Škoda Auto: Kamerový systém "Magic Eye" včas odhalí potřebu údržby na výrobní lince

› Systém založený na umělé inteligenci zjišťuje odchylky v průběhu procesu pomocí analýzy obrazu
› Vývoj a integrace systému "Magic Eye" na výrobní linku pro modely Enyaq iV a Octavia proběhl v laboratoři FabLab v mladoboleslavském závodě Škoda Auto
› Plánovaná implementace na dalších výrobních linkách v závodech Mladá Boleslav a Kvasiny
› Škoda Auto využívá prediktivní údržbu s podporou umělé inteligence jako jedna z prvních firem v České republice

Mladá Boleslav, 22. února 2023 – Škoda Auto zavádí systém založený na rozpoznávání obrazu na základě umělé inteligence, který umožňuje včasné rozpoznání potřeby údržby na výrobní lince. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi je nainstalován systém, který nepřetržitě monitoruje zařízení a využívá umělou inteligenci k identifikaci případných nesrovnalostí v provozních procesech. Rozpozná tak potřebu případné intervence údržby. Škoda Auto je tak jednou z prvních společností v České republice, která využívá možnosti prediktivní údržby s podporou umělé inteligence.

„Ve společnosti Škoda Auto využíváme prediktivní technologie k optimální údržbě našich výrobních zařízení. Pomocí umělé inteligence systém neustále porovnává aktuální a optimální provozní postup. Systém se neustále učí a okamžitě rozpoznává změny. Tímto způsobem můžeme ihned reagovat, optimalizovat efektivitu našich procesů a zajistit nejlepší možné využití našich výrobních kapacit.“


Miroslav Stejskal, koordinátor prediktivní údržby Centrálního technického servisu Škoda Auto

Kamera na výrobní lince
Snímky zařízení a opotřebitelných dílů, jako jsou nosníky nebo šrouby, posílá kamera z výrobní linky do počítače, na němž běží systém na bázi umělé inteligence. Ten odhalí případné nesrovnalosti v procesech nebo rozpozná požadavky na údržbu a v reálném čase o nich informuje.

Průběžné porovnávání umožňuje včasné odhalení nutných opatření údržby
„Magic Eye“ porovnává vysoce přesné snímky s tisíci uloženými záznamy během velmi krátké doby. Tímto způsobem odhaluje odchylky od definovaného optimálního stavu a identifikuje zdroje chyb. Modré světlo navíc zajišťuje, že umělá inteligence spolehlivě rozpozná rozdíly mezi prasklinami a škrábanci a stanoví správnou diagnózu. Kromě toho se systém během provozu neustále učí. Pokud například najde opotřebovaný šroub, označí opětovně místo jako bezchybné, jakmile je díl vyměněn a znovu zkontrolován. K vyhodnocení zjištěných odchylek systém využívá informace o nesrovnalostech, které identifikoval v minulosti.

Aktuální použití na výrobní lince pro modely Enyaq iV a Octavia
Škoda používá „Magic Eye“ v hlavním závodě v Mladé Boleslavi na výrobní lince pro modely Enyaq iV a Octavia. Škoda Auto je tak jednou z prvních společností v České republice, která využívá možnosti prediktivní údržby s podporou umělé inteligence.

Za účelem dalšího vývoje systému a urychlení další integrace v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách byla v laboratoři FabLab simulována část výrobní linky. V této takzvané „implementační aréně“ lze měnit nastavení kamerového systému, konfigurovat jeho parametry a simulovat poškození výrobní linky.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky