ŠKODA AUTO hlavním partnerem projektu ‚Zdravotní klaun’

› Zdravotní klauni navštěvují děti v nemocnicích a klienty v domovech seniorů, kde léčí smíchem; v roce 2015 uspořádali 3681 klauniád
› ŠKODA AUTO podpořila projekt Zdravotní klaun částkou 400 000 Kč a zapůjčila čtyři vozy pro potřeby organizace
› Projekt je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 25. října 2016 – Podpora dětí je těžištěm rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Její důležitou součástí je už čtrnáct let také projekt ‚Zdravotní klaun’. V jeho rámci navštěvují speciálně vyškolení a certifikovaní zdravotní klauni děti, hospitalizované v 64 českých nemocnicích a pomáhají jim úsměvem překonat nelehké období. Projekt se přitom úspěšně rozšířil i o návštěvy klientů v sedmi domovech seniorů, pro které jsou klauniády vítaným zpestřením.

ŠKODA AUTO je dlouhodobým a stabilním partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun, a to již od roku 2002. Také letos tento záslužný program podpořila finančně i zapůjčením čtyř vozidel. Ta ročně na cestách za malými pacienty najezdí desítky tisíc kilometrů, a tak opět nadešel čas na jejich pravidelnou obměnu. Při předání nových vozů ŠKODA OCTAVIA v Mladé Boleslavi převzala ředitelka organizace Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová také symbolický šek na 400 000 Kč.

„Společenská odpovědnost má v naší firemní politice své pevné místo a konkrétně v oblasti péče o děti jsem přesvědčen o tom, že pomáháme opravdu na správném místě. Kdykoli potkáte vozy ŠKODA s logy projektu Zdravotní klaun, víte, že jedou léčit smíchem a podpořit ty, kteří to opravdu potřebují. Ať už se jedná o dětské pacienty bojující s nemocí, anebo seniory,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

„V letošním roce slaví organizace Zdravotní klaun již 15. narozeniny, z toho 14 let stojí ŠKODA AUTO spolehlivě po našem boku,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová a dodává: „Pravidelná podpora jakou nám přináší ŠKODA AUTO je pro nás nedocenitelná z hlediska stability. Právě díky pravidelné podpoře si totiž můžeme dovolit plánovat a růst. A slovo růst v naší organizaci znamená přinášet smích do stále většího počtu nemocnic a domovů pro seniory.“

ŠKODA AUTO vedle finančního příspěvku poskytuje organizaci ‚Zdravotní klaun’ čtyři vozy, kterými klauni jezdí na své návštěvy. V rámci projektu nyní pracuje 86 speciálně proškolených zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v celkem 64 nemocnicích a 7 domovech pro seniory po celé České republice. Zejména u dlouhodobě hospitalizovaných dětí s vážnější diagnózou je takové rozptýlení a zlepšení nálady velmi vítaným doplňkem léčby. Cílem pravidelných návštěv je pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky či lékaři bývají vtaženi do netradiční lékařské vizity, na jejímž konci je atmosféra na oddělení mnohem veselejší a optimističtější. V roce 2008 byl program rozšířen i na domovy seniorů. Jen v letošním roce proběhne minimálně 3700 klauniád pro více než 70.000 dětí a seniorů.

Organizace Zdravotní klaun je partnerem renomovaných sdružení RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations, a ke svému publiku míří s výmluvně nazvanými programy Cirkus Paciento, Projekt Kutálka, Koš plný humoru či Přezůvky máme! Příspěvek společnosti ŠKODA AUTO pomohl nastartovat i unikátní program ‚NOS!’ (Na Operační Sál!), kdy děti, které čeká operace, klauni doprovázejí celým předoperačním procesem, odvezou je až téměř na operační sál, a následně se malým pacientům věnují i bezprostředně po operačním výkonu.

Podpora dětí v různých podobách je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka zaměřila svou CSR-strategii na čtyři priority, k nimž vedle podpory dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. K tomu je nutno přičíst i výraznou ekologickou angažovanost a aktivní podporu regionů, v nichž se nachází výrobní závody ŠKODA AUTO.

Doplňující informace

Fotografie