#PROJECT1HOUR: Životnímu prostředí může pomoci každý

#PROJECT1HOUR: Životnímu prostředí může pomoci každý

Také letos se ŠKODA AUTO na Den Země připojuje k iniciativě #Project1Hour koncernu Volkswagen. Jde v ní především o individuální odpovědnost za ochranu klimatu. Té se nevyhýbá ani předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer.

22. 4. 2022 Škoda svět Odpovědnost

Koncern Volkswagen iniciativou #Project1Hour vyzývá svých 660 000 zaměstnanců po celém světě, aby osobně přispěli k boji proti změně klimatu. V jedné hodině Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, hledají možnosti, jak minimalizovat dopady vlastní činnosti na své okolí.

Stranou nestojí ani ŠKODA AUTO, která už dříve shrnula své cíle udržitelnosti do strategie „GreenFuture“, díky níž už od roku 2012 systematicky snižuje dopad svých aktivit na životní prostředí. Jak se jí to daří a jaké úkoly si v tomto dává do budoucna, o tom v hovoří předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer:

„Jde doslova o záchranu světa“

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer hovoří o iniciativě Project1Hour, kterou koncern Volkswagen spustil u příležitosti Dne Země 22. dubna. V roce 2021 se více než 250 000 zaměstnanců zúčastnilo přibližně 20 000 týmových workshopů – největší kampaně na ochranu klimatu, která kdy v koncernu Volkswagen proběhla. 

Pane Schäfere, proč je pro Vás tento projekt tak důležitý?
Je vědecky dokázáno, že se mění klima - a tento fakt v příštích letech významně ovlivní naši planetu. Průměrná globální teplota se zvyšuje, přírodní katastrofy, včetně povodní, tornád a období sucha se vyskytují stále častěji. Všichni jsme to zažili v minulém roce. Jedna věc je jasná: Ještě není příliš pozdě podniknout protiopatření a zpomalit tyto změny. Můžeme toho však dosáhnout jen tehdy, když aktivně přispěje každý z nás. Project1Hour zvyšuje povědomí o těchto tématech a je proto nesmírně důležitý. Jde doslova o záchranu světa. 

Co pro společnost ŠKODA AUTO znamená udržitelnost? 
Udržitelnost je klíčovým prvkem naší strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. A my naše slova proměňujeme v činy. V uplynulém roce jsme ve všech oblastech činnosti naší společnosti dosáhli z pohledu udržitelnosti velkých úspěchů. Ve výrobě se nám například podařilo ušetřit 11 000 tun CO2 a spotřebu vody jsme snížili o více než třetinu. Dále pokračujeme v rozvoji elektromobility prostřednictvím našich populárních modelů ENYAQ iV a ENYAQ COUPÉ iV, které mimochodem nabízejí i atraktivní udržitelné prvky, jako jsou potahy sedadel z recyklovaných PET lahví. Abychom mohli v budoucnu dosáhnout ještě většího pokroku v oblasti udržitelnosti, stali jsme se první českou firmou, která založila Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Takováto rozhodnutí a výsledky však samy o sobě nestačí – dalším krokem je, aby každý z nás hledal cesty, jak učinit svůj každodenní profesní i soukromý život udržitelnějším.

Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV poskytuje individuální mobilitu bez emisí a nízké provozní náklady. Ekosystém ŠKODA iV a jediná karta Powerpass umožňují dobíjení na 260 000 dobíjecích stanicích v téměř všech evropských zemích. 

Jaké jsou Vaše ambice, pokud jde o letošní Project1Hour?
V loňském roce se do této akce zapojilo 15 000 škodováků – toto číslo bychom měli být schopní výrazně překonat. Čím více lidí se projektu zúčastní, tím budou naše debaty živější a workshopy produktivnější. V minulém roce si zaměstnanci domluvili spolujízdy, nakoupili jsme opakovaně použitelné kelímky na kávu a při zajišťování jídla na řadu našich akcí jsme přesedlali na produkci z místních zdrojů – to je řada výborných, ale hlavně konkrétních výsledků! Opravdu se těším na letošní nápady.

Související články Na základě štítků: 2022, Den Země, ekologie, Emise, GreenFuture, Společenská odpovědnost, Udržitelnost