„10 týdnů pro Nové Boleslavsko“: ŠKODA AUTO představuje výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany a první projekty

› Cílem iniciativy je dlouhodobé zvýšení kvality života ve středočeském průmyslovém regionu
› Z více než 2300 příspěvků obyvatel byly vybrány první projekty, na jejichž realizaci se ve spolupráci s partnery již začalo pracovat
› Nadační fond ŠKODA AUTO investuje do rozvoje regionu 30 milionů eur; program získá podporu i z veřejných prostředků a od dalších partnerů

Mladá Boleslav, 16. května 2019 – ŠKODA AUTO dnes společně s městy Mladá Boleslav a Kosmonosy představila výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany v rámci společného projektu „10 týdnů pro Nové Boleslavsko“. Na webových stránkách www.noveboleslavsko.cz bylo v 10 hlavních oblastech regionálního rozvoje podáno více než 2300 konkrétních návrhů. Plánované projekty cíleně zohledňují přání a návrhy obyvatel. Nadační fond ŠKODA AUTO rozvoj regionu v příštích letech podpoří prostředky ve výši 30 milionů eur.

Zástupci společnosti ŠKODA AUTO a odborů KOVO dnes spolu se zástupci měst Mladá Boleslav a Kosmonosy představili ve ŠKODA Muzeu výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany, které proběhlo v rámci výzvy „10 týdnů pro Nové Boleslavsko“.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a předseda dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO Bernhard Maier řekl: „Velmi na mne zapůsobil počet a pestrá paleta podaných návrhů. Tak rozsáhlé zapojení občanů dokazuje, že se Nadační fond ŠKODA AUTO zaměřil na oblast důležitou pro všechny obyvatele. Naším záměrem je, aby se Mladoboleslavsko rozvíjelo stejně pozitivně jako podnik a aby ze zásadní proměny automobilového průmyslu vyšlo silnější než dříve. Nadační fond přitom slouží jako nezbytný a důležitý impulz. Rozhodující nyní bude společná účast všech zúčastněných aktérů: potřebujeme kompetentní rozhodnutí, adekvátní zdroje a dlouhodobou angažovanost od politiků, státu, kraje i obcí. Regionální rozvoj se nám může podařit jen společným úsilím.“

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO a člen dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, dodal: „Trvale udržitelný rozvoj podniku znamená pro společnost ŠKODA AUTO také převzetí společenské odpovědnosti – za naše zaměstnance i za regiony v okolí našich závodů. Naším úkolem je postarat se tedy i o vhodné prostředí ve městě a společenské klima, v němž by naši zaměstnanci rádi žili. I proto jsme se rozhodli posílit mladoboleslavský region pomocí rozsáhlého rozvojového programu.“

Od prosince 2018 do února 2019 měli obyvatelé mladoboleslavského regionu po dobu deseti týdnů příležitost vyjádřit své návrhy na zlepšení kvality života ve městě a okolí. V rámci akce „10 týdnů pro Nové Boleslavsko“ (www.noveboleslavsko.cz) mohli respondenti podat na formuláři své názory a návrhy. Ve společnosti ŠKODA AUTO proběhla vedle toho ještě interní kampaň, během níž byli k účasti vyzváni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci.

Aktivity plánované na rok 2019
S ohledem na výsledky průzkumu mezi mladoboleslavskými občany se Nadační fond ŠKODA AUTO společně s partnery rozhodli v roce 2019 začít prvními projekty v celkové hodnotě 60 milionů Kč, které se zaměří zejména na zlepšení dopravní situace a na podporu možností trávení volného času. Kompletní přehled aktuálních projektů Nadačního fondu ŠKODA AUTO je přílohou této tiskové zprávy. Nejnovější informace o aktuálním stavu příslušných iniciativ a projektů mohou zájemci sledovat na stránkách http://www.noveboleslavsko.cz/.

V rámci programu budou probíhat práce na studii a návrzích konkrétních opatření k rozvoji mladoboleslavského regionu. Studie je hlavním dokumentem pro stanovení klíčových témat trvale udržitelného rozvoje regionu.

Mezi zásadní body programu rozvoje regionu, u nichž se nyní intenzivně vede debata s partnery nad metodou financování a koordinace, patří výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes Jizeru, výstavba venkovního plaveckého bazénu v Kosmonosech nebo zřízení dětského centra a centrálního hřiště. V lokalitě Na Radouči by mohla vzniknout odpočinková zóna a v rámci revitalizace průmyslové budovy v Mladé Boleslavi by mohlo vzniknout kreativní a komunitní centrum. Připravují se také plány na modernizaci objektu Poplužního dvora i takzvaného Starého závodu, počítá se se studií o využití záplavového území kolem Jizery. V této povodněmi ohrožené oblasti by mohla odpovídající opatření mírnit důsledky záplav, kromě toho je aktuálně na programu revitalizace slepého ramene Jizery.

Značně již pokročily přípravy koncepce optimalizace dopravní situace na území Mladoboleslavska a městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi, stejně jako studie rozvoje cyklostezek na Mladoboleslavsku. Nadační fond ŠKODA AUTO financuje i zahájení pilotního provozu sdílených kol v Mladé Boleslavi – 24 hodin denně bude k dispozici 60 jízdních kol, která si bude možné vypůjčit pomocí mobilní aplikace. Díky finanční podpoře ze strany nadačního fondu bude možné kola po dobu prvních 15 minut používat zdarma.

Nadační fond kromě toho rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit v regionu: podporuje opatření na obnovu vegetace v přírodním parku Štěpánka, který byl v uplynulém roce značně poškozen vichřicí a kůrovcem. Z prostředků nadačního fondu se také spolufinancuje výstavba rampy v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou.

Pozadí projektu „Nové Boleslavsko“ a úvod do jednotlivých oblastí programu
Program „Nové Boleslavsko“, který byl z iniciativy společnosti ŠKODA AUTO spuštěn v roce 2018, si klade za cíl spojit hlavní aktéry a vyčlenit finanční zdroje ve snaze zlepšit životní podmínky v mladoboleslavském regionu. Pomocí rozsáhlého souboru opatření zajistí společnost ŠKODA AUTO ve spolupráci s partnery dlouhodobý rozvoj a atraktivitu celého regionu.

Program se zaměřuje na deset klíčových oblastí regionálního rozvoje. Rozdělení projektů přitom vychází z průzkumu veřejného mínění, který provedla ŠKODA AUTO Vysoká škola spolu s výzkumnou agenturou Behavio Labs, i z diskuze s jednotlivými zainteresovanými subjekty.

Jedná se o tyto oblasti:

Doprava: Zajištění dostatečné a udržitelné dopravní infrastruktury, odlehčení silniční sítě a rozšíření veřejné hromadné dopravy pomocí investic do stavby silnic a možností chytré mobility.
Urbanistika a rozvoj: Rozvoj podoby města dle měřítek a možností moderní urbanistiky pro nové způsoby využívání veřejného prostoru.
Bydlení: Zapojení nejdůležitějších regionálních aktérů do rozšiřování nabídky bydlení. Důležitými aspekty oblasti bydlení jsou vedle nové výstavby a pronájmu obecních bytů také zajištění ubytování pro občany v nouzové životní situaci a rozvoj stávajícího bytového fondu.
Zdravotní péče: Zlepšení dostupnosti moderní a profesionální zdravotní péče pro všechny věkové skupiny. Navýšení počtu specializovaných lékařů, modernizace starších zdravotnických zařízení a podpora zdravého životního stylu.
Vzdělávání: Zkvalitnění výuky a nabídky vzdělání využitím nejnovějších metod a nejmodernějšího vybavení, podpora účasti pedagogů na stážích a odborných školeních.
Sociální služby: Zlepšení a rozšíření sociální péče, zajištění dostatečné nabídky existujících mobilních sociálních služeb a zřízení specializovaných poraden pro sociálně ohrožené spoluobčany s potřebou individuální péče.
Bezpečnost: Zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě pomocí preventivních programů a nabídky veřejného vzdělávání pro všechny věkové skupiny, zejména v oblasti dopravní bezpečnosti. Projekty mají například přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců nebo ke zklidnění dopravy v obcích. Tato oblast zahrnuje také podporu městské policie a integrovaného záchranného systému.
Občanská společnost: Zapojení široké veřejnosti do rozvoje regionu, zvyšování účasti občanů na komunitním životě, včetně vzdělávacích programů pro seniory. Příjemné společenské klima posiluje pocit sounáležitosti obyvatel i zaměstnanců.
Chytrá mobilita: Rozvoj technicky pokročilých dopravních konceptů a zavedení moderních služeb mobility pro individuální dopravu, podpora veřejné hromadné dopravy a odlehčení místní dopravní infrastruktury.
Sport a kultura: Poskytnutí prostředků pro kulturní akce nebo organizace a podpora sportovních aktivit v regionu. Tato oblast zahrnuje také inovace pro modernizaci místních zařízení pro trávení volného času.

Partneři programu a první úspěchy
Na realizaci těchto plánů se vedle společnosti ŠKODA AUTO podílí především města Mladá Boleslav a Kosmonosy i další okolní obce, Středočeský kraj a vláda České republiky. Společnost ŠKODA AUTO kromě toho k účasti na programu vyzvala další podniky z Mladé Boleslavi a okolí.
První projekty z oblastí Bezpečnost a Vzdělávání ŠKODA AUTO v rámci programu úspěšně realizovala již vloni. Automobilka například poskytla nové vozy Městské policii v Mladé Boleslavi a Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, čtyři další automobily předala místním autoškolám.

Významné kroky už učinili také hlavní partneři, kteří region podporují investicemi, pracovními silami a kooperačními projekty. Vláda České republiky svým usnesením z 3. října 2018 uvolnila investice ve výši zhruba 7,6 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny pro rozvoj jedenácti konkrétních projektů v oblasti dopravní infrastruktury, z toho devíti silničních a dvou železničních. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo podporu rozvoje bydlení. Počítá se s výstavbou obecních bytů a technické infrastruktury i s nabídkou dostupného sociálního bydlení.

Statutární město Mladá Boleslav investuje do vybraných strategických projektů a výkupů pozemků desítky milionů korun a podílí se na řízení spolupráce s ostatními městy a obcemi v regionu.

Středočeský kraj investuje prostředky do oblasti dopravy a zdravotnictví a podporuje veřejné zdravotnictví, sociální služby a regionální školství. Investice kraje přesahují 3,2 miliardy korun, městské samosprávy přispějí dalšími desítkami milionů korun.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2019, bezpečnost, Cyklistika, Mladá Boleslav, muzeum, Společenská odpovědnost

Vše