ŠKODA AUTO darovala 1 milion korun organizaci Zdravotní klaun

› ŠKODA AUTO předala příspěvek ve výši 1 milion korun organizaci Zdravotní klaun, která pomáhá nemocným dětem, osamoceným seniorům a pečujícím osobám
› Automobilka je partnerem obecně prospěšné společnosti již od roku 2002 a vedle finanční podpory jí pomáhá i zapůjčením vozidel
› Péči o děti a seniory se ŠKODA AUTO věnuje dlouhodobě v rámci své společenské odpovědnosti

Mladá Boleslav, 4. června 2021 – ŠKODA AUTO předala organizaci Zdravotní klaun finanční dar ve výši jednoho milionu korun, aby tak podpořila její činnost zaměřenou na rozdávání radosti a dobré nálady dětem a seniorům ve složité životní situaci. Zdravotní klauni jsou speciálně proškolení specialisté, kteří docházejí do nemocnic, domovů důchodců, ale také do domácností, kde pomáhají překonat těžkosti osobitým humorem. Spolupráce mezi společností ŠKODA AUTO a zdravotními klauny trvá již od roku 2002. Mladoboleslavská automobilka se péči o děti a seniory věnuje v rámci své společenské odpovědnosti dlouhodobě: rozvíjí široké oblasti vzdělávání, podporuje znevýhodněné děti a přispívá zařízením sociální péče.

Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO zodpovědná za řízení lidských zdrojů, říká: „Podpora dětí a starších spoluobčanů v obtížných životních situacích nám ve společnosti ŠKODA AUTO velmi leží na srdci. Proto se již více než 20 let z plného přesvědčení angažujeme jako partneři organizace „Zdravotní klaun“. Ta se stará o úsměv na tváři všude tam, kde okamžik radosti pomáhá překonat těžké období. Tuto důležitou práci bychom chtěli podpořit finančním darem ve výši jednoho milionu korun a přispět k tomu, aby spoluobčané nebyli ani v budoucnu ponecháni opuštění, když budou obzvlášť potřebovat pomoc a slova útěchy.“

Obecně prospěšná společnost Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí přes osmdesát profesionálních zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují desítky nemocnic a domovů pro seniory. Organizace je partnerem mezinárodních společností Red Noses International a European Federation of Hospital Clowning Organizations.

„Posláním Zdravotních klaunů je vytvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních. Pomáhají zklidňovat atmosféru, zmírňují obavy malých pacientů, jejich rodičů a blízkých,“ vysvětluje ředitelka organizace Kateřina Slámová Kubešová.

Profesionální umělci zpříjemňují také pobyt seniorů v domovech a snaží se vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál. Pro tyto účely jsou připraveny kromě pravidelných klauniád na nemocničních odděleních také tematické programy, například NOS! (neboli Na operační sál!), během něhož proškolení Zdravotní klauni doprovázejí děti při operačním zákroku. Malého pacienta doprovodí až před sál a následně se mu věnují i bezprostředně po chirurgickém výkonu, význam takového doprovázení potvrdil v nedávné době i výzkum zaměřený na přínosy klaunské intervence.

V roce 2020 Zdravotní klauni v reakci na pandemii nemoci covid-19 rozšířili program o Virtuální klauniády, které umožňují hospitalizovaným nebo doma dlouhodobě léčeným dětem pobavit se s klauny prostřednictvím videohovorů. Navzdory ztíženým podmínkám vloni Zdravotní klaun zorganizoval 3 850 klauniád pro více než 70 000 dětí a seniorů. V letošním roce organizace oslavuje dvacet let své existence.

ŠKODA AUTO podporuje organizaci Zdravotní klaun již od roku 2002. Automobilka vloni vedle finančního daru zapůjčila klaunům také pět vozů ŠKODA, aby mohli zajistit návštěvy po celé České republice.

ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři základní pilíře, k nimž vedle podpory dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. ŠKODA AUTO se dále výrazně angažuje v projektech ekologie a aktivně podporuje regiony, v nichž se nachází její výrobní závody.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky