ŠKODA AUTO se již 90 let podílí na odborném vzdělávání

› Investice do lidských zdrojů jsou nedílnou součástí firemní historie
› ŠKODA AUTO má jako první soukromá společnost v Česku vlastní odborné učiliště i vysokou školu
› Automobilka sází na koncepci duálního odborného vzdělávání, které kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi
› Průmysl 4.0 představuje výzvu, na kterou je třeba se dobře připravit

Mladá Boleslav, 20. září 2017 – ŠKODA AUTO patří k největším a současně nejoblíbenějším zaměstnavatelům v České republice. Rozvoji zaměstnanců věnuje mimořádnou pozornost i značné finanční prostředky. Kromě řady dalších benefitů jim poskytuje široké možnosti kontinuálního zvyšování kvalifikace. V oblasti odborného vzdělávání se systematicky angažuje už od roku 1927, kdy založila celozávodní učňovskou školu.

 

Už ve 20. letech minulého století mladoboleslavská automobilka hledala způsob, jak nejlépe připravit žáky na budoucí povolání. V roce 1927 otevřela svou vlastní učňovskou školu. Postupem doby přibývalo nejen žáků, ale také učebních oborů. Zavádění nových strojů a technologických postupů zvyšovalo nároky na kvalifikaci zaměstnanců, a tak byly koncem 70. let otevřeny čtyřleté učební obory s maturitou. Překotný vývoj na začátku 90. let si vyžádal mohutné investice do učiliště, které přesáhly 100 milionů korun. V druhé polovině 90. let pak začala v Mladé Boleslavi fungovat Vyšší odborná škola průmyslových obchodníků, která se v roce 2003 transformovala ve Vysokou školu ŠKODA AUTO. Ke stejnému datu došlo k reorganizaci stávajícího učiliště. Z něho se vyčlenilo Střední odborné učiliště strojírenské, nabízející studijní obory zakončené maturitou, a Odborné učiliště vzdělávající žáky dělnických profesí.

V roce 2013 vznikla ŠKODA Akademie, která spojila odborné vzdělávání žáků a vzdělávání dospělých. „ŠKODA AUTO si uvědomuje důležitost kvalifikovaných odborníků, proto od roku 2013 vynaložila do modernizace vybavení přes 260 milionů korun,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Můžeme tak našim žákům i zaměstnancům nabídnout prvotřídní vzdělávání, která je oceňována v rámci celého koncernu Volkswagen a to za velké podpory ze strany Odborů KOVO. Kromě odbornosti klademe důraz také na mezinárodní rozměr vzdělávacího systému. Naši žáci mají možnost absolvovat pracovní stáže v koncernových závodech po celém světě již během studia, čímž získají nejen cenné profesní zkušenosti, ale současně si prohloubí odborné znalosti a zdokonalí se v cizích jazycích,“ dodává Bohdan Wojnar.

Spojení odborného vzdělávání s praxí se ukazuje jako zásadní pro budoucí růst mladoboleslavské automobilky i průmyslových podniků obecně. Proto se ŠKODA AUTO zasazuje o zavedení duálního studia. Aktuálně představila koncept, který kombinuje bakalářské studium s dlouhodobou praxí v automobilce. Budoucí odborníci se tak cíleně připravují na reálné profesní požadavky, současně mohou za určitých podmínek absolvovat vysokou školu. Další výhoda spočívá v tom, že studenti jsou od počátku zasvěcováni do každodenního fungování společnosti. Ve srovnání se standardními vzdělávacími postupy se zkracuje doba zapracování až o 1 rok.

ŠKODA AUTO čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu s růstovou strategií. Aby byla připravena na nové výzvy, které přináší 4. průmyslová revoluce, hodlá i nadále investovat do oblasti lidských zdrojů. Kromě vlastních vzdělávacích institucí podporuje řadu dalších škol a učilišť po celé republice. Kvalitní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity. To platí dnes stejně jako před 90 lety, kdy se začala psát historie odborného vzdělávání pod hlavičkou značky ŠKODA.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2017, Povšík, Seemann

Vše