Elektrický tahač v závodě ŠKODA AUTO: Solární moduly nabíjejí baterie během jízdy

› ŠKODA v závodě v Mladé Boleslavi vybavila soupravu taženou elektrickým, bateriemi poháněným tahačem solárními panely
› Využití sluneční energie umožňuje snížit průměrnou roční úsporu elektrické energie ze sítě přibližně o 10 %
› Logistika ŠKODA využívá celkem sedmnáct elektricky poháněných bateriových tahačů Still R 07
› ŠKODA chce ve střednědobém horizontu využívat alternativní pohon u části vnitropodnikově používaných nákladních vozidel
› Bezemisní logistická vozidla jsou dalším stavebním kamenem strategie „GreenFuture“ se kterou ŠKODA realizuje rozsáhlé aktivity v oblasti péče o životní prostředí

Mladá Boleslav, 9. září 2016 – Logistika ŠKODA v závodě v Mladé Boleslavi intenzivněji sází na interní dopravu s elektrickým bateriovým pohonem. Elektrický tahač se dvěma přívěsy byl nyní v pilotním projektu navíc vybaven solárními panely. Fotovoltaické moduly nabíjejí Li-ion baterie během jízdy. ŠKODA si od využití solární energie v provozu tohoto vozu slibuje průměrnou roční úsporu energie přibližně o 10 procent. Pokud se během testování využití fotovoltaiky osvědčí, dojde k jejímu výraznějšímu nasazení.

Solární moduly jsou namontovány na střechách přívěsů, a protože během jízdy nabíjejí trakční baterie tahačů, mění tyto vozy méně často baterie v nabíjecích stanicích. Solární tahač spotřebuje přibližně o 10 % méně elektřiny ze sítě a zároveň dosahuje delších časů v provozu mezi nabíjecími cykly. Akumulátory vozidla se zpravidla plně nabijí ze solárních panelů během víkendu. V závodě Mladá Boleslav během jednoho dne tyto bateriové, elektricky poháněné tahače ujedou téměř 70 kilometrů.

Nabíjení je prostřednictvím senzorů monitorováno a jeho průběh je zaznamenáván. Pro každý provozní den tak lze zjistit, jak dlouho nabíjecí cyklus trval, kolik energie pocházelo z elektrické sítě a jakým podílem přispěly solární panely. Tato data jsou průběžně ukládána a následně budou vyhodnocována v rámci semestrálního předmětu „Green Logistics“ na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Kromě elektrického tahače s dodatečnými solárními panely je v závodě Mladá Boleslav nasazeno dalších patnáct bateriových, elektricky poháněných logistických tahačů. Tyto soupravy doplňují elektrickou energii výlučně v nabíjecích stanicích, kde dochází k výměně baterie. V rámci strategie ochrany životního prostředí si ŠKODA dala za cíl využívat ve vnitropodnikové logistice část vozů na alternativní pohony. Pro blízkou budoucnost má český výrobce automobilů vizi, že většina subdodavatelů (sídlící v blízkosti závodu ŠKODA AUTO) bude komponenty do hlavního výrobního závodu přepravovat také pomocí nákladních vozů na alternativní pohony.
Elektro-ofenzíva u vozidel logistiky tvoří další stavební kámen v aktivitách společnosti ŠKODA AUTO v oblasti ochrany životního prostředí. Firemní strategie „GreenFuture“ zahrnuje také další oblasti.

Oblast „GreenProduct“ se zaměřuje na ekologicky šetrné vozy ŠKODA během celého jejich životního cyklu – od výzkumu a vývoje, jejich provoz, až po ekologickou recyklaci. Stěžejní jsou přitom vozy, které produkují nízké emise. V nabídce značky je v současné době 107 variant modelů s emisními hodnotami pod 120 g CO2/km, z toho 37 modelů s hodnotami pod 100 g CO2/km.

V oblasti „Green Factory“ ŠKODA realizuje četná opatření s cílem co největší úspory zdrojů ve výrobě. Díky snížení spotřeby energie a vody, snížení produkce množství odpadů a emisí CO2 a tzv. těkavých organických sloučenin (Volatile Organic Compounds, VOC), snížila ŠKODA zatížení životního prostředí mezi lety 2010 a 2015 o 35,8 %. Za účelem urychlení tohoto pozitivního trendu byly stanoveny ještě ambicióznější ekologické cíle. Podle těchto cílů automobilka ŠKODA do roku 2018 sníží dopady své výroby na životní prostředí oproti roku 2010 o 45 %, tj. zredukuje je téměř na polovinu. K naplnění cílů strategie „GreenFuture“ přispějí také optimalizace logistiky ve vztahu k životnímu prostředí, jakou je např. elektricky poháněná závodová doprava.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: GreenFuture, logistika

Vše