Mezinárodní den biologické diverzity: Škoda Auto podporuje biodiverzitu po celém světě

› Škoda Auto přijímá různá opatření na ochranu biologické rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů po celém světě
› Automobilka plánuje vysadit v rámci projektu Škoda Stromky v letošním roce více než 70 000 stromů
› Nadační fond Škoda Auto zahajuje iniciativu „Krakonošovy zahrádky“ na financování projektů v oblasti biodiverzity
› Indie: Areál automobilky v indické Púně je domovem více než 340 druhů rostlin, stromů a živočichů; „Kyslíkový park“ v Aurangabádu tvoří 36 500 stromů

Mladá Boleslav, 22. května 2023 – U příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti představuje Škoda Auto vybraná opatření a projekty na podporu zachování biodiverzity v okolí svých výrobních závodů po celém světě. Při realizaci těchto opatření na ochranu životního prostředí hrají aktivní roli zaměstnanci společnosti. Škoda Auto sdružuje své komplexní závazky v oblasti udržitelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem pod hlavičkou strategie GreenFuture.

„Škoda Auto si jako mezinárodní výrobce automobilů velmi dobře uvědomuje svou odpovědnost v oblasti životního prostředí. Další minimalizace ekologických dopadů naší podnikatelské činnosti je a zůstává klíčovým aspektem naší celkové strategie. V našich závodech po celém světě usilujeme o obnovu a zachování biodiverzity – dokonce i za branami našich továren. Zapojení našich zaměstnanců je klíčové a hraje při tom ústřední roli: každý rok škodováci společně realizují různé projekty, které pomáhají dlouhodobě chránit naše životní prostředí.”


Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky

Více než 70 000 nových stromků v roce 2023
Již od roku 2007 vysazuje automobilka za každý vůz dodaný zákazníkům v České republice jeden strom, přičemž jejich počet v roce 2021 překonal hranici jednoho milionu. Od roku 2017 se zapojují i prodejci a zákazníci značky Škoda. V roce 2023 bude vysazeno více než 70 000 nových stromků. Vysazené stromy zadržují vodu v půdě, zabraňují erozi a rovněž přispívají k biodiverzitě a zachování rovnováhy ekosystémů. V rámci této iniciativy Škoda Auto ve spolupráci s Nadací Partnerství v letošním roce opět nabízí grantový program, do kterého se mohou na podporu svých projektů přihlásit města, obce, neziskové organizace, školy, národní parky a další instituce po celé České republice. Organizace čerpající finanční prostředky zakoupí sazenice, zatímco Škoda Auto uhradí náklady a bude se podílet na péči o ně.

Výsadbu stromků doprovází dendrologický průzkum, který od roku 2010 probíhá každoročně v průběhu dvou až tří měsíců během léta a podzimu. Tento průzkum v podstatě představuje soupis všech druhů dřevin, tj. celkem více než 1 200 stromů a více než 460 skupin keřů, které se nacházejí na ploše 24 000 m2. Během průzkumu se monitoruje a zaznamenává řada parametrů. Patří mezi ně rod a druh stromu, obvod kmene ve výšce 1,3 metru od paty stromu, jeho výška, fyziologické stáří a další.

Krakonošovy zahrádky – nová iniciativa
V této souvislosti Nadační fond Škoda Auto ve spolupráci s oddělením Řízení značky Škoda Auto a Volkswagen Financial Services v letošním roce také spustil iniciativu na financování projektů nazvanou Krakonošovy zahrádky. Odborným subjektem odpovědným za tento program je Krkonošský národní park. Program se věnuje ochraně přírody a podpoře biodiverzity – například z hlediska druhů v konkrétním prostředí a ekosystémů v určité lokalitě. Města, místní samosprávy a další organizace mohou na financování svých projektů získat grant až do výše 250 000 korun.

Budka pro ohrožené sokoly stěhovavé
Na začátku března se na komín teplárny společnosti Ško-Energo v Mladé Boleslavi po dvou letech vrátil pár ohroženého sokola stěhovavého. Sokolí budku instalovala společnost Ško-Energo ve výšce 168 metrů – sokolí mláďata můžete sledovat prostřednictvím on-line kamery. Sokoli v této hnízdní budce k dnešnímu dni odchovali již 21 mláďat.

Zaměstnanci Škoda Auto aktivně podporují iniciativy v oblasti udržitelnosti
Zaměstnanci automobilky významně přispívají k zachování biodiverzity a ochraně životního prostředí. V rámci programu Škoda Stromky se zaměstnanci v loňském roce zásadním způsobem podíleli na opětovném zalesnění v oblasti tornádem postižené obce Hrušky na jižní Moravě. Vedle toho se zhruba 300 zaměstnanců se svými rodinami každoročně účastní akce Ukliďme Česko v okolí tří českých výrobních závodů společnosti Škoda Auto.

Závazek v oblasti biodiverzity v okolí indických výrobních závodů
Jako signatář iniciativy na podporu podnikání a biodiverzity v Indii „India Business and Biodiversity Initiative“ (IBBI) se společnost Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) zavázala k ochraně biologické diverzity na indickém subkontinentu realizované prostřednictvím mnoha projektů. Pětisethektarový areál automobilky v indické Púně je například domovem více než 340 druhů rostlin, stromů a živočichů, zatímco speciální zahrada pro motýly a včely poskytuje těmto druhům hmyzu potravu a útočiště. „Kyslíkový park“ a „Zelené centrum“ v indickém závodě v Aurangabádu, tvořené 36 500 stromy, nejen produkují kyslík a vážou oxid uhličitý, ale jsou také hnízdištěm původních druhů ptáků a přispívají k podpoře biodiverzity. Ve druhé etapě bude vysazeno dalších 50 000 stromů.

Fotovoltaické panely v indických výrobních závodech přispívají k dodávkám obnovitelné energie. V závodě v Púně byla spuštěna jedna z největších střešních slunečních elektráren v automobilovém odvětví v Indii (26,6 milionu kWh za rok).

V okrese Alibag ve státě Maháráštra podporuje Škoda Auto zalesnění 100 hektarů znehodnocené lesní půdy více než 500 000 mangrovníků. Stromy se budou podílet na sekvestraci modrého uhlíku a zároveň přispějí k zajištění živobytí místního obyvatelstva. Vedle toho projekty zaměřené na ochranu vody pomáhají nasbírat několik miliónů litrů dešťové vody v oblastech postižených suchem. Tímto způsobem je podpořeno doplňování podzemních vod, ze kterého mají užitek místní obyvatelé, zemědělství i hospodářská zvířata.

Next Level – Škoda Strategy 2030
Škoda Auto důsledně dbá na minimalizaci dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí. Automobilka vypracovala strategii GreenFuture, která zahrnuje její cíle v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti napříč celým hodnotovým řetězcem. Tato strategie se zaměřuje na tři hlavní oblasti: GreenFactory, GreenProduct a GreenRetail.

Škoda Auto si pro své tři české výrobní závody vytyčila cíl dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí. Kromě toho společnost plánuje snížit emise svého evropského vozového parku o více než 50 % ve srovnání s rokem 2020.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2023, ekologie, GreenFactory, GreenFuture, Oeljeklaus, Společenská odpovědnost, Strategie 2030

Vše