ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem v rámci společných projektů

› Spolupráce ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem zaměřené na podporu vzdělání znevýhodněných dětí již od roku 2010
› ŠKODA AUTO spolu s nadací odstartovala v roce 2013 projekt ROZJEDU TO! pro děti od 11 do 15 let
› Vloni na něj navázal Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem jako nadstavba pro děti starší 15 let
› TERIBEAR bude i letos hýbat Prahou a Mladou Boleslaví
› Výsledky specializovaného výzkumu o vzdělávání znevýhodněných dětí v rámci projektu ´ROZJEDU TO!´

Praha, 1. červen 2017 – ŠKODA AUTO se v rámci spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem soustředí na projekty zaměřené na vzdělávání znevýhodněných dětí. Stěžejní je program ´ROZJEDU TO!´ a na něj navazující Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem. V rámci projektu ´ROZJEDU TO!´ byl nyní proveden unikátní výzkum zaměřený na vzdělávání znevýhodněných dětí, kterého se zúčastnilo 63 dětských domovů z České republiky.

Pomoc znevýhodněným dětem je jednou z dlouhodobých aktivit automobilky ŠKODA v oblasti společenské odpovědnosti. Už od roku 2010 trvá partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, která se snaží o podporu náhradního rodičovství, komplexní doplnění ústavní výchovy, prevenci odebírání dětí z rodinného prostředí a pomoci znevýhodněným dětem při výběru vzdělání a následně zaměstnání.

ŠKODA AUTO s nadací spolupracuje zejména na projektu ´ROZJEDU TO!´, jehož cílem je motivovat mládež ve věku 11 až 15 let k většímu důrazu na vzdělání, osobnímu rozvoji a profesnímu růstu. Individuální plán, zahrnující mimo jiné pravidelné doučování, umožní dětem zlepšit své vzdělání i prospěch a v budoucnu získat perspektivnější zaměstnání. S každým dítětem zařazeným do projektu se pracuje pomocí individuálních plánů. Ty zahrnují pomoc psychologa či mentora i kariérní poradenství, zprostředkované proškolenými vychovateli. Projektem ´ROZJEDU TO!´ prošlo celkem 72 dětí a v současné době je do něj zapojeno 36 dětí5 dětských domovů (Nymburk, Krnsko,  Holice, Vrchlabí, Polička).

Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, jako nadstavba programu ´ROZJEDU TO!´, nabízí od roku 2016 podporu vzdělávacích aktivit, zlepšování podmínek ke studiu a zajištění materiálních potřeb nezbytných ke studiu. Je primárně určen pro děti ve věku od 15 let, které se zapojily do projektu ´ROZJEDU TO!´ a jsou nyní v další fázi studia. Fond je však otevřen pomoci i dětem z domovů, které se projektu ´ROZJEDU TO!´ neúčastnily a spadají do této věkové skupiny. Do dnešního dne bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 58 dětí.

Od roku 2015 se partnerství rozšířilo o charitativní happening dobré vůle. Desetidenní akce ´TERIBEAR hýbe Prahou, aneb Prima den s medvědem´, se letos uskuteční na vrchu Vítkov, a to v termínu 7. – 16. 9. Jednodenní regionální happening pod názvem ´TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví´, který se těší velkému zájmu ŠKODA zaměstnanců, proběhne 20. 9., a to nově v mladoboleslavském lesoparku Štěpánka. Cílem akce je na vytyčeném TERIBEAR okruhu ujít či uběhnout co nejvíce kilometrů, které zaznamenává speciální čip. Takto zdolané kilometry partneři akce promění ve finanční pomoc, která zamíří k potřebným dětem.

V rámci spolupráce ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem byl realizován specializovaný výzkum v rámci projektu ´ROZJEDU TO!´. Cílem bylo zjistit aktuální úroveň vzdělání dětí z dětských domovů, jeho možnosti a bariéry. Do výzkumu se zapojilo 63 dětských domovů z celé České republiky, ve kterých je aktuálně umístěno 1880 dětí (857 dívek a 1023 chlapců).

Z celkového počtu dětí v oslovených domovech, které jsou ve věku primárního vzdělávání, studuje téměř třetina (28 %) dětí speciální základní školy, dvě třetiny (72 %) navštěvují klasickou základní školu. Z dětí, které jsou aktuálně ve fázi sekundárního vzdělávání, studuje 72 % dětí učiliště, střední školy navštěvuje 25 % dětí a pouhá 3 % studují na gymnáziu. Vyšší odbornou školu dále studuje 0,7 % dětí a školu vysokou 1,3 %.

Mezi nejčastější problémy, bránící dětem k dosažení vyššího vzdělání, patří z pohledu vedení dětských domovů zejména zanedbání péče původní rodinou, nízká či vůbec žádná podpora v rodině, nižší sebevědomí a motivace, dále pak vrozená omezení, chybějící podpora doučování, psychologická podpora či kroužky. Jako jednoznačná doporučení vedoucí k posílení sebevědomí, motivace a rozvoje dětí jsou uváděna podpora doučování, terapeutické péče, kroužků a integrace. Handicapem v dosažení lepší práce s dětmi v dětských domovech je vysoký počet dětí připadající na nízký počet vychovatelů, zanedbávaná terénní služba a práce s biologickou rodinou.

ŠKODA AUTO má podporu znevýhodněných dětí jako jednu z priorit programu společenské odpovědnosti. Vedle projektů  ´ROZJEDU TO!´, Vzdělávacího fondu ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem a TERIBEAR se jedná i o realizaci pracovních stáží pro znevýhodněné děti, podporu technického vzdělávání, vzdělávání v dopravní bezpečnosti či projekty bezbariérové mobility.

Doplňující informace

Fotografie