ŠKODA AUTO uvádí do provozu novou lakovnu v závodě v Mladé Boleslavi

› Kapacita lakování se zvýší o 168 000 karoserií na 812 000 vozů ročně
› ŠKODA AUTO investuje 214,5 milionů euro a vytvoří více než 650 nových pracovních míst
› Nová lakovna patří mezi nejmodernější a nejekologičtější zařízení svého druhu v Evropě

Mladá Boleslav, 22. srpna 2019 – ŠKODA AUTO dnes otevřela novou lakovnu v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Lakováno zde bude až 168 000 karoserií ročně, čímž se celková kapacita lakování zvýší na 812 000 kusů ročně. Do nového provozu investovala ŠKODA AUTO 214,5 milionů euro a vytvoří více než 650 nových pracovních míst. Zařízení patří k nejmodernějším a nejekologičtějším svého druhu v Evropě. Řadu pracovních operací převezmou roboti. Díky inovativním technologiím jsou pracoviště zaměstnanců ergonomičtěji uspořádána.

SA_lakovna_1280x800.indd

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO říká: „Otevření nové lakovny je pro nás rozhodujícím krokem k tomu, abychom byli schopni lépe uspokojovat trvale vysokou poptávku. Naše investice je dvojitým příspěvkem k trvale udržitelnému rozvoji: Vytvoříme více než 650 nových pracovních míst v srdci značky ŠKODA. Lakovna je rovněž důležitou součástí naší široce pojaté strategie GreenFuture, s níž náš podnik důsledně zaměřujeme na ekologii.“

Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, dodává: „S novou lakovnou uvádíme do provozu jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v celé Evropě. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi tak výrazně zvýšíme naše výrobní kapacity. Lakováno zde ročně bude až 168 000 karoserií, čímž se celková lakovací kapacita závodu zvýší na 812 000 kusů ročně. Řadu pracovních kroků převezme nebo podpoří celkem 66 robotů. Vysokým uplatněním inovativních technologií splňují pracoviště zaměstnanců nejnáročnější požadavky na ergonomii.“

K nejmodernějším technickým zařízením lakovny patří například plně automatický dopravníkový systém pro jednotlivé karoserie během přípravy a aplikace základního laku. Tento dopravníkový systém umožňuje zvolit procesní parametry individuálně pro každý vůz. U běžných lakovacích linek není možné z důvodu transportu karoserií na řetězových dopravníkových pásech provést taková nastavení na míru.

Veškerá data výrobního procesu se vždy elektronicky porovnávají s identitou příslušného vozu a bezdrátovým přenosem dat se posílají na individuální pracovní stanice, které na základě toho aplikují příslušný materiál.

Při výběru celého technického vybavení kladla ŠKODA AUTO mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedinečná technologie sušení v nové lakovně: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masivními, vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy, foukají centrální tepelné výměníky horký vzduch na přesně definovaná místa. Tímto způsobem snižuje ŠKODA AUTO spotřebu energie při sušení vrstev laku až o 20 procent.

Inovativní systém mokrého kartáčování, používaný pro čištění karoserie, umožňuje vypalovat těsnící materiály a základní lak současně – tím se v zařízení ušetří celý jeden krok sušení – tedy nahřátí a ochlazení karoserie.

Lakovací roboti mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu. Touto konfigurací může jeden robot lakovat karoserie s celkovou plochou až 108 čtverečních metrů. Pro porovnání: průměrná plocha povrchu aktuálních modelů osobních vozů má 88 čtverečních metrů.


Nová lakovna nastavuje nová měřítka v šetrném přístupu k životnímu prostředí

Stejně jako na stávajících lakovacích linkách používá ŠKODA AUTO i v nové lakovně až na krycí lak výhradně vodou ředitelné materiály. V nové lakovně však sestává tato krycí vrstva z 55 procent z pevných látek. Tímto složením se u každého vozu spotřebuje o 210 gramů ředidel méně a potřebné množství bezbarvého laku klesne o 17 procent na dva kilogramy na vůz.

Celkově pět vrstev laku vozu ŠKODA tvoří nakonec povlak o tloušťce přibližně 0,1 milimetru. Lakovna používá celkem 17 různých barevných odstínů, mnohé z toho s metalickým nebo perleťovým efektem.

Nové technologie mají také výrazný ekologický přínos. Zbytkové částice laku se absorbují cestou takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým vápencem snižuje zbytky barev o více než 2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií recykluje ŠKODA až 80 procent vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Nová lakovna kromě toho disponuje systémem, který termicky odstraňuje veškeré emise. Emise těkavých organických látek (volatile organic compounds, zkráceně VOC) z procesu lakování se ŠKODA AUTO podařilo snížit o 36 procent.

Výškou 35 metrů a sedmi patry nyní nová lakovna je nejvyšší budovou v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Délka 276 metrů a šířka od 60 do 140 metrů vytváří podlahovou plochu o rozloze 25 094 čtverečních metrů, to přibližně odpovídá ploše tří fotbalových hřišť. Hrubý objem budovy odpovídá svými 828 058 krychlovými metry objemu 265 olympijských bazénů.

Své ekologické aktivity shrnuje český výrobce automobilů pod jednou střechou strategie GreenFuture. Podobné investice jako v případě ekologicky šetrné lakovny patří do oblasti GreenFactory a tvoří důležitý pilíř strategie udržitelného rozvoje ŠKODA AUTO. V nedávno zveřejněné Zprávě o udržitelném rozvoji česká automobilka doložila, že mezi lety 2010 a 2018 dosáhla při výrobě vozů snížení zátěže pro životní prostředí o 56,1 procent.

Další informace, fotografie, infografiky a video k nové lakovně v Mladé Boleslavi naleznete v článku na ŠKODA Storyboard zde.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky