ŠKODA AUTO podporuje vzdělávání žen a dětí v oblasti IT

› ŠKODA AUTO se stala generálním partnerem neziskové organizace Czechitas, jejímž cílem je vzdělávat ženy a mládež v oboru informačních technologií a najít jim odpovídající uplatnění
› Česká automobilka usiluje o zvýšení technického vzdělání žen a dětí v mladoboleslavském regionu, a proto podporuje realizaci kurzů pro veřejnost, studentky středních škol i zaměstnankyně společnosti
› K zajištění vzdělávacích programů a propagaci společných aktivit předala automobilka organizaci Czechitas k užívání nový vůz ŠKODA OCTAVIA
› ŠKODA AUTO se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu vzdělávání dlouhodobě, a to na všech úrovních, systematicky také pracuje na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců

Mladá Boleslav, 18. května 2021 – Společnost ŠKODA AUTO pokračuje ve svých aktivitách v oblasti podpory technického vzdělávání. Automobilka proto spojila síly s neziskovou organizací Czechitas, která dlouhodobě pomáhá ženám a dětem poznávat svět informačních technologií skrze programování, kódování či práci s daty. Obě společnosti se více zaměří na zvýšení úrovně počítačových znalostí v Mladé Boleslavi a okolí, a to jak kurzy určenými pro veřejnost, tak speciálně zaměřenými lekcemi pro středoškolačky. Odborné kurzy se otevřou rovněž zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO na mateřské či rodičovské dovolené. Česká automobilka se v rámci své společenské odpovědnosti zaměřuje na podporu vzdělávání dlouhodobě, a to od základních přes střední školy až po univerzity. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců na všech úrovních, od dělnických profesí až po manažerské posty, umožňuje také interní ŠKODA Academy spadající přímo pod automobilku.

ŠKODA AUTO se stala generálním partnerem neziskové organizace Czechitas, jejímž cílem je vzdělávat, inspirovat a následně v praxi uplatňovat nové talenty v informačních technologiích. Díky novému partnerství se obě společnosti zaměří na zvýšení úrovně počítačových znalostí v mladoboleslavském regionu. K realizaci a propagaci společných vzdělávacích aktivit předala automobilka organizaci Czechitas k užívání vůz ŠKODA OCTAVIA.

„ŠKODA AUTO dlouhodobě usiluje o podporu technického vzdělávání bez ohledu na věk či pohlaví. Vztah k moderním technologiím tak pomáhá budovat i ženám a dívkám,“ říká Petra Meliška, vedoucí Náboru a Employer Brandingu. „Například v květnu se ŠKODA Muzeum stane místem konání národního finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, která má za cíl zvyšovat povědomí mladé generace o hrozbách kybernetického prostředí a zábavnou formou zapojit do této problematiky nejen středoškolské studenty.“

V roce 2021 bude pro ženy nebo studentky středních škol z Mladé Boleslavi a okolí zajištěno dvanáct odborných workshopů na téma informačních technologií. Jednodenní kurzy se budou věnovat tématům vektorové grafiky či datových analýz a dále širokým možnostem uplatnění internetu věcí. Středoškolským studentkám se v Mladé Boleslavi také otevře podzimní série kurzů programovacího jazyka Python. ŠKODA AUTO tak chce zájemkyně motivovat k dalšímu studiu oborů IT.

Ve spolupráci s Czechitas se konají i dvě letní školy, které mají rovněž za cíl zvýšit zájem středoškolských studentek a dětí o počítačové obory nebo jim usnadnit vstup na technicky zaměřené vysoké školy. Vzdělávací aktivity jsou ovšem otevřené i vysokoškolským studentkám. Pro ně je určena soutěž o nejlepší bakalářskou práci v oboru IT. V neposlední řadě ŠKODA AUTO podporuje i rekvalifikační kurzy – díky takzvané Digitální akademii se ženy mohou stát třeba datovými analytičkami.

Samostatnou oblast rozvoje představují individualizované kurzy pro zaměstnankyně společnosti ŠKODA AUTO, které jsou na mateřské dovolené. „Maminky si budou moci v rámci workshopů připravených na míru zvolit téma z oblasti IT dle vlastního výběru v souladu s rozvojovými plány společnosti ŠKODA AUTO. Budou mít možnost se přihlásit jak na workshopy v Mladé Boleslavi, tak na online kurzy, které nabízíme jako dostupnější formu vzdělávání nejen v době pandemie,“ vysvětluje Pavla Verflová, regionální manažerka Czechitas pro Prahu a okolí.

„Očekáváme, že naše kurzy v mladoboleslavském regionu letos absolvuje přes 500 zájemců z řad žen, mládeže a dětí. Až 9 000 osob by pak mělo projít online kurzy,” odhaduje Jitka Nožičková, koordinátorka Czechitas zodpovědná za Mladou Boleslav. 

ŠKODA AUTO se s rozvojem elektromobility a digitalizace stává čím dál více technologickou společností, která se neobejde bez odbornic a odborníků na informační technologie a další specializované obory. Proto chce podporovat vzdělávání v této oblasti, a to zejména v regionech, kde působí prostřednictvím svých výrobních závodů.

Absolventům středních škol, kteří mají zájem o IT s přesahem do automobilového průmyslu, nabízí společnost ŠKODA AUTO široké možnosti okamžitého uplatnění. Studenti středních a vysokých škol mohou navázat spolupráci s automobilkou již v průběhu studia, a to jak prostřednictvím stáže nebo příprav své závěrečné práce, tak talentových programů, včetně doktorandského.

ŠKODA AUTO se podpoře zejména technického vzdělávání v České republice věnuje dlouhodobě. V loňském roce předala školám celkem 341 učebních pomůcek a zároveň podpořila výzkumné projekty na vysokých školách částkou převyšující 100 milionů korun. Podpora vzdělávání a diverzity studentů v technických oborech patří mezi hlavní oblasti, v nichž se firma v rámci své společenské odpovědnosti angažuje.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky