ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště pro zaměstnance se zdravotním a sociálním znevýhodněním

› V Mladé Boleslavi bylo otevřeno nové pracoviště pro zaměstnance se zdravotním a sociálním znevýhodněním
› Více než 50 zaměstnanců zde zajišťuje přípravu obalů pro expedici dílů, určených pro mezinárodní výrobní závody značek ŠKODA a Volkswagen
› ŠKODA AUTO zaměstnává přibližně 300 zaměstnanců se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Mladá Boleslav, 17. března 2016 – ŠKODA AUTO prokazuje společenskou angažovanost a přejímá sociální zodpovědnost. Automobilka otevřela nové pracoviště pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Svou práci tam již vykonává více než 50 zaměstnanců. Celkem ŠKODA AUTO zaměstnává ve svých třech domácích závodech (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) přibližně 300 pracovníků se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Prostřednictvím těchto zařízení otevírá česká automobilka v těsné spolupráci s podnikovými Odbory KOVO osobám se sníženou pracovní schopností nové profesní perspektivy.

„Naše angažovanost ve prospěch osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním je pro společnost ŠKODA AUTO jakožto automobilku s celosvětovou působností a největšího zaměstnavatele v České republice samozřejmostí a součástí společenské odpovědnosti,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

ŠKODA AUTO pokračuje v realizaci rozsáhlých opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním a otevřela nové Chráněné/profilové pracoviště pro více než 50 zaměstnanců. Jsou zde zaměstnáni lidé, kteří z důvodu dočasného nebo trvalého omezení nemohou vykonávat svou dosavadní práci. Pracoviště jsou těmto omezením přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Nové pracoviště bylo otevřeno v CKD Centru za přítomnosti člena představenstva za oblast výroby a logistiky Michaela Oeljeklause, člena představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Bohdana Wojnara, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO Jaroslava Povšíka a vedoucího Logistiky značky Jiřího Cee. Nové pracoviště je součástí hlavního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Úkolem zde zaměstnaných pracovníků je příprava obalů pro expedici dílů do výrobních závodů značek ŠKODA a Volkswagen v zahraničí.

„Nejvyšším cílem je pomoci zaměstnancům s postižením a sníženou pracovní schopností,“ říká Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO a dodává: „Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt, k němuž jsme se inspirovali v německém závodě Volkswagen ve Wolfsburgu, realizovat.“

Realizaci zajistilo oddělení logistiky ve spolupráci s personalisty a s oblastmi staveb a pracovního lékařství. V CKD Centru během 5 měsíců vzniklo nové pracoviště, kde nově pracují i lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. „Logistika umožňuje rozmanité možnosti zaměstnání,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „Jediný patrný rozdíl spočívá v tom, že tato pracoviště jsou novým kolegyním a kolegům na míru přizpůsobená.“

První zaměstnanci zahájili svou práci na tomto pracovišti již v říjnu loňského roku. Na celkem pěti pracovištích připravují obaly a díly k expedici do zahraničních výrobních závodů značek ŠKODA a Volkswagen. Společnost ŠKODA AUTO v CKD Centru kromě toho otevřela také takzvaný „Profiraum“, v němž již probíhají logistická školení s možností praktického tréninku. Při výstavbě pracoviště byl kladen důraz i na to, aby bylo plně bezbariérové.

160317 SKODA AUTO otevira nove pracoviste pro zamestnance se znevyhodnenim

Nastavení cookies

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami
Statistika a analýza chování uživatele
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložit nastavení

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.