ŠKODA AUTO partnerem organizace Zdravotní klaun

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře neziskové organizace Zdravotní klaun
› Zdravotní klauni rozdávající smích a radost dětem v nemocnicích a klientům v domovech seniorů
› V roce 2016 pro ně uspořádali rekordních 3793 zdravotních klauniád
› ŠKODA AUTO podpořila projekt Zdravotní klaun částkou 440 000 Kč a zápůjčkou 4 vozů
› Projekt je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 22. listopadu 2017 – Podpora dětí je prioritou rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Již šestnáctým rokem je automobilka partnerem projektu Zdravotní klaun, v jehož rámci navštěvují speciálně vyškolení a certifikovaní Zdravotní klauni děti hospitalizované v nemocnicích po celé České republice a pomáhají jim úsměvem překonat nelehké období. Projekt se přitom úspěšně rozšířil i o návštěvy klientů v sedmi domovech seniorů, pro které jsou klauniády vítaným zpestřením v jejich osamělosti.

 

ŠKODA AUTO je dlouhodobým a stabilním partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun. I letos tento program podpořila finančně a zapůjčením čtyř vozidel. Ředitelka organizace Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová v Mladé Boleslavi převzala symbolický šek na částku 440 000 Kč.

„Společenská odpovědnost je pevnou součástí společnosti ŠKODA AUTO. Oblast péče o děti patří k našim jasným prioritám, konkrétně projektu Zdravotní klaun pomáháme již od roku 2002. Vozy ŠKODA s logy organizace Zdravotní klaun pomáhají rozvážet optimismus a lepší náladu mezi malé pacienty bojující s nemocí, ale i mezi klienty domovů pro seniory,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO.

„Vážíme si dlouhodobé podpory ze strany společnosti ŠKODA AUTO, která nám umožňuje udržovat a rozvíjet zdravotní klauniády a potkat množství dětí, jimž umíme přinést radost a zaplašit obavy a smutek,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová.

ŠKODA AUTO vedle finančního příspěvku poskytuje organizaci Zdravotní klaun také čtyři vozy, kterými klauni jezdí po celé České republice na své návštěvy. V rámci projektu nyní pracuje 86 speciálně vyškolených Zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v celkem 64 nemocnicích, seniory pak v 7 zařízeních, ve vážných případech i v domácnostech a hospici. Zejména u dlouhodobě hospitalizovaných dětí s vážnější diagnózou je rozptýlení a zlepšení nálady velmi vítaným a účinným doplňkem léčby. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky či lékaři bývají vtaženi do netradiční lékařské vizity, na jejímž konci je atmosféra na oddělení mnohem veselejší a optimističtější. Podobně pozitivní účinky mají klauniády také u seniorů, kterým pomáhají od pocitů osamění či apatie. V loňském roce proběhlo 3793 klauniád pro více než 70 000 dětí a seniorů.

Organizace Zdravotní klaun je partnerem renomovaných mezinárodních organizací RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations, a k potřebným míří jak s klauniádami na nemocničních pokojích, tak i s výmluvně nazvanými programy Cirkus Paciento, Kutálka, Koš plný humoru či Přezůvky máme! Příspěvek společnosti ŠKODA AUTO pomohl nastartovat i unikátní program ‚NOS!’ (Na Operační Sál!), který má za cíl odbourat stres u malých pacientů i jejich rodičů těsně před operačním zákrokem. Speciálně proškolení Zdravotní klauni doprovázejí děti celým předoperačním procesem, odvezou je až před operační sál, a následně se malým pacientům věnují i bezprostředně po operačním výkonu.

Důkazem o správných krocích ŠKODA AUTO v rámci společenské odpovědnosti jsou pak nejen úsměvy dětí, jež pomáhají zdravotní klauni vykouzlit, ale i ocenění expertů a hlavně veřejnosti, která v letošním roce vybrala pana Bohdana Wojnara, člena představenstva ŠKODA AUTO odpovědného za řízení lidských zdrojů za TOP odpovědného leadera pro rok 2017, kterou vyhlašuje platforma Byznys pro společnost v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

Podpora dětí v různých podobách je součástí rozsáhlé společenské angažovanosti společnosti ŠKODA AUTO. Mezi další projekty spadající do priority Péče o děti patří dlouhodobá spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem. Pomocí projektů „Rozjedu to!“ a Vzdělávacího fondu nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO podporuje ŠKODA AUTO rozvoj dětí z dětských domovů a jejich přípravu na život a pracovní prostředí v době kdy Dětský domov opustí. Automobilka zaměřila svou CSR-strategii na čtyři priority, k nimž vedle podpory dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. K tomu je nutno přičíst i výraznou ekologickou angažovanost a aktivní podporu regionů, v nichž se nachází výrobní závody ŠKODA AUTO.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky