ŠKODA AUTO Group dosáhla v roce 2020 navzdory pandemii koronaviru pozitivního provozního výsledku

› Již posedmé v řadě dodala automobilka zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů
› Tržby ŠKODA AUTO Group* dosáhly v loňském roce přes 17 miliard eur
› Pozitivní provozní výsledek ve výši 756 milionů eur navzdory náročným podmínkám
› Rentabilita tržeb ve výši 4,4 % na velmi solidní úrovni
› Investice do technologií budoucnosti ve výši zhruba 2,5 miliard eur v příštích pěti letech
› Program NEXT LEVEL EFFICIENCY za účelem zvýšení efektivity zahájen
› Aktuální výroční zpráva k dispozici na platformě ŠKODA Storyboard

Mladá Boleslav, 24. března 2021 – V uplynulém hospodářském roce dodala značka ŠKODA již posedmé za sebou svým zákazníkům na celém světě více než milion vozů. Stalo se tak i navzdory 39denní odstávce výroby v českých závodech a rozsáhlému uzavření prodejních kanálů v Evropě během první vlny pandemie koronaviru na jaře roku 2020. Tržby ŠKODA AUTO Group* činily 17,1 miliardy eur (2019: 19,8 miliardy eur; -13,8 %). Provozní výsledek dosáhl i navzdory výraznému omezení podnikatelské činnosti hodnoty 756 milionů eur (2019: 1 660 milionů eur; -54,5 %). Rentabilita tržeb 4,4 % zůstává na solidní úrovni. Fixní náklady se v roce 2020 podařilo snížit o více než 550 milionů eur. S programem NEXT LEVEL EFFICIENCY činí ŠKODA AUTO Group další krok, kterým zároveň zajišťuje další prostředky pro transformaci a budoucí konkurenceschopnost podniku.

2020-Financni_vysledky Rozsáhlá omezení, způsobená pandemií koronaviru covid-19, výrazně ovlivnila výrobu a prodeje ŠKODA AUTO Group zejména v prvním pololetí uplynulého roku. Výrobní linky v českých závodech byly zastaveny na 39 dní a dočasně také došlo k rozsáhlému uzavření mezinárodních prodejních kanálů. Česká automobilka přijala rychlá a účinná opatření v podobě snižování nákladů
a zavedení restartovacích programů. Od července do prosince dodala ŠKODA AUTO zákazníkům 578 100 vozů a výrazně tak překonala dodávky za první pololetí (leden až červen 2020: 426 700 vozů).  

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „Tým ŠKODA AUTO prokázal za extrémně náročných podmínek enormní míru odolnosti a flexibility. Děkuji všem škodovákům za jejich vynikající nasazení. Díky skvělé týmové práci se nám podařilo už posedmé za sebou dodat zákazníkům na celém světě více než milion vozů. V Evropě jsme náš tržní podíl dokonce zvýšili na 5,4 %, a tím dále posílili naši pozici jedné z předních značek velkoobjemového segmentu.
S náběhem nové generace modelu OCTAVIA jsme cíleně obnovili portfolio našich modelů a se světovou premiérou modelu ENYAQ iV jsme pokračovali v ofenzívě v oblasti elektromobility. V příštích pěti letech budeme investovat zhruba 2,5 miliardy eur do technologií budoucnosti, abychom společnost úspěšně provedli procesem transformace.“

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast financí a IT, dodává: „Naše striktní řízení nákladů a finančních toků se v uplynulém finančním roce vyplatilo. Krátkodobě zavedená opatření rychle zafungovala, oproti předchozímu roku jsme naše fixní náklady snížili o více než 550 milionů eur. Díky tomu se nám i navzdory nepříznivému podnikatelskému prostředí podařilo dosáhnout solidního provozního výsledku a pozitivního čistého peněžního toku. S nově zavedeným programem NEXT LEVEL EFFICIENCY jsme položili základ pro financování další transformace a trvalou ziskovost. Našim cílem je připravit ŠKODA AUTO Group na budoucnost a dále snižovat náklady a výdaje ve všech oblastech podniku.“

Rozsáhlé investice do budoucnosti ŠKODA AUTO Group
V příštích pěti letech bude ŠKODA AUTO Group investovat zhruba 2,5 miliardy eur do technologií budoucnosti. Jen do dalšího rozšiřování elektromobility bude směřovat 1,4 miliardy eur, na své aktivity v oblasti digitalizace vydá automobilka zhruba 650 milionů eur. Na 350 milionů eur pak investuje do modernizace svých závodů a výrobních zařízení, aby mohla i nadále ziskově růst. Cílem je rozšířit know-how v oblastech elektromobility, softwaru a digitalizace a zajistit tak pracovní místa i nabídku nejmodernějších produktů a řešení mobility našim zákazníkům.

Program NEXT LEVEL EFFICIENCY zajistí prostředky na investice
V rámci programu NEXT LEVEL EFFICIENCY přijímá ŠKODA AUTO Group cílená opatření k výraznému a trvalému snížení nákladů a výdajů ve všech oblastech podniku včetně uvolnění finančních prostředků, potřebných na investice. Společnost navíc systematicky zjednoduší své procesy a interní byrokracii, a zároveň ještě více zaměří svou pozornost směrem na zákazníka.

 

ŠKODA AUTO Group* – Ukazatele za období leden až prosinec 2020**

         

2020

 

2019

Změny v %  
Dodávky zákazníkům   vozů   1 004 800  1 242 800 -19,1 %  
Dodávky zákazníkům, bez Číny   vozů   831 800 960 700 -13,4 %  
Výroba***   vozů   807 700 1 016 100 -20,5 %  
Odbyt****   vozů   849 200 1 061 600 -20,0 %  
Tržby   mil. EUR   17 081 19 806 -13,8 %  
Provozní výsledek   mil. EUR   756 1 660 -54,5 %  
Rentabilita tržeb   %   4,4 8,4    
Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů)   mil. EUR   850 1 325 -35,8 %  
Čistý peněžní tok   mil. EUR   213 1 246 -82,9 %  
             
                           

 

* ŠKODA AUTO Group zahrnuje společnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. a podíl na zisku společnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.
** Procentuální odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel.
*** Zahrnuje výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Německu, ale včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW a Audi; výroba vozů bez rozložených sad.
**** Zahrnuje odbyt ŠKODA AUTO Group na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozů bez rozložených sad.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky