ŠKODA AUTO podepsala Evropskou chartu diverzity

› Česká automobilka zdůrazňuje svůj rovný přístup ke všem lidem
› Strategie diverzity je důležitou součástí Strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti ŠKODA AUTO
› Podpora diverzity je důležitým tématem v celém koncernu Volkswagen

Mladá Boleslav/Praha, 24. května 2019 – U příležitosti konference Diversity Day v Parlamentu České republiky, pořádané organizací Byznys pro společnost, dnes společnost ŠKODA AUTO společně s dalšími předními českými podniky podepsala Evropskou chartu diverzity. Automobilka tak opět zdůraznila svůj rovný přístup ke všem lidem. Podpora diverzity je pro celý koncern Volkswagen důležitým předpokladem k tomu, aby zůstal trvale úspěšný a aby pro koncernové značky získával talentované lidi.

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast personalistiky Bohdan Wojnar říká: „Důvěra a vzájemný respekt představují pro podniky orientované na budoucnost dvě nezbytné hodnoty. Naším podpisem Charty diverzity chceme tyto hodnoty ještě posílit, neboť velice pozitivně ovlivňují celou společnost. ŠKODA AUTO se jasně hlásí k různorodé, otevřené společnosti a touto otevřeností podnik také žije. To je jasný signál pro naše současné zaměstnance i pro nově příchozí. Chartou potvrzujeme, že se hlásíme k pracovnímu prostředí, ve kterém se se všemi zaměstnanci zachází stejně.“

Evropská charta diverzity je iniciativa zaměstnavatelů zaměřená na diverzitu v podnicích a institucích. Tato iniciativa chce posunout uznání, ocenění a integraci diverzity do organizační struktury na novou úroveň. Organizace mají vytvořit pracovní prostředí, které bude prosté předsudků. Všem zaměstnancům se má dostat ocenění – nezávisle na jejich pohlaví a pohlavní identitě, národnosti, etnického původu, vyznání nebo světovém názoru, postižení, věku, sexuální orientaci a identitě.

Jménem společnosti ŠKODA AUTO Chartu diverzity na dnešní konferenci Diversity Day v Parlamentu České republiky podepsala vedoucí Operativní HR péče, digitalizace a strategie Jana Šrámová. Akce se konala pod heslem „Diverzita jako hodnota“. Jak konferenci Diversity Day, tak českou Chartu diverzity koordinuje organizace „Byznys pro společnost“ pod patronátem české ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Spolu se ŠKODA AUTO Chartu diverzity podepsaly i další významné podniky.

Na každoroční konferenci Diversity Day si zástupci podniků, státní správy, vědy a občanské společnosti vyměňují názory na aktuální vývoj a diskutují o tom, jak myšlenku diverzity nejlépe integrovat do řízení podniků. Odborníci na téma společenské diverzity hovoří o překážkách spojených s diverzitou a o možnostech, jak toto téma podporovat. Společným cílem je ukotvit diverzitu jako společenskou hodnotu.

Česká republika je 14. zemí Evropské unie, která Chartu diverzity převzala. V celé Evropě se k obsahu Charty přihlásilo už více než 7000 podniků a organizací. V Německu Chartu podepsaly například koncernové značky Volkswagen, Audi, Porsche a společnost ŠKODA AUTO Deutschland.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky