Projekt 'Věda má budoucnost' opět s podporou ŠKODA AUTO

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře vzdělávání a růstu motivace učitelů v rámci projektu 'Věda má budoucnost'
› Za 6 let existence se do projektu zapojilo 143 pedagogů, 49 výchovných poradců, 56 ředitelů škol
› Odborné workshopy a exkurze do provozů pobočných závodů ŠKODA AUTO
› Projekt 'Věda má budoucnost' patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO v oblasti technického vzdělávání

Mladá Boleslav, 21. května 2019 – ŠKODA AUTO také letos podporuje projekt ‚Věda má budoucnost‘, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. Za 6 let existence projektu se do projektu zapojilo 143 pedagogů, 49 výchovných poradců a ředitelů z 56 škol, ŠKODA AUTO je jeho partnerem od počátku.

ŠKODA AUTO je tak partnerem programu ‚Věda má budoucnost‘, pořádaném neziskovou organizací Aisis, již od roku 2013. Projekt je postaven na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje zvyšování jejich motivace. Pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérní poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO v rámci spolupráce odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti.

„Naší snahou je prostřednictvím projektu ‚Věda má budoucnost‘ podpořit zvýšení kvality výuky v oblasti technických oborů, a to zejména díky růstu kompetencí učitelů. Věříme, že jen kvalitní a motivovaný pedagog dokáže žáky a studenty pro techniku nadchnout a vést je tak k dalšímu studiu odborných předmětů,“ říká Michal Kadera, vedoucí oddělení Vnějších vztahů ve ŠKODA AUTO. ‚Věda má budoucnost‘ je program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR, účastníci programu obdrží certifikát o absolvování programu, který slouží jako doklad o jejich dalším vzdělávání.

V průběhu 6. ročníku vzdělávacího programu ‚Věda má budoucnost‘, tedy v rámci školního roku 2018/2019, byl pro všechny zúčastněné připraven bohatý program v podobě setkání, seminářů a cílených workshopů. V průběhu školního roku učitelé matematiky a fyziky, ředitelé škol a výchovní poradci navštívili také výrobní provozy ŠKODA AUTO, v rámci workshopů pak načerpali mnoho nových zkušeností či podnětů a vzájemně konzultovali přístupy k výuce. V letošním roce se uskutečnily workshopy a setkání účastníků projektu v Mladé Boleslavi, Kvasinách, Vrchlabí a Jičíně.

Během závěrečného setkání si účastníci programu prohlédli prostory ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi a vyzkoušeli si výukové vybavení. Zástupci učiliště hostům představili projekt žákovského vozu a žáci projekt Erasmus+. Následně hosté představili své projekty. Z celkového počtu projektů, kterých bylo hodnoceno 14, byly vybrány tři nejlepší – dva se zabývají zajímavým a praktickým propojením včel nebo včelích produktů a fyziky a ve třetím projektu si děti vymýšlely svou vlastní únikovou místnost včetně příběhu, geometrického nákresu, indicií, šifer, logických hádanek a v neposlední řadě výtvarného ztvárnění – velmi hravou formou se podařilo propojit hned několik předmětů.

V oblasti společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO řídí strategií zaměřenou na čtyři hlavní priority: dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu, péči o znevýhodněné děti a podporu technického vzdělávání. K nim se přidávají regionální programy a péče o zaměstnance.

V rámci technického vzdělávání se ŠKODA AUTO kromě projektu ‚Věda má budoucnost‘ soustředí na projekt ‚Mladí designéři‘. Tato výtvarná soutěž je určená žákům 1. stupně základních škol, letos je tématem pro jednotlivce i školní týmy nejhezčí 2D a 3D chytré auto budoucnosti. Přihlašování do sedmého ročníku soutěže ‚Mladí designéři‘ je možné do 30. 06. 2019 na webových stránkách https://www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/. Slavnostní vyhlášení proběhne 26.11. v Tréninkovém centru v Kosmonosech.

Důležitou součástí podpory technického vzdělávání je i intenzivní spolupráce s tuzemskými a zahraničními vysokými školami a podpora základních škol v regionech ŠKODA AUTO. V roce 2019 rovněž pokračuje partnerství se science centrem iQLANDIA v Liberci, které zábavnou formou popularizuje výzkum a technické a přírodní vědy mezi mládeží. Společnost ŠKODA AUTO zůstává aktivní i v rámci celonárodních diskusí a projektů týkajících se koncepce duálního vzdělávacího systému v České republice.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky