Hackathon BeeGreen: nápady pro udržitelnost

Hackathon BeeGreen: nápady pro udržitelnost

Na cestě k udržitelnosti jsou potřeba i nová, zajímavá a neotřelá řešení. Právě na jejich hledání se zaměřil hackathon BeeGreen, který uspořádala Škoda Auto.

18. 3. 2024 Škoda svět

Na přelomu února a března se v Praze utkala sedmička firemních týmů z Česka, Polska, Německa či Francie. Jejich úkolem bylo přijít s inovativním technologickým nápadem a návrhem řešením v jedné ze tří oblastí souvisejících s udržitelností. Soutěžící si mohli vybrat z tematických okruhů: prozkoumávat okolní prostředí během přestávek v jízdě, zlepšovat recyklovatelnost materiálů pro výrobu aut nebo měřit a snižovat uhlíkovou stopu dodavatelského řetězce.

Akce se zúčasnitly týmy z Česka, Polska, Německa či Francie.

Dvoudenní programovací maraton nabízí IT firmám jedinečnou platformu, kde mohou ukázat svou odbornost a přijít s inovativními nápady. Jednotlivým týmům byli po ruce mentoři z řad zkušených odborníků ze Škoda Auto i dalších značek koncernu VW. Vítěz vedle šeku na padesát tisíc eur, coby injekce do prvních fází vývoje projektu, získal také příležitost dál spolupracovat s automobilkou. Velkým přínosem je pochopitelně i intenzivní networking a navázání cenných kontaktů.

Líheň startupů

Inovace a digitalizace slouží jako klíčové nástroje na naší cestě k udržitelné budoucnosti. Uvědomujeme si, že tento přechod je společným úsilím, a proto hledáme partnery, kteří sdílejí naši vizi a podporují vzájemný pokrok. Strategická výhoda společnosti Škoda Auto spočívá v naší poloze: Česko je líhní prosperujících softwarových startupů. Akce, jako je hackathon BeeGreen, poskytují platformu pro navázání strategických partnerství mezi dynamickými IT společnostmi a robustním koncernem Volkswagen, která podporují vývoj a implementaci inovativních, udržitelných řešení,“ řekl člen představenstva Škoda Auto za oblast nákupu Karsten Schnake při zahájení akce.

Karsten Schnake
člen představenstva Škoda Auto za oblast nákupu

EKODA-BeeGreen-Hackathon_Teki-Shine_32-kopie_5184975aDvoudenní programovací maraton se konal v Praze.

Mezi nápady, které se ucházely o vítězství v soutěži, bylo například rozšíření aplikace MyŠkoda. Uživatel auta během pauzy u nabíječky může rozšiřovat své znalosti pomocí interaktivních kurzů a kvízů například v ekologii nebo první pomoci či relaxovat pomocí vedených dechových cvičení. Další tým přišel s vylepšením plánovače cest v této aplikaci – nabídl by třeba výběr ekologických a levnějších nabíječek, umělou inteligencí doporučené body zájmu v okolí nabíječky nebo možnost komunikace s dalšími nabíjejícími řidiči.

„Právě takový typ nápadů je vlastně potvrzení toho, že pro spoustu lidí nejsou auta, která prodáváme, v podstatě konečný produkt. Často tu zazníval pojem ekosystém, který je podle mne velice důležitý. Vnímám v něm dvě úrovně. Jednak je to propojení auta s aplikacemi, s umělou inteligencí, která je schopná dělat prediktivní návrhy cesty, tras, zábavního obsahu nebo přicházet s nápady kolem trávení volného času. A druhá úroveň, která je možná po uživatelské stránce ještě významnější, je integrace automobilu, typicky elektrického, do širšího energetického kontextu a potřeb zákazníků. Jsem ráda, že tato témata tu rezonovala, protože si myslím, že i nám budou v budoucnu otvírat spoustu dalších obchodních možností,“ říká porotkyně Jana Kébl, která v oddělení nákupu Škoda Auto zodpovídá za řízení dodavatelských kapacit, risk management a technickou podporu.

Jana-Kebl-_c2ce429d Jana Kébl
oddělení nákupu Škoda Auto

EKODA-BeeGreen-Hackathon_Teki-Shine_22_23890325Cirkulační ekonomika, udržitelnost, recyklace, snižování uhlíkové stopy, témat k řešení byla řada.

Jiný návrh pracoval s propojením různých úložišť elektřiny – auto, domácnost a další místa – s fotovoltaickými systémy do většího celku, což může v budoucnu uživatelům přinést i zajímavé finanční úspory.

Podpora cirkulární ekonomiky

Vítězný projekt týmu německé společnosti ETAS spočíval ve vytvoření ekosystému nebo komunity prodejců, dodavatelů, výrobců originálního vybavení a dalších subjektů za účelem recyklace a opětovného použití autodílů.

„Navrhli jsme způsob, jak podporovat recyklaci materiálů organizováním posílání rozbitých dílů zpět k repasi. Opravené části se následně budou znovu používat jako běžné náhradní díly. Automobilka má nad platformou kontrolu a řídí oběh dílů i to, kdo se cyklu účastní. Partneři ekosystému jsou motivováni k navrhování a vývoji v rámci cirkulární ekonomiky,“ popisuje nápad svého týmu jeho kapitán Moritz Benstein.

Moritz-Benstein_601e0af8 Moritz Benstein
kapitán vítězného týmu

EKODA-BeeGreen-Hackathon_Teki-Shine_13_f2654972Dobré výsledky nesla hlavně týmová práce.

Výhody vítězného řešení nazvaného The Cycle App jsou jak ekologické – prodlouží se životnost jednotlivých dílů, klesne uhlíková stopa takto opravovaných aut a zároveň se zvýší podíl recyklovaných materiálů v nově vyrobených dílech –, tak obchodní, jelikož takto transparentní přístup k udržitelnosti zvýší atraktivitu značky na trhu a zvednou se příjmy díky opětovnému prodeji dílů.

„Hledisko udržitelnosti v tomto projektu znělo velice silně, ale zároveň nebylo odtrženo od obchodního modelu, který se v podání vítězů odvíjel velmi inovativním směrem. Pokud bychom ze všech témat udržitelnosti měli vybrat jedno, bude to právě cirkulární ekonomika. Možnost otevřít autonomní sekundární trh použitých dílů, které navíc budou nějakým způsobem kontrolovaně a certifikovaně repasované přímo výrobcem, to je, řekl bych, trefa do černého. A pokud to ještě navíc otevře dodatečné obchodní příležitosti…  Zkrátka o vítězi nebylo pochyb,“ shrnul člen poroty Jan Melichar, vedoucí oddělení nákupu konektivity a elektriky.

Jan-Melichar_72c54884 Jan Melichar
vedoucí oddělení nákupu konektivity a elektriky

Účastníci Hackathonu Škoda Auto BeeGreen Účastníci Hackathonu Škoda Auto BeeGreen