Mezi námi děvčaty ve ŠKODA AUTO: Firemní učiliště představilo své technické obory žákyním základních škol

› Téměř 200 žákyň 8. a 9. ročníků jedenácti základních škol navštívilo kariérní den Mezi námi děvčaty
› Střední odborné učiliště v současné době v denním studiu vzdělává 112 dívek a bezmála 800 chlapců
› Škola nabízí tříleté a čtyřleté odborné vzdělání zejména v technických a elektrotechnických oborech

Mladá Boleslav, 16. listopadu 2017 – ŠKODA AUTO připravuje mladou generaci na profesní budoucnost. V rámci kariérního dne, který se konal již počtvrté, nově pod názvem Mezi námi děvčaty, měly dívky možnost získat informace o vzdělání v technických oborech. Na 200 žákyň 8. a 9. tříd z jedenácti základních škol mladoboleslavského regionu se zajímalo o studium technických oborů na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském.

„Jedním z našich cílů je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání. Proto každý rok pořádáme kariérní den pro žákyně základních škol. Tento den dívkám přibližuje možnosti studia technických oborů na naší škole,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast řízení lidských zdrojů. „Během kariérního dne Mezi námi děvčaty se setkávají s dívkami základních škol i současné žákyně učiliště a předávají jim informace o studiu ze svého pohledu,“ komentuje Wojnar.

ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi nabízí mladým tří- nebo čtyřleté vzdělání v technických oborech, zakončených výučním listem nebo maturitou. V současné době je do prezenčního studia v 15 oborech zapsáno téměř 900 žáků, téměř 13 % z nich jsou dívky. Jen v letošním roce bylo ke studiu na firemním učilišti přijato 44 dívek, celkem letos nastoupilo 296 žáků a žákyň. K nejoblíbenějším oborům v současnosti patří automechanik, autoelektrikář a elektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou je největší zájem o obory Průmyslový logistik a Mechatronik IT. Nově byl tento rok otevřen také obor Operátor logistiky.

V nabídce jsou i nástavbové obory a obory vyučované v režimu dálkového studia. ŠKODA AUTO přitom sází hlavně na koncept duálního vzdělávání. Hlavním bodem je spojení teorie s praxí v konkrétních podmínkách podniku. Nástavbového studia využívá k prohloubení své kvalifikace také kolem 64 studentů z řad zaměstnanců. Synergii Středního odborného učiliště strojírenského a vzdělávání dospělých ocenil i HR Summit Klubu zaměstnavatelů, který minulý týden udělil firemnímu učilišti ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“.

Vzdělávání mladých lidí je stěžejní částí společenské odpovědnosti domácí automobilky, kterou dlouhodobě podporují také podnikové Odbory KOVO. Studium na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském v Mladé Boleslavi je bezplatné. Práce, vykonaná v rámci výuky, je navíc finančně odměněna. Po úspěšném ukončení vzdělání získají všichni absolventi nabídku zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO.

Učiliště česká automobilka provozuje ve svém hlavním výrobním závodě už od roku 1927. Postupem doby přibývalo nejen žáků, ale také učebních oborů. Zavádění nových strojů a technologických postupů zvyšovalo nároky na kvalifikaci zaměstnanců, a tak byly koncem 70. let otevřeny čtyřleté učební obory s maturitou. Překotný vývoj na začátku 90. let si vyžádal mohutné investice do učiliště, které přesáhly 100 milionů korun. Dosud učiliště absolvovalo zhruba 22 500 žáků.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2017, Střední odborné učiliště

Vše

Související články Na základě štítků: 2017, Střední odborné učiliště