ŠKODA AUTO a odbory uzavřely nové mzdové dohody

› Tarifní mzdy ve společnosti ŠKODA AUTO vzrostou o 3,5 % od 1. 4. 2016 a o další 3 % vzrostou od 1. 1. 2017
› Jednorázové platby pro tarifní zaměstnance v obou letech ve výši 4 000 Kč
› Celkový roční bonus v rekordní průměrné výši 70 000 Kč

Mladá Boleslav, 20. dubna 2016 – Vedení společnosti ŠKODA AUTO a zástupci odborových organizací dnes uzavřeli mzdové dohody včetně dohody o tarifech. Nová tarifní dohoda je platná od 1. dubna 2016 do 31. března 2018. Vyjednávací týmy vedli za ŠKODA AUTO Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, a za sociálního partnera Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO.

S platností od 1. dubna 2016 dochází ke zvýšení současných mzdových tarifů o 3,5 %. Navíc se od 1. ledna 2017 tarify a na ně navázané složky mzdy zvýší o další 3 %. Jednorázová platba ve výši 4 000 Kč bude vyplacena v roce 2016 i 2017 v květnu společně se mzdou za duben.

Každému tarifnímu zaměstnanci zároveň náleží podíl na pozitivních hospodářských výsledcích společnosti v roce 2015 v podobě variabilní části bonusu, a to v celkové výši 30 000 Kč. Bonus bude vyplacen v květnovém výplatním termínu jako součást mzdy za duben. Společně s fixním bonusem získají tarifní zaměstnanci roční bonus v rekordní průměrné výši 70 000 Kč.

V případě dobrého výsledku bude tarifním zaměstnancům na konci roku 2016 i 2017 navíc vyplacena výkonnostní prémie ve výši 4 000 Kč.

Celková průměrná mzda tarifních zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO již v roce 2015 převýšila částku 40 600 Kč. Mzdy se přitom ve společnosti ŠKODA AUTO od roku 2010 zvýšily o 30 %. Jsou tak o více než polovinu vyšší než srovnatelný průměr v České republice a o třetinu převyšují průměr v českém automobilovém průmyslu.

Dohody dosáhla společnost a odbory také v otázce flexikont. Dohoda o flexikontech zajišťuje podniku potřebnou vyšší flexibilitu a současně zlepšuje pracovní podmínky a jejich dopad na soukromý život zaměstnanců. V této souvislosti budou mimo jiné prémie za odpracované směny v režimu flexikont zvýšeny o 100 Kč. Kromě toho se také obě strany dohodly na poskytnutí 2 dnů placeného volna ročně navíc jako kompenzace za odpracované flexikontové směny a na rozšíření skupiny zaměstnanců pro firmou hrazené rekondiční pobyty.

Jeden den placeného volna navíc s dalšími sociálními opatřeními budou čerpat také zaměstnanci v připravovaných atypických směnných systémech.

160420 ŠKODA AUTO a odbory uzavřely nové mzdové dohody

Doplňující informace