Pomoc v hodnotě 1 000 000 eur určená na boj proti nákaze covid-19 je už na cestě do Indie

› Společnost ŠKODA AUTO zodpovídající za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu věnovala 1 000 000 eur na boj proti pandemii covid-19 v Indii
› První část materiální i finanční pomoci už je na cestě do místa určení
› Česká automobilka provozuje dva výrobní závody v regionu Maháráštra

Mladá Boleslav, 31. května 2021 – Společnost ŠKODA AUTO posílá do Indie finanční prostředky a humanitární pomoc v celkové hodnotě jednoho milionu eur. Tato pomoc, vypravená ve spolupráci s koncernem Volkswagen, bude v místě určení využita v boji proti pandemii nemoci covid-19. Česká automobilka tím, jakožto lokální zaměstnavatel, přebírá svůj díl odpovědnosti a podpoří zemi ve složité humanitární situaci. Na této pomoci společnost ŠKODA AUTO intenzivně spolupracuje s Odbory KOVO.

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Naše pomoc už je na cestě do Indie. Děkuji všem, kdo nám pomohli při plánování, organizaci a realizaci této akce. Do Indie posíláme zdravotnické vybavení, tlakové láhve na zkapalněný kyslík a kyslíkový generátor, abychom tak přispěli k účinné pomoci potřebným. Humanitární situace v Indii nás i nadále znepokojuje. S našimi indickými přáteli jsme v každodenním kontaktu a doufáme, že se situace brzy zlepší.“

První část materiální pomoci už byla naložena a nyní je na cestě do místa určení, kde indický Červený kříž zajistí co nejrychlejší distribuci do klinik a dalších zdravotnických zařízení. Automobilka celkem posílá zdravotnické vybavení, kyslíkový generátor a tlakové láhve na zkapalněný kyslík. Týmy oddělení nákupu a logistiky společnosti ŠKODA AUTO velmi intenzivně pracovaly na tom, aby humanitární materiál nakoupily a poté jej i navzdory v důsledku pandemie ztíženým podmínkám co nejrychleji dopravily do regionu postiženého pandemií.

Gurpratap Boparai, managing director ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited (ŠAVWIPL), zdůraznil: „Aktuální vývoj pandemie koronaviru představuje pro obyvatele naší země mimořádnou výzvu. Zejména situace ve zdravotnických zařízeních je dramatická, tam je pomoc nejvíce potřeba. Velkorysá materiální a finanční pomoc našich přátel ze společnosti ŠKODA AUTO poskytne úlevu jak nemocným, tak zdravotnickému personálu.“

Rychlý nárůst počtu nakažených zapříčinil nedostatek nemocničních lůžek, zdravotnického kyslíku i léků a dovedl zdravotnický systém až na samou hranici možností. Jakožto lokální zaměstnavatel v regionu nese společnost ŠKODA AUTO v Indii také společenskou odpovědnost. V zájmu lepší zdravotnické péče v krizové oblasti proto česká automobilka ve spolupráci s koncernem Volkswagen dala k dispozici jeden milion eur, a to ve formě materiální a finanční pomoci směřované k německému Červenému kříži.

Společnost ŠKODA AUTO zodpovídá za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu a udržuje s místními partnery dlouholeté vztahy založené na vzájemné důvěře.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky