Mezi uhlíkem a sírou

Mezi uhlíkem a sírou

Nahlédněte do laboratoře kovových materiálů ve Vrchlabí, kde odborníci každý den ověřují vyráběné díly. Jejich zkoušky jsou důležité pro uvolňování dílů do sériové výroby. Podívejte se, jaké nástroje v laboratoři používají. Vedle mikroskopů tu mají například i pilu.

2. 1. 2018 Škoda svět INOVACE & TECHNOLOGIE

Laboratoř kovových materiálů

Zde se provádí následující zkoušky – měření tvrdosti povrchu a jádra, hloubky zakalení, ověření chemického složení.

laborator

Pila

Zkoušené zakalené díly se nejprve dělí na metalografické pile, která vzorky upraví na potřebnou velikost a připraví je pro následné broušení.

pila

Zalévací lis

Nařezaný díl se vloží do speciálního přístroje, kde je ve formě zalit pod tlakem do plastu ve tvaru malého „puku“.

zalevaci_lis

Leštička

Pomocí speciálních brousících a lešticích disků z diamantu se vzorek „puk“ vyleští do zrcadlového lesku. Začíná se brousit nejhrubším plátnem a končí tím nejjemnějším.

lesticka

Mikrotvrdoměr

Na připraveném vzorku se pomocí vpichů s definovaným zatížením měří tvrdost povrchu, tvrdost jádra a hloubka zakalení. To vše v plně automatickém režimu s výstupy ve formátu 2D či 3D modelu.

mikrotvrdomer

Metalografický mikroskop

Snímá obraz vzorku s až tisícinásobným zvětšením, aby měli v laboratoři možnost vyhodnotit strukturu zkoumaného materiálu.

mikroskop

Exsikátor

V tomto proskleném boxu uchovávají vzorky po delší dobu. Box totiž udržuje stálou teplotu i vlhkost a zabraňuje, aby došlo ke korozi nebo jiné destrukci zkoumaných vzorků.

exsikator-1

Spalovací analyzátor

V malém kalíšku se v něm pomocí wolframu spálí vzorek o hmotnosti jednoho gramu. Ze vzniklých spalin se určí obsah uhlíku a síry v daném vzorku. Procentuální zastoupení těchto prvků v kovech určuje jeho míru prokalitelnosti.

spalovaci_analyzator