ŠKODA AUTO posiluje spolupráci s vysokými školami

› ŠKODA AUTO vytvořila platformu pro těsnější spolupráci s technickými obory
› Odborníci ze společnosti sdílí své know-how se školami i se studenty
› Technické vzdělávání jako klíč pro budoucnost

Mladá Boleslav, 17. listopadu 2017 – Pro úspěšnou budoucnost průmyslu je klíčové propojení akademické sféry s lídry oboru. ŠKODA AUTO tak nově pořádá setkání odborníků z technického vývoje a výroby s představiteli akademické obce. Kromě toho se v automobilce každoročně konají Dny otevřených dveří pro studenty, v rámci kterých odborníci budoucím generacím přibližují výrobu a vývoj nových vozů. ŠKODA AUTO studentům nabízí i placené stáže a podporuje je při psaní závěrečných prací a při studentských projektech.

V pátek 3. listopadu se konalo historicky první oficiální setkání akademických pracovníků na půdě společnosti ŠKODA AUTO. Zástupců akademické obce se sešlo téměř 70 a společně diskutovali nejen o problematice technického vzdělávání, ale měli také příležitost setkat se s odborníky z technického vývoje a výroby. Celý program završily přednášky odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO o aktuálních trendech ve vývoji automobilů a Průmyslu 4.0 ve výrobě. Mimo jiné byla také otevřena nová témata spolupráce jako nové možnosti praxí či kooperace na závěrečných pracích. Další setkání s akademickými pracovníky se bude konat na jaře příštího roku a bude věnováno tématu elektro komponentů a budoucnosti elektromobility.

„Na fenomén moderního vzdělávání se ve spolupráci s Odbory KOVO připravujeme již několik let a za poslední roky jsme do modernizace odborného vzdělávání ve ŠKODA AUTO vložili na 260 milionů korun. Naši odborníci také pravidelně přednášejí na vysokých školách ve vybraných předmětech. V některých oborech ve spolupráci se školou zajišťujeme kompletní výuku předmětů. Věřím, že dlouhodobá spolupráce ve vzdělávání přináší výhody všem zúčastněným stranám,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast řízení lidských zdrojů.

Pravidelné setkávání se zástupci akademické sféry navazuje na dlouhodobou spolupráci společnosti ŠKODA AUTO s více než dvacítkou univerzit v České republice i zahraničí. Úzce spolupracuje například s Českým vysokým učením technickým v Praze, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, Vysokým učením technickým v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokou školou ekonomickou v Praze a samozřejmě také se ŠKODA AUTO Vysokou školou. Sama ŠKODA AUTO Vysoká škola současně otevřela přijímací řízení do nového MBA programu Global Management in Automotive Industry, který bude vyučován od prosince 2017 v prostorách Česko-německé obchodní a hospodářské komory v Praze. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu.

Podpora akademické sféry společností ŠKODA AUTO má několik úrovní. Jen v roce 2016 byly realizovány projekty v rámci spolupráce s vysokými školami za více než 50 mil. Kč. Mimo finančních prostředků daruje ŠKODA AUTO také vozy, motory a další zařízení. Propojení s akademickou sférou také přináší sdílení nových poznatků a inovací a možnosti náboru nových talentů do automobilky.

Vedle této spolupráce se v listopadu ve ŠKODA AUTO konají již tradiční Dny otevřených dveří pro studenty technických vysokých škol. V rámci tzv. ŠKODA DAYS dostanou studenti příležitost nahlédnout pod pokličku výroby a vývoje automobilu a budou moci diskutovat s odborníky z řad manažerů, kteří pro ně mají připravené specializované přednášky. Včera se konal ŠKODA DAY zaměřený na výrobu. Studenti navštívili moderní tréninkové centrum, hutě a slévárnu a v rámci přednášek se dozvěděli o Logistice 4.0. Další ŠKODA DAY se koná 20. listopadu, kdy se studenti se zájmem o vývoj vozu budou moci seznámit s aktivitami v Technickém vývoji ŠKODA AUTO. V rámci přednášek získají také informace z oblasti elektroniky ve vozech ŠKODA.

ŠKODA AUTO čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu se Strategií 2025. Aby byla připravena na nové výzvy, které přináší 4. průmyslová revoluce, hodlá i nadále investovat do podpory vzdělávání. Automobilka vysokoškolským studentům celoročně rovněž nabízí možnost získat praktické zkušenosti ve formě placené stáže nebo jim pomáhá při psaní závěrečných prací. Kromě toho podporuje i studentské projekty.

Více informací o připravovaných aktivitách naleznete na www.skoda-kariera.cz.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2017, student