Bezbednost: Još bolja zaštita za vozača i suvozača

› Sigurnosna oprema Rally2 vozila prevazilazi stroge tehničke propise FIA-e
› Zaštita od bočnog udara od karbonskih vlakana, kevlara i pene koja apsorbuje energiju

Beograd, 27. jun 2022 – Inženjeri u ŠKODA Motorsport tima uveli su brojne mere za još bolju zaštitu vozača i suvozača u FABIA RS Rally2 u slučaju sudara. Jedan od prioriteta bila je bezbednost u slučaju bočnog udara, a sveobuhvatne analize udesa dale su važne informacije o ovom pitanju.

Mere i oprema za zaštitu putnika u reli vozilu značajno se razlikuju od onih u serijskom modelu. Vazdušni jastuci ugrađeni u četvrtu generaciju proizvodnje FABIA ne mogu se koristiti u reli verziju jer senzori i elektronski kontrolni sistemi previše osetljivo reaguju na velike G-sile tokom asfaltnih faza, na makadamskim stazama ili u skokovima u dalj. Koncept bezbednosti se, dakle, oslanja na mehanička rešenja kao što su kavez i bočna zaštita od ugljeničnih vlakana i pene koja apsorbuje energiju. U obzir dolaze i pojasevi u šest tačaka i trkačka sedišta sa integrisanom zaštitom za glavu.

ŠKODA FABIA RS Rally2

ŠKODA FABIA RS Rally2

Rolo kavez od hromo čelika visoke čvrstoće

Prilikom dizajniranja novog modela, inženjeri u ŠKODA Motorsport timu su koristili podatke analize sa prethodnih nesreća na reliju. Rolo kavez za novu FABIA RS Rally2, napravljen od 35,8 metara hrom-molibden čelika visoke čvrstoće, sastoji se od uzdužnih, poprečnih i dijagonalnih cevi u otvorima vrata, ispod krova vozila, oko vetrobrana i iza sedišta. Dimenzije i materijal sigurnosne ćelije su definisani od strane Međunarodne automobilske federacije (FIA) tehničkim propisima. ŠKODA Motorsport prevazilazi ove zahteve sa novom Rally FABIA. Umetne ploče koje su relevantne u slučaju bočnog udara su takođe robustnije nego što je propisano propisima.

Dizajniran uz pomoć kompjuterskih proračuna, kavez obezbeđuje prostor za preživljavanje vozača i suvozača u slučaju nezgode, čak i ako je karoserija ozbiljno oštećena. Takođe čini sastavni deo šasije na koju ga sertifikovani profesionalci ručno zavaruju. Ovo značajno povećava torzionu krutost karoserije, koja je već čvršća zahvaljujući platformi MQB-A0. Svaki FABIA RS Rally2 se sklapa isključivo u ŠKODA Motorsport-u u Mlada Boleslavi.

Zaštita od bočnog udara od karbonskih vlakana, kevlara i pene koja apsorbuje energiju

U reli automobilu, vozač i suvozač su posebno ranjivi u slučaju bočnog sudara. Dok je proizvodna FABIA zaštićena kombinacijom B-stubova, ojačanja na vratima i vazdušnih jastuka, reli verzija je zaštićena kavezom sa dva stuba na vratima i umetnutim pločama. Pored toga, FABIA RS Rally2 ima strukturu koja apsorbuje energiju napravljenu od pene između spoljašnje obloge vrata i unutrašnjosti, kao i panele vrata od kompozitnih materijala. Struktura kompozitnih panela je unapred definisana: pet slojeva ugljenika 280 i jedan sloj kevlara 300. Kevlar sloj je najbliži vozaču i suvozaču i štiti ih od oštrih ugljeničnih fragmenata u slučaju nezgode. Upijajuća pena mora da bude odobrena od FIA i da ima minimalnu zapreminu definisanu propisima kako bi se smanjila energija udara, a time i sila na ljudsko telo. U modelu FABIA RS Rally2, specijalna trkačka sedišta, pojasevi u šest tačaka i lična oprema, uključujući obavezni sistem podrške za glavu i vrat (HANS) na kacigi sa trakama za vezivanje, takođe doprinose efikasnom ublažavanju sila udara. Ovaj sistem štiti glave posade od naglih i nasilnih pokreta.

Da bi se bolje rasporedile sile nastale pri bočnom udaru, obe strane karoserije FABIA RS Rally2 su spojene strukturom nosača sedišta i dodatnom šinom. Pokrovi vrata kaveza su još robustniji i premašuju FIA zahteve. Da bi se optimizovala jačina tačaka za pričvršćivanje ramenog pojasa, FABIA RS Rally2 je opremljena dodatnom kaveznom cevi sa svake strane vozila.

Automatski sistem za gašenje požara

Bočna stakla od polikarbonata FABIA RS Rally2 mogu se lako ukloniti u skladu sa FIA propisima. Pored toga, bezbednosna oprema u vozilu uključuje sistem za gašenje požara, koji se sastoji od automatskog sistema sa mlaznicama u kokpitu i odeljku motora i ručnim aparatom za gašenje požara u prostoru za noge suvozača. Sistem se takođe može aktivirati eksterno.

download-de

share-de

Dodatne informacije

Fotografije

Tags