RECIKLIRANJE I PONOVNA UPOTREBA SIROVINA

RECIKLIRANJE I PONOVNA UPOTREBA SIROVINA

ŠKODA jača svoju posvećenost cirkularnoj ekonomiji i stalno traži načine da vrati korisne materijale u proizvodni proces. Pogledajte neke primere gde je to već uspelo.

17. 9. 2021 Škoda svet Inovacija i tehnologija

U ŠKODI cirkularna ekonomija sledi četiri ključna principa - minimiziranje negativnih uticaja na životnu sredinu, ulazne resurse i gubitak ovih resursa, što kao rezultat ima maksimiziranje cirkulacije resursa.

Nove mogućnosti za implementaciju ovih principa ispitao je interdisciplinarni tim koji koordinira sektorom za ekologiju i zaštitu na radu. „Uvodimo mere koje imaju smisla i u pogledu zaštite životne sredine i efikasne upotrebe resursa, kao i u finansijskom smislu“, kaže Lenka Bočkova, šef jedinice.

Duži životni vek

Kružna ekonomija našla je primenu u održavanju, na primer, hidrauličnih mašina gde ŠKODA kontinuirano prati, proverava i filtrira maziva. Sama ulja analizira osoblje Centralne tehničke službe u inovacionoj laboratoriji FabLab. Rezultat ovih aktivnosti je produžen životni vek maziva i smanjena učestalost kvarova na mašinama. Na primer, samo prošle godine su filtrirali više od 1.000 hektolitara ulja i uštedeli oko 5 miliona čeških kruna pri kupovini nafte. Još jedna ušteda je pouzdaniji rad, koji uključuje manju potrošnju rezervnih delova i manje zastoja.

ŠKODA se ne bavi izolovano pitanjem cirkularne ekonomije. Daje sve od sebe da prevaziđe ovo pitanje izvan fabričkih vrata i uključuje čitav lanac snabdevanja u diskusije, uključujući institucije koje se bave reciklažom, akademike i druge partnere. Iz tog razloga kompanija je započela niz sastanaka, uvek usredsređenih na određeni materijal. Do sada su održana dva, koji se bave specifičnim materijalima - staklom i gumom. Sa oba sastanka proizašli su brojni pilot projekti, kao što je obuka za distributersku mrežu u vezi sa kružnim upravljanjem otpadnim automobilskim staklom i njegovom ponovnom upotrebom u industriji stakla, kao i povećanjem upotrebe krhotina primarnog i polomljenog stakla u proizvodnji novih automobilskih stakala. 

Više recikliranih materijala

Češki proizvođač automobila koristi brojne plastične delove za svoje automobile napravljene od recikliranog otpada od otpadnih delova automobila ili iz nestandardnih delova instrument tabli, branika koji nastaju tokom proizvodnje. Reč je ili o 100% recikliranim materijalima ili je deo napravljen od nekog „devičanskog materijala“ (novi, nekorišćeni materijal). U nekim ŠKODA modelima od ovog materijala izrađuju se spoljašnji poklopci šasije, zaštitni lukovi na točkovima, delovi motora ili kanala za odvod vode ispod vetrobranskog stakla (vidi fotografiju). Za ove delove se ponovo koriste reciklirani materijali sa poklopaca polovnih automobilskih akumulatora. Drugi primeri uključuju unutrašnji tapacirung na podovima i u prtljažniku, kao i patosnice, koji su uglavnom napravljeni od recikliranih plastičnih boca. Naučnici za tehnički razvoj takođe istražuju mogućnost da se vlakna ekstrahovana iz neiskorišćenih delova kokosa, lana, repe ili taloga kafe mogu koristiti kao punilo za plastiku. Glavni cilj svega ovoga je očuvanje prirodnih resursa i korišćenje otpadnog materijala.

Od 2020. sav otpad koji nastaje proizvodnjom u češkim ŠKODA pogonima ŠKODA, a koji bi prethodno završio na skladištu, korišten je kao materijal ili za proizvodnju energije.

BOCKOVA-1Lenka Bočkova
Rukovodilac zaštite životne sredine i rada u ŠKODI

Dvostruka upotreba

Mleveni krečnjak, koji upija zaostale čestice boje postupkom poznatim kao suva separacija, pokazao se izuzetno korisnim u farbari. „U ovoj metodi se ne koristi voda. Vazduh koji sadrži mleveni krečnjak cirkuliše u sistemu, hvatajući čestice boje i laka. Istovremeno se isporučuje samo 20% svežeg vazduha, što nam štedi 80% energije potrebne za čišćenje i pripremu vazduha za rad farbare“, objašnjava Veronika Nidrova iz sektora za planiranja procesa farbare. Ova prethodno korišćena sirovina, koja se sastoji od krečnjaka zasićenog bojama, nalazi drugu primenu u procesu koji se naziva suvim odsumporavanje dimnih gasova u toplani ŠKO-ENERGO.

Još jedan primer kružnog projekta je saradnja između Tehničkog razvoja i kompanije za reciklažu Praktik ili proizvođača granulata na razvoju materijala od korišćenih obojenih branika ili na idejama za ponovnu upotrebu motornog ulja ili tečnosti za kočnice. „Trenutno radimo i na hemijskom recikliranju, koje može koristiti termički proces za pretvaranje stare plastike u izvorno kvalitetan materijal“, kaže Lukaš Zuzanek iz sektora za koroziju, otpornost na vremenske uslove i razvoj materijala. Postoji mnogo konkretnih primera primene principa kružne ekonomije u procesima češkom proizvođaču automobila, od povećanja udela recikliranih materijala i ponovne upotrebe ambalaže u logistici do inovativnih tehničkih rešenja u proizvodnji.

ŠKODA Zelena nedelja

ŠKODA je svoju strategiju, ciljeve i stav o održivosti i dekarbonizaciji iznosila zaposlenima u okviru Zelene nedelja, događaja u kojem je cela radna nedelja posvećena razgovorima i radionicama o pitanjima koja podupiru strategiju kompanije za zelenu budućnost. Prezentacije se održavaju online, ali zaposleni mogu učestvovati u diskusijama. Događaji Zelene nedelje povezani su sa inicijativom goTozero nedeljama Volkswagen grupacije koja pruža obuku zaposlenima u grupi širom sveta. Koje teme ŠKODA Zelena nedelja istražuje ove godine? Osim održivosti, dekarbonizacije i neutralnosti CO2, ovogodišnji događaj će se baviti kružnom ekonomijom, nultim otpadom, energetskom i ekološkom efikasnošću, vodom i biodiverzitetom.

190322_water_dayŠKODA je posvećena ispunjavanju dugoročnih klimatskih ciljeva Evrope.