Druhy elektromobilov – poznáte ich všetky?

Druhy elektromobilov – poznáte ich všetky?

HEV, PHEV, BEV, FCEV… Tiež sa v tej záplave skratiek občas strácate? Po prečítaní tohto článku v nich budete mať jasno!

21. 3. 2019 eMOBILITA

Elektromobil (skrátene EV, z anglického Electric Vehicle) je veľmi široký pojem a vo svojom najširšom zmysle zahŕňa akékoľvek vozidlo, ktoré k svojmu pohonu používa elektrinu. Elektromobily možno rozdeliť na elektromobily na batérie (BEV, z anglického Battery Electric Vehicles), hybridné elektromobily (HEV, z anglického Hybrid Electric Vehicles) a elektromobily s palivovými článkami, dnes takmer výhradne na vodík (FCEV, z anglického Fuel Cell Electric Vehicles). Elektromobily na batérie (BEV) využívajú k pohonu len elektromotor(y), elektrickú energiu získavajú primárne z dobíjacích staníc a uchovávajú ju v batériách. Príkladom tohto typu elektromobilu je chystaný elektrický model ŠKODA CITIGO. Hybridné elektromobily sa od BEV líšia tým, že sa v nich okrem elektromotoru stále nachádza aj spaľovací motor. Príkladom tohto typu je chystaný model ŠKODA SUPERB PHEV.

Elektromobil na vodíkový pohon (FCEV) má, rovnako ako BEV, len elektromotor, ale líši sa spôsobom uchovávania, resp. získavania elektriny – väčšia časť trakčnej batérie je u FCEV nahradená nádržou na vodík a zostavou palivových článkov, v ktorých sa vodík chemickou reakciou premieňa na elektrinu a vodnú paru. Znie to ako veľmi sľubné riešenie, avšak vzhľadom ku konštrukčnej zložitosti a výrobným nákladom ostáva vodík zatiaľ hudbou budúcnosti.

Hybridné elektromobily (HEV) možno ďalej deliť, a to predovšetkým dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je delenie podľa usporiadania pohonného ústrojenstva na sériové, paralelné a kombinované hybridy.

Sériový hybrid
je vždy poháňaný len elektrickým motorom a spaľovací motor slúži iba na dobíjanie batérií. Jeho najsilnejšou stránkou je mestská premávka a predovšetkým jazda štýlom stop-and-go, pri ktorej dosahuje spaľovací motor u konvenčných vozidiel nízku efektivitu.

Paralelný hybrid
môže byť poháňaný buď čisto spaľovacím motorom, alebo len elektrickým motorom, prípadne ich kombináciou. Oproti sériovému hybridu je efektívnejší pri vyšších rýchlostiach, kde dokáže v prípade potreby využiť výkonový potenciál poskytovaný kombináciou oboch motorov

Sériový/paralelný hybrid
vie podľa potreby prepínať medzi sériovým a paralelným režimom a kombinuje tak výhody oboch. Vďaka tomu môže byť poháňaný jednak len elektromotorom, len spaľovacím motorom, prípadne ich kombináciou.

Vision-iV-side-view

Druhy elektromobilov

Druhý spôsob delenia hybridných elektromobilov je podľa stupňa hybridizácie na micro, mild, full a plug-in hybridy.

Micro hybrid
sa od bežných vozidiel na spaľovací motor líši tým, že má systém Start/Stop a funkciu rekuperácie brzdnej energie. Tú micro hybrid využíva na dobíjanie 12V akumulátora, čo vedie k zníženiu spotreby paliva spaľovacieho motora a tým k zníženiu emisií CO2. (V dnešnej dobe to znie ako samozrejmosť, ale pred piatimi až desiatimi rokmi boli micro hybridy vo svete veľkou témou.)

Mild hybrid
je už síce vybavený elektromotorom, avšak k pohonu kolies po celú dobu jazdy stále využíva spaľovací motor. Elektromotor pri prevádzke vypomáha spaľovaciemu motoru napr. pri rozjazde alebo zrýchľovaní. Býva doplnený o pomocný akumulátor s väčšou kapacitou elektrickej energie, vďaka čomu disponuje vyššou schopnosťou rekuperácie, ktorá napomáha k ďalšiemu zníženiu spotreby paliva a tým aj k zníženiu emisií CO2.

Full hybrid
je plne hybridné vozidlo, čo znamená, že dokáže jazdiť čisto na elektrický pohon, nakoľko mu to teda kapacita batérií dovolí.

Plug-in hybrid
je v technickom základe full hybrid doplnený o ďalšiu techniku. Rozdiel medzi full hybridom a plug-in hybridom (PHEV, z anglického Plug-in Hybrid Electric Vehicle) spočíva v tom, že pri full hybride sa trakčná batéria dobíja len rekuperáciou pri brzdení alebo spaľovacím motorom, zatiaľ čo pri plug-in hybride možno zväčšenú trakčnú batériu nabíjať aj zo zásuvky či dobíjacej stanice. Vďaka tomu môže dnes bežne dosahovať až 50km čisto elektrického dojazdu bez nutnosti naštartovať spaľovací motor. To sa stáva veľkou prednosťou predovšetkým v centrách miest. Nezanedbateľným dôsledkom je tým pádom aj najnižšia produkcia emisií CO2 z vyššie menovaných hybridných technológií. Práve do tejto kategórie sa radí pripravovaný model SUPERB PHEV, ktorý bude verejnosti predstavený v priebehu roku 2019.