ŠKODA AUTO Group dosiahla v roku 2020 napriek pandémii koronavírusu pozitívny prevádzkový výsledok

› Už siedmykrát v rade dodala automobilka zákazníkom celosvetovo viac ako jeden milión vozidiel
› Tržby ŠKODA AUTO Group* dosiahli vlani viac ako 17 miliárd eur
› Pozitívny prevádzkový výsledok vo výške 756 miliónov eur napriek náročným podmienkam
› Rentabilita tržieb vo výške 4,4 % na veľmi solídnej úrovni
› Investície do technológií budúcnosti vo výške približne 2,5 miliardy eur v budúcich piatich rokoch
› Program NEXT LEVEL EFFICIENCY za účelom zvýšenia efektivity zahájený
› Aktuálna výročná správa k dispozícii na platforme ŠKODA Storyboard

Bratislava, 24. marca 2021 – V uplynulom hospodárskom roku dodala značka ŠKODA už siedmykrát za sebou svojim zákazníkom na celom svete viac ako milión vozidiel. Stalo sa tak aj napriek 39-dňovej odstávke výroby v českých závodoch a rozsiahlemu uzavretiu predajných kanálov v Európe počas prvej vlny pandémie koronavírusu na jar roku 2020. Tržby ŠKODA AUTO Group* činili 17,1 miliárd eur (2019: 19,8 miliárd eur; -13,8 %). Prevádzkový výsledok dosiahol aj napriek výraznému obmedzeniu podnikateľskej činnosti hodnotu 756 miliónov eur (2019: 1 660 miliónov eur; -54,5 %). Rentabilita tržieb 4,4 % zostáva na solídnej úrovni. Fixné náklady sa v roku 2020 podarilo znížiť o viac ako 550 miliónov eur. S programom NEXT LEVEL EFFICIENCY robí ŠKODA AUTO Group ďalší krok, ktorý zároveň zaisťuje ďalšie prostriedky pre transformáciu a budúcu konkurencieschopnosť podniku.

Infografika: ŠKODA AUTO Group dosiahla v roku 2020 napriek pandémii koronavírusu pozitívny prevádzkový výsledok

Rozsiahle obmedzenia, spôsobené pandémiou koronavírusu Covid-19, výrazne ovplyvnili výrobu a predaje ŠKODA AUTO Group hlavne v prvom polroku uplynulého roka. Výrobné linky v českých závodoch boli zastavené na 39 dní a dočasne prišlo aj k rozsiahlemu uzavretiu medzinárodných predajných kanálov. Česká automobilka prijala rýchle a účinné opatrenia v podobne znižovania nákladov a zavedenia reštartovacích programov. Od júla do decembra dodala ŠKODA AUTO zákazníkom 578 100 vozidiel a výrazne tak prekonala dodávky za prvý polrok (január až jún 2020: 426 700 vozidiel).

Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdôrazňuje: „Tím ŠKODA AUTO preukázal v extrémne náročných podmienkach enormnú mieru odolnosti a flexibility. Ďakujem všetkým škodovákom za ich vynikajúce nasadenie. Vďaka skvelej tímovej práci sa nám podarilo už siedmy raz za sebou dodať zákazníkom na celom svete viac ako milión vozidiel. V Európe sme náš trhový podiel dokonca zvýšili na 5,4 %, čím sme ďalej posilnili našu pozíciu jednej z popredných značiek veľkoobjemového segmentu. S nábehom novej generácie modelu OCTAVIA sme cielene obnovili portfólio našich modelov a so svetovou premiérou modelu ENYAQ iV sme pokračovali v ofenzíve v oblasti elektromobility. V budúcich piatich rokoch investujeme približne 2,5 miliardy eur do technológií budúcnosti, aby sme spoločnosť úspešne previedli procesom transformácie.“

Klaus-Dieter Schürmann, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť financií a IT, dodáva: „Naše striktné riadenie nákladov a finančných tokov sa v uplynulom finančnom roku oplatilo. Krátkodobo zavedené opatrenia rýchlo zafungovali, oproti predchádzajúcemu roku sme naše fixné náklady znížili o viac ako 550 miliónov eur. Vďaka tomu sa nám aj napriek nepriaznivému podnikateľskému prostrediu podarilo dosiahnuť solídny prevádzkový výsledok a pozitívny čistý peňažný tok. S novo zavedeným programom NEXT LEVEL EFFICIENCY sme položili základ pre financovanie ďalšej transformácie a trvalú ziskovosť. Našim cieľom je pripraviť ŠKODA AUTO Group na budúcnosť a ďalej znižovať náklady a výdaje vo všetkých oblastiach podniku.“

Rozsiahle investície do budúcnosti ŠKODA AUTO Group

V budúcich piatich rokoch bude ŠKODA AUTO Group investovať približne 2,5 miliardy eur do technológií budúcnosti. Iba do ďalšieho rozširovania elektromobility bude smerovať 1,4 miliardy eur, na svoje aktivity v oblasti digitalizácie minie automobilka približne 650 miliónov eur. Až 350 miliónov eur investuje do modernizácie svojich závodov a výrobných zariadení, aby mohla aj naďalej ziskovo rásť. Cieľom je rozšíriť know-how v oblastiach elektromobility, softvéru a digitalizácie a zaistiť tak pracovné miesta aj ponuku najmodernejších produktov a riešení mobility našim zákazníkom.

Program NEXT LEVEL EFFICIENCY zaistí prostriedky na investície

V rámci programu NEXT LEVEL EFFICIENCY prijíma ŠKODA AUTO Group cielené opatrenia k výraznému a trvalému zníženiu nákladov a výdavkov vo všetkých oblastiach podniku vrátane uvoľnenia finančných prostriedkov potrebných pre investície. Spoločnosť navyše systematicky zjednoduší svoje procesy a internú byrokraciu a zároveň ešte viac zameria svoju pozornosť smerom na zákazníka.

ŠKODA AUTO Group* – Ukazovatele za obdobie január až december 2020**

 

         

2020

 

2019

Zmeny v %  
Dodávky zákazníkom   vozidiel   1 004 800  1 242 800 -19,1 %  
Dodávky zákazníkom, bez Číny   vozidiel   831 800 960 700 -13,4 %  
Výroba***   vozidiel   807 700 1 016 100 -20,5 %  
Odbyt****   vozidiel   849 200 1 061 600 -20,0 %  
Tržby   mil. EUR   17 081 19 806 -13,8 %  
Prevádzkový výsledok   mil. EUR   756 1 660 -54,5 %  
Rentabilita tržieb   %   4,4 8,4    
Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov)   mil. EUR   850 1 325 -35,8 %  
Čistý peňažný tok   mil. EUR   213 1 246 -82,9 %  
             

 

* ŠKODA AUTO Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. a podiel na zisku spoločnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

** Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.

*** Zahŕňa výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW a Audi; výroba vozidiel bez rozložených sád.

**** Zahŕňa odbyt ŠKODA AUTO Group na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozidiel bez rozložených sád.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky