Český a slovinský premiér navštívili ŠKODA DigiLab

› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier informoval předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku a slovinského premiéra Miro Cerara o strategii digitalizace společnosti ŠKODA AUTO
› ŠKODA je na cestě k pozici poskytovatele mobility
› ŠKODA bude intenzivněji prověřovat inovativní digitální projekty ze Slovinska
› ŠKODA usiluje o zintenzivnění partnerství s technickými vysokými školami v České republice i ve Slovinsku v oblasti digitalizace

Mladá Boleslav/Praha, 23. ledna 2017 – Předsedové vlád České republiky a Slovinska, Bohuslav Sobotka a Miro Cerar, dnes navštívili ŠKODA DigiLab v Praze. Spolu s předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhardem Maierem hovořili oba premiéři o budoucnosti automobilového průmyslu ve věku digitalizace, se zvláštním důrazem na inovativní služby, související s mobilitou. Mimo jiné hovořili i o možné spolupráci mezi českými a slovinskými firmami. Bernhard Maier v této souvislosti představil i digitální strategii značky ŠKODA a podpořil intenzifikaci partnerství s technickými vysokými školami v České republice a ve Slovinsku.

„Rozvoj digitálních technologií, především s ohledem na nové služby související s mobilitou, má pro budoucí zaměření naší firmy stěžejní význam,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „ŠKODA DigiLab je v této souvislosti důležitou součástí naší Strategie 2025, s níž chceme značku ŠKODA připravit pro věk digitalizace. Jsme rádi, že politici mají zájem o výzvy digitalizace a že její rozvoj aktivně podporují,“ dodává Maier.

„Digitální agenda je prioritou české vlády, a to nejen uvnitř hranic našeho státu, ale je potřeba vnímat i agendu jednotného digitálního trhu jako jednu z klíčových priorit hospodářské politiky Evropské unie. Úkolem vlády je podpořit rozvoj moderních technologií a udělat vše proto, aby se díky nim dařilo zkvalitňovat životy občanů,“ řekl při příležitosti návštěvy ŠKODA DigiLab předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.

S vybudováním DigiLabu posílí ŠKODA svou inovativnost a vývojovou kompetenci v digitální oblasti. Kreativní týmy zde budou zkoumat a vyvíjet nové obchodní modely. Přitom se jedná zejména o silnější zapojení digitálních technologií do dosavadní hlavní oblasti podnikání společnosti ŠKODA AUTO a o rozvoj inovativních služeb, souvisejících s konektivitou a mobilitou. S moderními službami pro individuální mobilitu chce ŠKODA otevřít nové oblasti podnikání.

Při příležitosti návštěvy obou premiérů spustila ŠKODA nové webové stránky www.skodadigilab.com. Startupy mohou prostřednictvím těchto stránek zasílat projekty, které nabízejí pro spolupráci se společností ŠKODA AUTO. Jedná se přitom o témata jako například řešení pro SmartCities, sdílená ekonomika a náměty pro využívání Big Data.

Oba premiéři vyzdvihli význam digitalizace pro ekonomický rozvoj svých zemí a vysvětlili, jaké rámcové politické podmínky považují pro podporu digitálních inovací za důležité. Zmínili přitom i perspektivy plně propojené výroby po vzoru Průmyslu 4.0 v České republice i ve Slovinsku.

Při návštěvě obou předsedů vlád Bernhard Maier oznámil, že ŠKODA DigiLab bude v budoucnu intenzivněji testovat inovativní digitální nápady rovněž ze Slovinska. Sem patří projekty kompetenčních center a startupů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), výzkumných a vývojových oddělení i vládní projekty. Česká automobilka chce kromě toho pro konkrétní digitální projekty uzavřít partnerství s technickými univerzitami v České republice i ve Slovinsku, aby získala mladé talenty z oblasti digitalizace.

Obě země patří mezi nejdůležitější evropské lokality automobilového průmyslu, nachází se v nich závody renomovaných automobilek i řady jejich dodavatelů. Stejně jako oni se i řada dalších podniků zamýšlí nad výzvami a šancemi digitalizace. Setkání s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou a jeho slovinským protějškem Miro Cerarem ve ŠKODA DigiLabu v Praze se proto zúčastnili také zástupci na mobilitu orientovaných „digitálních“ startupů ze Slovinska. DigiLab má v budoucnu mimo jiné propojit digitální projekty v České republice i ve Slovinsku a stavět mosty mezi podniky v obou zemích.

ŠKODA teprve nedávno definovala digitalizaci jako jednu ze základních myšlenek Strategie 2025. Jakožto průřezová funkce bude zahrnovat všechny oblasti podniku – od vzdělávání a zvyšování kvalifikace personálu přes vývoj vozidel pomocí nových technologií virtuální reality a 3D-technologií až po řešení Průmyslu 4.0. Tím bude na jedné straně digitalizací ještě silněji ovlivněna oblast klasických aktivit společnosti ŠKODA AUTO. Na druhé straně má být obrat z digitálních obchodních modelů, jako například ze služeb, souvisejících s mobilitou, již v roce 2025 podobně vysoký, jako tržby z hlavní činnosti, tedy výroby automobilů.

Doplňující informace

Fotografie