Ministr školství Mikuláš Bek navštívil vzdělávací institut 42 Prague

› Ministr školství Mikuláš Bek navštívil za účasti členky představenstva společnosti Škoda Auto Maren Gräf a předsedy podnikové rady Odborů KOVO Jaroslava Povšíka neziskový vzdělávací institut 42 Prague
› Škoda Auto je zakladatelem tohoto unikátního institutu, který připravuje absolventy na nové pozice v oblastech výpočetní techniky a moderních technologií
› O studium je mimořádný zájem, v loňském roce se přihlásilo více než 10 000 uchazečů se zájmem o studium, z nich bylo vybráno kolem 200 studentů
› Institut chystá do budoucna další rozvoj: zapojení více partnerů umožní studium většímu počtu zájemců

Mladá Boleslav, 4. března 2024 – Zapsaný ústav 42 Prague ve středu 28. února navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., aby se seznámil s originálním konceptem studia a zaměřením na nově vznikající pozice v oblasti IT. Ministra přivítali Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura, a Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO. Automobilka je zakladatelem a jedním z hlavních partnerů 42 Prague. Studium na institutu vede uchazeče jak k samostatnosti, tak k podpoře spolupráce v týmu a je završeno mezinárodně uznávanými profesními certifikáty „Designér a vývojář IT řešení“, případně „Expert v oblasti IT architektury“. Tato osvědčení splňují kvalifikační požadavky platné v Evropské unii, což absolventům usnadňuje uplatnění v žádaných oborech i v mezinárodním prostředí.

„Cílená podpora začínajících mladých talentů z oblasti IT významně přispívá k tomu, aby byla Škoda Auto dlouhodobě připravena na budoucnost. Jako zakladatel institutu 42 Prague tím rovněž zdůrazňujeme svůj závazek k posilování pozice České republiky v mezinárodním high-tech prostředí. Od svého otevření v květnu 2022 zavádí 42 Prague inovativní didaktické koncepty a úspěšně buduje základnu mladých a odborně vzdělaných specialistů. Dlouhodobě pracujeme na dalším zvyšování počtu zapojených studentů: z 10 000 přihlášek, z nichž téměř 40 % tvořily ženy, jsme pro aktuální ročník vybrali 200 kandidátů. Těší mě, že dnes můžeme představit unikátní přístup a potenciál tohoto neziskového vzdělávacího institutu ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mikuláši Bekovi.“


Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura

„Tato oblast je v současné době naprosto klíčová, a to nejen pro společnost Škoda Auto ale i pro koncern Volkswagen i dodavatele a prakticky pro celé propojení oblasti businessu a běžné lidské činnosti na celém světě. Škoda Auto soutěží v této oblasti stát se leaderem jako v mnoha jiných oblastech své činnosti se svými silně angažovanými zaměstnanci, proto neustále vyvíjí nové a nové systémy, aby v této disciplíně a soutěži zvítězila. Představme si to jako trvalý brainstorming skládání všech excelentních mozků a myšlenek do jednoho biologického computeru a výsledek vám bude ihned jasný. Cílem je usnadnit, zrychlit veškeré procesy ve prospěch lidí, zaměstnanců a zákazníků, tak aby některé činnosti doposud se staly nadbytečnými či zastaralými. Představa o této budoucnosti může být pro někoho až abstraktní a z oblasti sci-fi, ale stačí se podívat do historie a současnost, mnohokrát si to vynásobit a dojdeme k předpokládané realitě. Do budoucna nezbude, než hledat hranice etiky a udržet si plně pod kontrolou ovládání.“


Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO

Studium odlišné zaměřením i přístupem
Neziskový institut 42 Prague byl založen v prosinci 2021 jako třetí projekt tohoto druhu patřící do vzdělávací sítě koncernu Volkswagen. U zrodu organizace stála Škoda Auto, která je dodnes jedním z jejích hlavních partnerů. Institut vyniká jak specifickým zaměřením studia na nové pozice v oblasti IT a moderních technologií, tak odlišným přístupem ke studiu, které je založeno na celoživotním učení a posilování sociálních dovedností jako základních předpokladů pro úspěšný rozvoj v průběhu profesního života.

Vzdělání zdarma s mottem: My jsme změnili učení, vy můžete změnit svět
Model výuky v institutu se vymyká běžným zvyklostem. Neziskový vzdělávací institut 42 Prague otvírá kurzy zdarma a opírá se o tři přístupy: gamifikaci – pokrok každého studenta se měří v úrovních; vzájemné učení – studenti se učí společně, samostatně i ve spolupráci v rámci projektů; a vzájemné hodnocení – studenti se navzájem opravují, což podporuje konstruktivní výměnu názorů nad výsledky projektu. Po osmi až dvanácti měsících základního studia absolvuje většina studentů placenou stáž a poté si zvolí specializaci na zbytek studia. Po celkem dvou až čtyřech letech získají profesní certifikáty „Designér a vývojář IT řešení“, případně „Expert v oblasti IT architektury“ v oboru softwarového inženýrství, a to s mezinárodní platností.

42 Prague: úspěšný koncept mezi studenty i zaměstnavateli
O studium na institutu se sídlem v Praze je mimořádný zájem. Od jeho založení v prosinci 2021 se přihlásilo přibližně 14 000 uchazečů, přičemž každý rok v přijímacím řízení uspěje kolem 200 studentů. Téměř 40 % ze všech přihlášených tvoří ženy. Renomé institutu je značné i mezi zaměstnavateli: téměř 100 % studentů dostane pracovní nabídku ještě v průběhu studia. Uplatnění nacházejí v expertních pozicích pracovního trhu IT jako vývojáři, designéři či architekti.

Další plány rozvoje
V reakci na velký zájem o studium plánuje institut 42 Prague v roce 2024 uspořádat více kurzů, které umožní nábor dalších studentů. Organizace představila novou strategii rozvoje s cílem získat nové partnery pro zajištění vysoké úrovně vzdělávání.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2024, Gräf, Inovace, Povšík, ŠKODA Academy, student, Technologie

Vše