ŠKODA AUTO je pro studenty technických oborů opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem

› Anketa: Většina absolventů technických oborů chce pracovat ve společnosti ŠKODA AUTO; zájem roste i mezi studenty informatiky
› Mezi studenty ekonomických oborů se značka umístila na třetím místě mezi nejžádanějšími zaměstnavateli
› Ankety se zúčastnilo zhruba 14 500 studentů 63 českých vysokých škol
› ŠKODA AUTO je již po řadu let jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice

Mladá Boleslav, 8. dubna 2016 – Absolventi technických oborů na českých vysokých školách by nejraději pracovali ve společnosti ŠKODA AUTO. Takový je výsledek ankety společnosti Universum. Na atraktivitě česká automobilka získává také mezi studenty ekonomie a mladými informatiky.

Studenti technických oborů a rostoucí měrou také mladí ekonomové a informatici by po dokončení studia nejraději pracovali ve společnosti ŠKODA AUTO. To je výsledek ankety, kterou společnost Universum provedla mezi 14 500 studenty 63 českých vysokých škol. Již v minulých dvou letech si absolventi technických oborů zvolili společnost ŠKODA AUTO za nejatraktivnějšího zaměstnavatele.

23 % procent absolventů a absolventek technických oborů uvedlo společnost ŠKODA AUTO jako svého ideálního zaměstnavatele. Mezi ekonomy dosáhla společnost hodnoty 14 % a umístila se tak mezi nejoblíbenějšími zaměstnavateli na třetím místě. Po jedenáctém místě v roce 2015 se ŠKODA AUTO mezi mladými informatiky letos umístila na desátém místě.

„Atraktivita ŠKODA AUTO je nadále na špičkové úrovni,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů. „Výsledek studie potvrzuje vysoký zájem absolventů vysokých škol o zaměstnání v naší společnosti. Ve ŠKODA AUTO klademe velký důraz na odbornost a angažovanost našich zaměstnanců. Těší nás, že kvalifikovaní absolventi vědí, že ŠKODA AUTO jim nabízí dobré šance dalšího profesního vývoje. Kromě toho jsem velmi rád, že roste naše obliba i mezi mladými informatiky,“ dodává Wojnar.

ŠKODA AUTO již několik let aktivně spolupracuje s vysokými školami a nabízí široké spektrum odborných praxí. Kromě toho se značka pravidelně účastní kariérních veletrhů a podporuje řadu studentských organizací. Intenzivní spolupráce probíhá také s doktorandy, kteří mají možnost se účastnit společných výzkumných projektů nebo získat potřebné informace a podporu pro vypracování své disertační práce. Další formou spolupráce jsou například pravidelné přednášky odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO na vysokých školách nebo společné vzdělávací projekty. V březnu letošního roku zahájila ŠKODA svou náborovou kampaň „Za kterou inovací budete vidět vy?“. Kampaň má za cíl oslovit především mladé talenty s inovativním myšlením, kteří mají svoje vize a chuť překonávat překážky vedoucí k jejich naplnění.

Jedním z hlavních pilířů strategie společnosti ŠKODA AUTO je vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců a budoucích generací. To se týká zejména technického vzdělávání mladých lidí. Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi má téměř devadesátiletou tradici a za tu doby vychovalo zhruba 22 000 úspěšných absolventů. V současné si se na závěrečné zkoušky připravuje téměř 900 žáků ve 14 různých technických oborech. Tří nebo čtyřleté studium lze ukončit i maturitou.

V roce 2000 založila společnost ŠKODA AUTO svou vysokou školu přímo v Mladé Boleslavi. Ta nabízí studium marketingu, finančního řízení, podnikového řízení a práv, které lze absolvovat také v angličtině. Automobilka navíc dlouhodobě spolupracuje s řadou vysokých škol v tuzemsku a v zahraničí. Několik set studentů technických nebo ekonomických oborů absolvuje praxi ve společnosti ŠKODA AUTO nebo se jim dostane podpory odborníků z automobilky při vypracovávání závěrečné práce.
Vybrané absolventy automobilka zařadí do ročního Trainee programu, který je skvělým startem jejich kariéry.

Informace o nabízených pracovních místech získají absolventi přímo na karierních stránkách www.skoda-kariera.cz nebo na Facebooku: ŠKODA AUTO – Kariéra.

160408 SKODA AUTO je nejatraktivnejsim zamestnavatelem

Doplňující informace

Fotografie