Vrste električnih vozila – da li ih sve znate?

Vrste električnih vozila - da li ih sve znate?

HEV, PHEV, BEV, FCEV… Da li se i vi ponekad zbunjeni u ovom labirintu skraćenica? Ovaj članak će vam pomoći da pronađete put!

21. 3. 2019 eMobilnost

Električno vozilo (EV) je opšti termin koji u najširem smislu obuhvata svaki automobil koji koristi električnu energiju za pogon. Električna vozila mogu se raščlaniti na električna vozila na baterije (BEV), hibridna električna vozila (HEVs) i električna vozila sa ćelijama goriva (FCEV). Električna vozila na baterije (BEV) oslanjaju se isključivo na električne motore za pogon. Oni dobijaju električnu energiju prvenstveno iz punjača i skladište je u bateriji. Primer za ovaj tip električnog vozila je električni ŠKODA CITIGO. Ono što hibridna električna vozila razlikuje od BEV vozila je to što njihov elektromotor još uvek prati motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Primer ove vrste je ŠKODA SUPERB PHEV.

Električno vozilo sa ćelijama goriva (FCEV), poput BEV modela ima samo elektromotor, ali koristi drugačiji metod za skladištenje i ekstrakciju električne energije. Kod FCEV modela veći deo vučne baterije zamenjen je rezervoarom vodonika i skupom ćelija goriva u kojima se hemijska reakcija vodonika pretvara u električnu energiju i vodenu paru. Ovo možda zvuči kao veoma obećavajuće rešenje, ali kada uzmemo u obzir složenost dizajna i troškove proizvodnje, vodonik ostaje daleka opcija.

Hibridna električna vozila (HEVs) mogu se dalje raščlaniti na pod-oblike. U principu postoje dva načina za to. U prvoj metodi oni su klasifikovani prema rasporedu pogonskog sklopa, kao serijski, paralelni i hibridni split-hibridi.

SERIES hybrid
uvek ga napaja isključivo elektromotor. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem postoji samo radi punjenja baterija. Ovaj hibrid dolazi do izražaja u gradskom saobraćaju, pre svega u vožnji u mirovanju, pri čemu su konvencionalni automobili sa unutrašnjim sagorevanjem manje efikasni.

PARALLEL hybrid
može se pokretati ili motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, samo elektromotorom ili sa oba kombinovano. Funkcionalniji je od serijskog hibrida pri većim brzinama, kada može iskoristiti potencijal koji nudi dvo-motornu kombinaciju ako postoji potreba.

power-split hybrid
može prelaziti između serijskog i paralelnog načina da iskoristi prednosti svakog od njih. To znači da se može pokretati samo električnim motorom, samo motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ili kombinacijom oba.

Vision-iV-side-view

Types of Electric Vehicles

Druga metoda klasifikuje hibridna električna vozila je prema njihovom stepenu hibridizacije kao mikro, blaga, potpuna i priključna hibridna vozila.

Micro hybrid
Ono što mikro hibridna vozila razlikuje od uobičajenog vozila sa unutrašnjim sagorevanjem je njegov sistem start-stop i regeneracija energije kočnice. Mikro hibrid koristi ovu obnovljenu energiju za ponovno punjenje baterije od 12V, čime se smanjuje potrošnja goriva od motora sa unutrašnjim sagorevanjem i samim tim smanjuje CO2 emisija. (Ovo možda zvuči kao da navodimo očigledno, ali pre pet do deset godina mikro hibridi su bili velika tema razgovora širom sveta.)

Mild hybrid
Opremljen je električnim motorom, ali i dalje koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem kako bi napajao točkove tokom svakog putovanja. Uloga električnog motora u saobraćaju je da pomogne ICE-u, na primer, pri pokretanju ili ubrzanju. Obično ga prati pomoćna baterija sa većim kapacitetom električne energije kako bi se poboljšalo regenerativno kočenje. To sa druge strane dodatno povećava ekonomičnost goriva i tako smanjuje CO2 emisije.

Full hybrid
može se pokretati isključivo na električni pogon, a jedini ograničavajući faktor je kapacitet baterije.

Plug-in hybrid
Iz tehničke perspektive, priključni hibrid je u osnovi full hybrid sa dodatnom tehnologijom. Razlika između full hybrid i plug-in hybrid (PHEV) je u tome što se baterija full hybrid električnog vozila puni isključivo regenerativnim kočenjem ili motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, dok se povećana vučna baterija hibridnog sistema takođe može napuniti sa utičnica ili punjač. Kao rezultat, ovih dana obično može preći 50 km samo korišćenjem električne energije bez potrebe za paljenjem motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovo postaje posebno velika prednost u centru grada. Jedna od značajnih posledica ovog sistema je što stvara najnižu emisiju CO2 od bilo koje od gore opisanih hibridnih tehnologija. U stvari, u ovu kategoriju spada i SUPERB PHEV, koji je premijerno predstavljen 2019. godine.

Pros and cons of plug-in hybrids