ŠKODA AUTO PROčkování: Automobilka oslovuje zaměstnance novou očkovací kampaní

› Tváře kampani propůjčili zaměstnanci: ŠKODA AUTO je PRO očkování a cílem je proočkování nejen lidí ve firmě, ale i celé populace
› Klasické komunikační kanály i digitální média: Plakáty, billboardy, zaměstnanecké noviny, dezinfekční stanice, nálepky v umývárnách, ale také informační microsite na firemním intranetu ŠKODA Space, informační obrazovky ve všech 3 závodech, screensavery, aj.
› Česká automobilka věnuje ochraně zaměstnanců během pandemie mimořádnou péči: již vloni přijala více než osm desítek opatření a zavedla efektivní systém testování a trasování zaměstnanců
› ŠKODA AUTO se stane nekuřáckou společností: Ochrana zdraví, odpovědnost k okolí i životnímu prostředí

Mladá Boleslav, 7. července 2021 – Po intenzivní interní komunikaci témat boje proti koronaviru v posledních 15 měsících přichází ŠKODA AUTO s další fází komunikace na všech 35 000 zaměstnanců v českých závodech. Nová informační kampaň ŠKODA AUTO PROčkování si klade za cíl jednoduchou formou zaměstnancům odpovědět na nejčastější otázky, které souvisejí s aplikací vakcíny proti nemoci covid-19, a současně přiblížit i výhody, které jim očkování přinese. Vedle podrobných textů, uvádějících nejnovější závěry studií a doporučení lékařů a vědců, kampaň popisuje přínosy očkování s využitím konkrétních zaměstnanců, kteří již ochrannou látku dostali. Kolegům svá „pro“ ve vztahu k očkování vysvětluje závodní lékařka, firemní hasič, ale také zaměstnanci z různých provozů. ŠKODA AUTO vloni přijala více než 80 konkrétních opatření, díky jejichž důslednému dodržování bylo výrazně omezeno šíření nemoci mezi zaměstnanci. Od očkování si ŠKODA AUTO slibuje další posílení imunity svého personálu. Nejnovější součástí péče o zdraví zaměstnanců a trvale udržitelný rozvoj je záměr společnosti ŠKODA AUTO stát se nekuřáckým podnikem.

Jiří Prokop, vedoucí oddělení zdravotní služby a ergonomie ve společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Lékaři i vědci se shodují, že očkování je jedna z nejúčinnějších cest, jak omezit pandemii nemoci covid-19 a vrátit se k normálnímu životu. Protože je naší prioritou zdraví zaměstnanců a jejich rodin, snažíme se podrobně a otevřeně informovat o všech aspektech podání ochranné vakcíny.“

Informační kampaň ŠKODA AUTO PROčkování využívá k zvýšení povědomí o možnostech vakcinace široké spektrum komunikačních kanálů, které mají oslovit všechny zaměstnance automobilky v České republice. Největší část zaměstnanců ŠKODA AUTO pracuje ve výrobě, kam směřuje komunikace prostřednictvím firemních novin ŠKODA Mobil, ŠKODA Týdeníku, plakátů a nálepek v umývárnách, ale také skrze informační obrazovky nebo dezinfekční stojany. Centrálním, průběžně aktualizovaným zdrojem informací je microsite (ockovani.skoda-auto.cz) věnovaná koronaviru na firemním intranetu ŠKODA Space, který je dostupný všem zaměstnancům po přihlášení i ze soukromých zařízení. Na této microsite jsou podrobně popsány všechna důležitá fakta o koronaviru, aktuálně platná opatření proti šíření viru ve firmě, pravidelném povinném testování a také o samotném očkování. Nedílnou součástí interní komunikace je vyvracení mýtů o očkování, vysvětlování faktů a uvádění nepravdivých informací (hoaxů) na pravou míru.

Vedení společnosti ve spolupráci s Odbory KOVO již dříve vyzvalo zaměstnance k využití státního systému očkování, které je efektivní, rychlé a dokáže obsloužit desetitisíce zájemců denně. ŠKODA AUTO je partnerem Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, když už řadu týdnů vypomáhá svou očkovací kapacitou aplikací řádově desítek vakcín za den ve své Poliklinice. Příkladem zaměstnancům šli i členové představenstva, kteří si nechali aplikovat ochrannou látku, jakmile to pravidla státního očkovacího systému umožnila.

V rámci aktivity ŠKODA AUTO PROčkování vystupují pod heslem #MaToSmysl také jednotliví zaměstnanci společnosti, kteří svým kolegům uvádějí vlastní důvody, proč se nechali očkovat. Koordinátor hasičského sboru je „pro“ očkování proto, aby byl jeho tým v plné síle, referent bezpečnostní služby se těší na jednodušší cestování s rodinou a závodní lékařka si přeje, abychom díky očkování mohli dříve odložit ochranné roušky nebo respirátory.

Další motivy najdou zaměstnanci například u umyvadel na toaletách, kde vedle instrukcí k důsledné hygieně rukou přibyly i odlehčené tipy k očkování, přibližující snadnost registrace zájemců všech věkových skupin nebo odkazující pomocí QR kódu na stránky, kde probíhá registrace zájemců o očkování.

Kampaň zaměřená na očkování motivuje zaměstnance také v rámci programu benefitů ŠKODA Cafeteria: každý zaměstnanec, který se nechá očkovat proti koronaviru, získá 300 kreditů (odpovídajících 300 Kč) do interního systému benefitů ŠKODA Cafeteria, které může vyměnit za širokou škálu benefitů ve ŠKODA AUTO nebo u externích partnerů.

Do opatření proti šíření koronaviru investovala automobilka ŠKODA AUTO již více než jednu miliardu korun. Společně s Odbory KOVO zavedla během první vlny komplexní postupy pro ochranu zaměstnanců, zdarma poskytla ochranné prostředky a pravidelné antigenní testy na covid-19 pro všechny zaměstnance. I díky tomuto důslednému postupu nad rámec povinných opatření se nemoc ve firmě šířila výrazně méně než ve zbytku populace. Podrobné informace o zvládnutí koronavirové pandemie ve ŠKODA AUTO jsou v záznamu kulatého stolu s členkou představenstva firmy za řízení lidských zdrojů Maren Gräf a tzv. Anti-covid týmem ve ŠKODA AUTO.

ŠKODA AUTO na cestě k nekuřáckému podniku
Společnost ŠKODA AUTO jako jeden z největších zaměstnavatelů v zemi věnuje ochraně zdraví svých zaměstnanců tu nejvyšší prioritu. Součástí těchto aktivit je také záměr zařadit společnost ŠKODA AUTO mezi nejmodernější podniky v oblasti ochrany zdraví a odpovědnosti k okolí i životnímu prostředí tím, že se stane nekuřáckou společností. Cílem firmy je chránit zdraví všech zaměstnanců, podporovat je ve zdravém životním stylu a dále jim usnadnit jejich osobní i kariérní rozvoj, současně tím odstranit možné bariéry mezi kuřáky a nekuřáky a v neposlední řadě také inspirovat ostatní firmy.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, COVID, Společenská odpovědnost