidiel (prvý polrok 2019: 39 800 vozidiel; -14,1 %).

Číne, na svojom celosvetovo najväčšom trhu, zaznamenala automobilka za prvých šesť mesiacov roka celkom 77 400 dodaných vozidiel (prvý polrok 2019: 125 900 vozidiel; -38,5 %).

V Indii dodala značka ŠKODA svojim zákazníkom v prvom polroku 3 700 vozidiel (prvý polrok 2019: 7 200 vozidiel;
-48,4 %).

Výrazne si ŠKODA za prvých šesť mesiacov polepšila v Turecku: 7 600 dodaných vozidiel zákazníkom zodpovedá nárastu o 45,8 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka (prvý polrok 2019: 5 200 vozidiel).

Dodávky vozidiel značky ŠKODA zákazníkom v prvom polroku roka 2020 (v kusoch, zaokrúhlene, po jednotlivých modeloch; +/- medziročne v percentách):

ŠKODA OCTAVIA (110 700; -40,4 %)
ŠKODA KODIAQ (60 700; -21,9 %)
ŠKODA KAROQ (56 300; -23,7 %)
ŠKODA KAMIQ (52 500; +144,9 %)
ŠKODA FABIA (48 100; -50,6 %)
ŠKODA SUPERB (37 800; -33,4 %)
ŠKODA RAPID (28 100; -63,9 %)
ŠKODA SCALA (27 300; +270,6 %)
ŠKODA CITIGO (predaj iba v Európe: 5 200; -)

 

Dodatočné informácie

Menovky