ŠKODA AUTO obnovila vozový park sociálních služeb ve Vrchlabí

› Automobily budou využity ke zlepšení péče o starší a zdravotně postižené občany ve městě a v jeho členitém hornatém okolí
› ŠKODA AUTO přispívá sociálním institucím v okolí závodu Vrchlabí pravidelně: vloni předala do užívání tři automobily OCTAVIA s pohonem všech kol
› Společenská odpovědnost představuje jednu z priorit udržitelného rozvoje automobilky ŠKODA AUTO a vedle podpory sociálních služeb se týká řady dalších oblastí

Vrchlabí, 25. srpna 2020 – ŠKODA AUTO předala další tři nové vozy poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb ve Vrchlabí. Pečovatelská služba, zajišťující sociální služby seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, dostala dva modely OCTAVIA COMBI v provedení se 7stupňovou automatickou převodovkou, Domov pro seniory Vrchlabí získal praktické SUV KAROQ, do kterého se seniorům vzhledem k výše umístěným sedadlům lépe nastupuje a vystupuje. Nové vozy přispějí ke zlepšení dostupnosti sociální péče ve městě a jeho hornatém okolí. ŠKODA AUTO si pomoc institucím ze sociální sféry zvolila za důležitou součást své společenské odpovědnosti, a to zejména v regionech, kde působí prostřednictvím svých výrobních závodů. Vedle toho v rámci firemní Strategie 2025 podporuje i celou řadu dalších oblastí, jako je zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnost, kultura a sport nebo rozvoj infrastruktury. ŠKODA AUTO rovněž regionu poskytla přímou finanční pomoc ve výši 2 miliony korun na boj s následky covid-19.

„Automobilka ŠKODA AUTO je ve Vrchlabí přítomna od roku 1946 a závod na výrobu automatických přímo řazených převodovek DQ200 se díky neustále zaváděným inovacím řadí na špičku ve svém oboru v rámci mezinárodního srovnání. K modernímu podnikání patří také společenská zodpovědnost, a proto dlouhodobě spolupracujeme také na rozvoji města a jeho nejbližšího okolí,“ vysvětluje Ivan Slimák, vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. „Jsme rádi, že můžeme takto pomoci také našim starším a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.“

Nejnovějším příspěvkem jsou tři automobily pro poskytovatele sociálních služeb ve městě a jeho okolí. Dva stříbrné vozy OCTAVIA COMBI a jedno SUV KAROQ jsou vybaveny dieselovým motorem 2,0 TDI, jehož výkon 110 kW přispívá k snadnému ovládání v náročném horském prostředí a zajišťuje ekonomický provoz. Automobily jsou denně využívány k terénním službám, a zaměstnanci v nich proto při dojíždění za klienty najedou desítky tisíc kilometrů ročně.

Společenská odpovědnost automobilky ŠKODA AUTO zahrnuje řadu aktivit, které představují jednu z hlavních oblastí udržitelného rozvoje a tvoří nedílnou součást firemní Strategie 2025. Firma se zaměřuje na podporu zejména v regionech, v nichž působí. Proto i výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se jako dobrý soused místních obyvatel významně podílí na bezpočtu aktivit ve městě a okolí a přispívá k jeho atraktivitě. Mezi hlavní oblasti rozvoje patří zdravotní a sociální služby, vzdělávání, bezpečnost, ochrana životního prostředí a infrastruktura.

Automobilka podpořila bezpečnost v ulicích Vrchlabí například zlepšením přehlednosti přechodů pro chodce, rozvíjí vzdělání dětí a žáků místních mateřských, základních i středních škol, přispívá na chod sportovních klubů, podporuje kulturní akce a mnoho let je významným partnerem Krkonošského národního parku. Dlouhou tradici mají také investice do sociální sféry, například vloni společnost předala sociálním organizacím tři modely OCTAVIA s pohonem všech kol.

Historie výroby automobilky ŠKODA AUTO ve Vrchlabí sahá až do roku 1946. Původní továrna na tomto místě však vznikla již v roce 1864, kdy zde byla zahájena produkce kočárů a později i karoserií. V současnosti se zde pro potřeby celého koncernu vyrábějí pokročilé automatické dvouspojkové převodovky s přímým řazením DQ200 a závod patří mezi nejmodernější provozy svého druhu. Vedle zavádění řady inovativních prvků z oblasti Průmyslu 4.0 se letos stane prvním závodem ŠKODA AUTO na světě, který přejde na uhlíkově plně neutrální výrobu.

Navzdory negativním dopadům pandemie nemoci covid-19 se společnost ŠKODA AUTO rozhodla i letos podpořit regiony, v nichž působí. V České republice se to vedle Mladé Boleslavi a Vrchlabí týká také okolí výrobního závodu Kvasiny. Mezi další letošní projekty se řadí pravidelná výsadba stromů, investice do rozvoje občanských sdružení a spolků a množství dalších veřejně prospěšných činností.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Karoq, Octavia, Společenská odpovědnost, Vrchlabí