Škoda Auto: Sistem kamera „Magic Eye“ brzo prepoznaje potrebe za održavanjem na montažnoj traci

› Sistem baziran na veštačkoj inteligenciji koristi analizu slike za otkrivanje odstupanja u procesu
› „Magic Eye“ je razvijen i integrisan od strane Škoda FabLab na montažnoj traci u Mladá Boleslav za modele Enyaq iV i Octavia
› Planirana implementacija za dodatne montažne linije na lokacijama Mladá Boleslav i Kvasiny
› Škoda Auto jedna je od prvih kompanija u Češkoj koja je koristila prediktivno održavanje podržano veštačkom inteligencijom.

Beograd, 28. februar 2023 – Škoda Auto koristi prepoznavanje slike zasnovano na veštačkoj inteligenciji kako bi osigurala pravovremenu identifikaciju potreba za održavanjem na proizvodnoj traci. U glavnoj fabrici u Mladá Boleslav, Škoda FabLab je instalirala sistem koji kontinuirano nadzire opremu proizvodne trake. Povezan je sa računarom koji koristi veštačku inteligenciju (AI) za otkrivanje nepravilnosti u procesima i identifikovanje potrebnih radova na održavanju. Škoda Auto je tako jedna od prvih kompanija u Češkoj koja je koristila mogućnosti prediktivnog održavanja podržanog veštačkom inteligencijom.

Kamere na glavi iznad pokretne trake
Slike opreme i delova koji su podložni habanju, kao što su nosači, zavrtnji ili kablovi, snimaju kamere na glavi iznad pokretne trake. Čim računar zasnovan na veštačkoj inteligenciji povezan s kamerom otkrije nepravilnosti u procesu ili potrebu za radnjama održavanja, označava ih u realnom vremenu.

Stalne provere omogućavaju rano otkrivanje potrebnih mera održavanja
„Magic Eye“ trenutno poredi fotografije visoke preciznosti sa hiljadama sačuvanih slika. To mu omogućava otkrivanje odstupanja od optimalnih osnovnih uslova i identifikovanje izvora greške. Korišćenje plavog svetla osigurava da AI alat pouzdano razlikuje pukotine i ogrebotine i postavlja tačne dijagnoze. Osim toga, sistem kontinuirano proširuje svoju bazu znanja. Ako, na primer, pronađe istrošeni zavrtanj, to mesto označava kao mesto bez greške čim se deo zameni i ponovo proveri. Za procenu otkrivenih odstupanja sistem koristi informacije o nepravilnostima koje je identifikovao u prošlosti.

Trenutna upotreba na proizvodnoj traci za modele Enyaq iV i Octavia
Škoda koristi „Magic Eye“ u svojoj glavnoj fabrici u Mladá Boleslav, na proizvodnoj traci za modele Enyaq iV i Octavia. Time je Škoda Auto jedna od prvih kompanija u Češkoj koja koristi mogućnosti prediktivnog održavanja podržanog veštačkom inteligencijom.

Kako bi se omogućila dalja optimizacija sistema i ubrzala šira integracija na lokacijama Mladá Boleslav i Kvasiny, FabLab je simulirao deo proizvodne linije. Ova „arena za implementaciju“ može se koristiti za eksperimente s različitim postavkama kamere, konfigurisanje parametara sistema i simulaciju oštećenja na liniji za montažu.

Dodatne informacije

Fotografije

Tags

Media segment

1 fotografija, 1 PDF