GreenFuture v praxi: Rychnovsko má díky spolupráci se ŠKODA AUTO 2 500 nových stromů

› ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá k péči o životní prostředí: V Kvasinách se letos sázelo i uklízelo
› Projekt „Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ běží již 11 let
› Mezi léty 2007 a 2017 bylo na více než 60 místech České republiky vysazeno téměř 730 000 stromků

Mladá Boleslav/Kvasiny, 14. listopadu 2017 – Projekt společnosti ŠKODA AUTO „Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ slaví letos na podzim 11 let své existence. Za tu dobu bylo ve více než 60 lokalitách České republiky vysazeno téměř 730 000 nových stromků. To odpovídá ploše zhruba 150 hektarů nového lesa. Po nedávné výsadbě stromků v Krkonošském národním parku přichází na řadu i region Rychnovsko, kde odborníci ale i dobrovolníci vysázeli celkem 2 500 nových stromů.

Do dlouhodobého programu výsadby nových stromků v české krajině se před časem zapojili dobrovolníci z řad zaměstnanců ŠKODA AUTO v Krkonošském národním parku a nyní i jejich kolegové z Kvasin. Vlastní stromek si zasadili i zaměstnanci tamního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO. Poté byl na programu ještě úklid zámeckého parku.

„Sázely se javory, jeřáby, lípy a habry,“ říká vedoucí výrobního závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách Jiří Černý. „Projekt ŠKODA Stromky je další z řady společensko-ekologických aktivit, které se na Rychnovsku úspěšně realizují. Například letos na jaře se dobrovolníci v Kvasinách zapojili do úspěšného projektu ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘, při kterém více než 150 účastníků společně kolem závodů Mladá Boleslav a Kvasiny posbíralo celkem 2,5 tuny odpadu,“ doplňuje Jiří Černý.

V Kvasinách vysadili nejen zaměstnanci zhruba 170 nových stromků. Další výsadby v regionu se uskutečnily v obcích Dobřany, Solnice, Trnov a Bačetín. Dohromady zde obyvatelé obcí a další dobrovolníci vysadili více než 2 500 nových stromů.

V rámci grantového řízení společnosti ŠKODA AUTO jsou každým rokem přidělovány žadatelům finance na počet sazenic, rovnající se počtu vozů ŠKODA prodaných na území České republiky. Zaměstnanci všech poboček společnosti se díky tomu aktivně zapojují do vyhledávání vhodných lokalit a již tradičně přikládají spolu s Trainees a studenty Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi ruku i při samotné výsadbě nebo úklidu lokality.

Mezi roky 2010 a 2016 zmírnila společnost ŠKODA AUTO dopady na životní prostředí v oblasti výroby o 45,8 %. V letech 2014 a 2016 se snížila spotřeba energie na každý vyrobený vůz o 8,7 % a odpovídající spotřeba vody o více než 7 %. Úsporu přinesl i přechod celosvětové dealerské sítě na nový korporátní design. Při souvisejících přestavbách byly použity materiály šetřící energie a prvky, které umožní budoucí využití solární techniky nebo tepelných čerpadel.

Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 28 %) a množství produkce nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 76 %). Úsilí zodpovědných zaměstnanců v oblasti ekologické výroby vozů a komponentů pomáhá v letošním roce dosáhnout stanoveného milníku, kterým je snížení zatížení životního prostředí o 50 % oproti roku 2010. Vyplývá to z údajů Green Office ŠKODA AUTO, které dohlíží na implementaci opatření strategie GreenFuture.

Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách si letos připomíná 70 let od doby, kdy z jeho linky sjel historicky první vůz ŠKODA. V nedávné době prošel rozsáhlou modernizací a dnes patří k největším zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji. Pracuje v něm přes 8000 zaměstnanců, kteří vyrobí kolem tisícovky vozů denně. Kvasinský závod ŠKODA AUTO také významně podporuje mimopracovní aktivity obyvatel v regionu, ať už jde o sportovní události, kulturní akce či rodinné dny. Kromě toho spolupracuje s místními školami při podpoře technického vzdělávání i mimoškolních aktivit žáků a studentů.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky