Bezpečný pátek: ŠKODA AUTO začíná systematicky pracovat na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích

› ŠKODA AUTO se dlouhodobě a systémově zapojuje v tématice bezpečnosti, nyní přichází s uceleným konceptem „Bezpečný pátek“
Statistiky Policie ČR: V pátek umírá v důsledku dopravních nehod nejvíce osob (2018: +12 % usmrcených osob v pátek, více než 90 % podíl na této smutné statistice měl lidský faktor)
› Dopravní bezpečnost: Jeden z hlavních pilířů firemní strategie společenské odpovědnosti „For Future“, jen v posledních pěti letech podpořila ŠKODA konkrétní projekty dopravní bezpečnosti částkou 31 mil. Kč
› Výzkumný tým dopravní bezpečnosti působí v mladoboleslavské automobilce již 10 let, za tuto dobu vyjeli experti týmu k více než 1 000 reálným dopravním nehodám
› Kompletní paleta vozů ŠKODA exceluje v nárazových testech Euro NCAP (European New Car Assessment Programe), jejich bezpečnostní výbava poskytuje bezpečí celé posádce

Mladá Boleslav, 5. června 2018 – Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se domácí automobilka věnuje dlouhá léta. Po řadě dílčích projektů nyní přichází s uceleným konceptem, který si klade za cíl vtáhnout do dění nejširší veřejnost a přispět tak k popularizaci této problematiky a učinit české silnice bezpečnějšími. Má k tomu ty nejlepší předpoklady. Během posledních deseti let analyzovali experti týmu výzkumu dopravní bezpečnosti více než 1 000 reálných dopravních nehod, její experti se aktivně podílí na školení a prevenci složek IZS a studentů škol, učitelů i široké veřejnosti. V posledních pěti letech navíc podpořila mladoboleslavská automobilka řadu preventivních projektů na podporu dopravní bezpečnosti nejen v lokalitách výrobních závodů částkou 31 mil. Kč. Všechny aktuálně dostupné modelové řady obdržely od nezávislé organizace Euro NCAP v době svého uvedení na trh špičkové pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti. Do konce roku uspořádá ŠKODA AUTO řadu naučně-vzdělávacích akcí, jejichž prostřednictvím hodlá demonstrovat svoji kompetenci na poli dopravní bezpečnosti a konkrétními kroky napomoci ke snížení nehodovosti na českých silnicích.

Infografika: ŠKODA AUTO zahájila kampaň Bezpečný pátek
Klíčovou oblastí při vývoji nových vozů ŠKODA je aktivní i pasivní bezpečnost. Již deset let proto automobilka vysílá k dopravním nehodám tým z oddělení Výzkumu dopravní bezpečnosti. Nyní ŠKODA AUTO do bezpečnosti zapojuje kampaní Bezpečný pátek i veřejnost. Důvodem je rostoucí počet zranění a úmrtí, a to zejména v pátek, a dále fakt, že za 99,8 % úmrtí při dopravních nehodách může člověk.

V pátek je většina motoristů myšlenkami na víkendovém výletě s rodinou nebo na oslavě s přáteli. Z důvodu tzv. „víkendové hlavy“ tak zřejmě umírá v tento den dle statistik Policie ČR nejvíce osob na českých silnicích (01-04/2018: počet usmrcených osob + 11,5 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku). ŠKODA AUTO se rozhodla na tento neblahý trend reagovat a zakládá hnutí za bezpečný pátek, které chce učinit české silnice bezpečnějšími. Sama cítí zodpovědnost za bezpečnost českých řidičů, neboť zdaleka nejvíce jich v ČR jezdí ve vozech ŠKODA. Proto se neustále snaží zlepšovat prvky aktivní i pasivní bezpečnosti ve svých automobilech. Ani vůz splňující nejvyšší bezpečnostní standardy však nedokáže řidiče ochránit ve všech případech a za všech okolností. Hnutí za bezpečný pátek vyzývá nejen řidiče vozů ŠKODA, ale i všechny ostatní, aby se přidali a pomohli změnit nebezpečné pátky na bezpečné.

Kampaní „Bezpečný pátek“ chce ŠKODA AUTO v České republice oslovit především rodiny s dětmi, žáky i jejich pedagogy ve školách, mladé řidiče, ale také seniory. Do konce roku uspořádá řadu naučně-vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů a soutěží, jejichž prostřednictvím hodlá demonstrovat svoji kompetenci na poli dopravní bezpečnosti, technickou vyspělost svých vozů, ale především konkrétními kroky napomoci ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Aktuálně připravuje spuštění multimediální aplikace pro názorné vzdělávání dětí – chodců.

„Ve ŠKODA AUTO vnímáme společenskou odpovědnost jako přirozenou součást firemní politiky již od samotného založení podniku,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „V oblasti dopravní bezpečnosti podporujeme řadu projektů po celé České republice, a to dlouhodobě. Bezpečný pátek otevírá příležitost pro zastřešující koncept, který naše aktivity v oblasti zvyšování bezpečnosti prohloubí, jasně zaměří a sjednotí pod jednu srozumitelnou a celospolečensky akceptovanou značku,“ dodává Bohdan Wojnar.

Centrálním místem kampaně Bezpečný pátek je rozvíjející se webová prezentace bezpecnypatek.cz, která bude sloužit jako informační rozcestník s přehledem konkrétních nadcházejících aktivit, možnostmi zapojení se, přehledem partnerů i odpovídajícími tipy a radami jak ochránit sebe nebo svůj vůz. Výhledově bude rovněž možná dohoda individuální prezentace dopravní bezpečnosti a proškolení pedagogů základních škol v jednotlivých okresech. Komunikační podpora zahrnuje širokou škálu aktivit i kanálů, včetně mediálních a bude zaměřena nejen na zvýšení povědomí o Bezpečném pátku, ale především na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti dopravní bezpečnosti. Oficiální záštitu projektu poskytli: Dopravní police ČR, asociace Záchranný kruh a nezisková organizace Tým silniční bezpečnosti. ŠKODA AUTO nabízí tuto platformu k využití i dalším partnerům aktivním v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a to včetně relevantních státních institucí a jejich výkonných složek, které by měly zájem zapojit se pro dobro společné věci. Značka ŠKODA rovněž uvítá mediální partnery projektu, stejně jako výrobce autosedaček, bezpečnostních doplňků pro chodce a další účastníky silničního provozu, kteří by měli zájem podílet se na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích.

Rizikové faktory pátečního provozu
Z dlouhodobých policejních statistik lze vyčíst, že nejvíce úmrtí při dopravních nehodách se stane právě v pátek odpoledne (01-04/2018: +11,5% nárůst počtu usmrcených osob v pátek ve srovnání se stejným období loňského roku). Dopravní psychologové přisuzují tento stav končícímu pracovnímu týdnu, kdy se lidé snaží dohonit vše, co nestihli. Další pospíchají odpoledne domů, protože je čeká víkend. Na silnice vyjíždějí také tzv. sváteční řidiči, kteří míří na víkendové nákupy, na cesty za přáteli či příbuznými nebo na chalupy. Ve večerních hodinách se pak přidávají nehody způsobené pod vlivem alkoholu. Ke konci pracovního týdne hraje roli rovněž stoupající únava z pracovního vytížení, což může vést k tomu, že řidiči nevěnují tolik pozornosti situacím v hustém pátečním provozu. Zvláště znepokojivý je trend posledních měsíců, který hlásí nárůst dětských obětí zejména ve městech. Právě z tohoto důvodu bude významná část aktivit zacílena na preventivní osvětu dětí i jejich pedagogů na prvním i druhém stupni základních škol.

Dopravní bezpečnost – klíčová součást společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO „For Future“
Dopravní bezpečnost patří, vedle bezbariérové mobility, podpory technického vzdělávání a péče o děti, k zásadním součástem politiky CSR. ŠKODA přispívá k větší bezpečnosti v obcích například investicemi do výstavby a osvětlení přechodů pro chodce, rychlostních radarů či kamerových systémů. V rámci prevence podporuje výstavbu dopravních hřišť a výuku dopravní bezpečnosti nejen na školách. Již v předchozích letech odstartovala vlna akcí ve spolupráci s experty z týmu výzkumu dopravní bezpečnosti s preventivním a edukativním charakterem v mnoha městech a školách po celé ČR, která bude letos pod hlavičkou Bezpečného pátku ještě intenzivnější. Jejich cílem je informovat zábavnou formou děti a učitele ve školách a také širokou veřejnost o tom, jak se správně a bezpečně chovat v silničním provozu. Atraktivní pomůckou jsou ŠKODA vozy „v řezu“, na kterých lze snadno demonstrovat vyspělou techniku prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vozů. Již od roku 2012 ŠKODA AUTO také spolupracuje na interaktivním edukačním portálu „Bezpečné cesty“ jehož je generálním partnerem. Portál nabízí praktické informace o silniční bezpečnosti, věnuje se dopravní výchově, ale poskytuje třeba i rady, které se hodí studentům autoškol. Vyhledávaným prvkem je interaktivní mapa ČR, která zobrazuje riziková místa. Tu mohou uživatelé sami upravovat právě umístěním upozornění na nebezpečný úsek v místě jejich bydliště a návrhem možné úpravy.

Výzkum dopravní bezpečnosti ve ŠKODA AUTO
Od roku 2008 působí ve společnosti ŠKODA AUTO zcela unikátní tým výzkumu dopravní bezpečnosti. Věnuje se podrobné analýze příčin, okolností a průběhu různých silničních nehod a vyhodnocuje, jak může vozidlo ještě více eliminovat následky nehody nebo nehodě zcela zabránit. Díky tomu lze lépe pochopit chování vozů při dopravních nehodách, poznat úroveň jejich ochrany a odhalit oblasti budoucích zlepšení. Poznatky z reálných dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků aktivní i pasivní bezpečnosti pro nové generace vozů ŠKODA. Další využití nacházejí v preventivních programech a dopravní výchově dětí. Tým výzkumu dopravní bezpečnosti vytváří unikátní audiovizuální materiály z nárazových testů, dbá na šíření informací a osvěty o bezpečném cestování v automobilu a realizuje různá odborná školení. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zajišťuje školení hasičů tak, aby vozy ŠKODA znali co nejlépe a mohli v případě potřeby rychle a bezpečně vyprosit posádku z havarovaného vozu.

Špičková úroveň bezpečnosti vozů ŠKODA
Pro automobilku ŠKODA AUTO je bezpečnost jednou z nejvyšších priorit při vývoji nových vozů. Nejedná se však pouze o bezpečnost posádky, nýbrž i ostatních účastníků silničního provozu. Vysoké nároky jsou kladeny mj. na ochranu chodců nebo cyklistů, automobily jsou těmto požadavkům stále lépe přizpůsobovány. Vozy ŠKODA musejí při vývoji splnit náročné interní normy, které jsou v mnoha ohledech přísnější než legislativa Evropské unie. Proto nepřekvapuje, že od roku 2008 obdržely všechny modelové řady ŠKODA, v době svého uvedení na trh, špičkové pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti z pohledu konstrukce i vybavení asistenčními systémy.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2018, bezpečnost