Druhy elektromobilů – znáte je všechny?

Druhy elektromobilů – znáte je všechny?

HEV, PHEV, BEV, FCEV… Také se v té záplavě zkratek občas ztrácíte? Po přečtení tohoto článku v nich budete mít jasno!

21. 3. 2019 eMobilita

Elektromobil (zkráceně EV, z anglického Electric Vehicle) je velice rozsáhlý pojem a ve svém nejširším smyslu zahrnuje jakýkoliv vůz, který ke svému pohonu používá elektřinu. Elektromobily lze rozdělit na elektromobily na baterie (BEV, z anglického Battery Electric Vehicles), hybridní elektromobily (HEV, z anglického Hybrid Electric Vehicles) a elektromobily s palivovými články, dnes téměř výhradně na vodík (FCEV, z anglického Fuel Cell Electric Vehicles). Elektromobily na baterie (BEV) využívají k pohonu pouze elektromotor(y), elektrickou energii získávají primárně z dobíjecích stanic a uchovávají ji v bateriích. Příkladem tohoto typu elektromobilu je chystaný elektrický model ŠKODA CITIGO. Hybridní elektromobily se od BEV liší tím, že se v nich kromě elektromotoru stále nachází také spalovací motor. Příkladem tohoto typu je chystaný model ŠKODA SUPERB PHEV.

Elektromobil na vodíkový pohon (FCEV) má, stejně jako BEV, pouze elektromotor, ale liší se způsobem uchovávání, resp. získávání elektřiny – větší část trakční baterie je u FCEV nahrazena nádrží na vodík a sestavou palivových článků, ve kterých se vodík chemickou reakcí přeměňuje na elektřinu a vodní páru. To zní jako velice slibné řešení, avšak vzhledem ke konstrukční složitosti a výrobním nákladům zůstává vodík zatím hudbou budoucnosti.

Hybridní elektromobily (HEV) lze dále dělit, a to především dvěma způsoby. Prvním způsobem je dělení podle uspořádání hnacího ústrojí na sériové, paralelní a kombinované hybridy.

Sériový hybrid
je vždy poháněn pouze elektrickým motorem a spalovací motor slouží jen k dobíjení baterií. Jeho nejsilnější stránkou je městský provoz a především jízda stylem stop-and-go, při níž dosahuje spalovací motor u konvenčních vozů nízké efektivity.

Paralelní hybrid
může být poháněn buď čistě spalovacím motorem, nebo pouze elektrickým motorem, případně jejich kombinací. Oproti sériovému hybridu je efektivnější při vyšších rychlostech, kde dokáže v případě potřeby využít výkonový potenciál poskytovaný kombinací obou motorů.

Sériový/paralelní hybrid
umí podle potřeby přepínat mezi sériovým a paralelním režimem a kombinuje tak výhody obou dvou. Díky tomu může být také poháněn jak pouze elektromotorem, tak pouze spalovacím motorem, případně jejich kombinací.

Vision-iV-side-view

Druhy elektromobilů

Druhý způsob dělení hybridních elektromobilů je podle stupně hybridizace na micro, mild, full a plug-in hybridy.

Micro hybrid
se od běžných vozů na spalovací motor liší tím, že má systém Start/Stop a funkci rekuperace brzdné energie. Tu micro hybrid využívá k dobíjení 12V akumulátoru, což vede ke snížení spotřeby paliva spalovacího motoru a tím ke snížení emisí CO2. (V dnešní době to zní jako samozřejmost, ale před pěti až deseti lety byly micro hybridy ve světě velkým tématem.)

Mild hybrid
je již sice vybaven elektromotorem, avšak k pohonu kol po celou dobu jízdy stále využívá spalovací motor. Elektromotor při provozu vypomáhá spalovacímu motoru např. při rozjezdu nebo zrychlování. Bývá pak doplněn o pomocný akumulátor s větší kapacitou elektrické energie, díky čemuž disponuje vyšší schopností rekuperace, která dopomáhá k dalšímu snížení spotřeby paliva a tím ke snížení emisí CO2.

Full hybrid
je plně hybridní vůz, což znamená, že dokáže jezdit čistě na elektrický pohon, nakolik mu to tedy kapacita baterií dovolí.

Plug-in hybrid
je v technickém základu full hybrid doplněný o další techniku. Rozdíl mezi full hybridem a plug-in hybridem (PHEV, z anglického Plug-in Hybrid Electric Vehicle) spočívá v tom, že u full hybridu se trakční baterie dobíjí pouze rekuperací při brzdění nebo spalovacím motorem, zatímco u plug-in hybridu lze zvětšenou trakční baterii nabíjet také ze zásuvky či dobíjecí stanice. Díky tomu pak může dnes běžně dosahovat až 50km čistě elektrického dojezdu bez nutnosti nastartovat spalovací motor. To se stává velkou předností především v centrech měst. Nezanedbatelným důsledkem je pak také nejnižší produkce emisí CO2 z výše jmenovaných hybridních technologií. Právě do této kategorie se řadí připravovaný model SUPERB PHEV, který bude představen veřejnosti v průběhu roku 2019.

Výhody a nevýhody plug-in hybridů