ŠKODA AUTO vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2019

› 7 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 7,6 milionu Kč
› Podpora dětí, dopravní bezpečnosti, dopravní výchovy, technického vzdělávání, bezbariérové mobility či komunitního života
› Podpora komunitního života v rámci zvyšování atraktivity regionů ŠKODA AUTO
› Součást dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO 'ForFuture'

Mladá Boleslav, 7. února 2019 – ŠKODA AUTO letos rozdělí 7,6 milionů korun žadatelům o regionální grantové programy. Aktuálně je vyhlášeno 7 programů, zaměřených na dopravní bezpečnost a výchovu, technické vzdělávání, podporu dětí, bezbariérovou mobilitu, komunitní život a další oblasti. V roce 2018 ŠKODA AUTO podpořila přes 120 projektů částkou 6,2 milionu korun. O grant se mohou ucházet nekomerční subjekty, například obce, neziskové organizace či školy. Nejznámějším projektem je program ‚Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom‘, v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno přes 820 000 stromů po celé České republice.

Společnost ŠKODA AUTO reflektuje odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i lidem žijícím v regionech pobočných závodů Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120 let. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů ŠKODA AUTO pro rok 2019 vyhlašuje sedm regionálních grantových programů, na projekty v nich je připravena podpora ve výši 7,6 milionu korun.

„Nově vyhlášené grantové programy jsou primárně zaměřeny na zlepšení kvality života v blízkém okolí našich výrobních závodů a na podporu místních komunitních aktivit. Pozorně vnímáme důležitost, kterou má pro obyvatele těchto regionů dopravní bezpečnost a zdravé prostředí,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, a dodává: „Naši zaměstnanci hrají v grantových programech významnou roli, zprostředkovávají informace obcím, kde žijí, školám, které navštěvují jejich děti, a sdružením, v nichž se oni sami či jejich děti angažují. Ve výsledku tak pomáhají zvyšovat atraktivitu regionů, v nichž je ŠKODA AUTO aktivní.“

Vyhlášením grantových programů cílí ŠKODA AUTO na organizace, spolky, zaměstnance a jejich rodiny. Přihlásit se mohou obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace, základní školy či sportovní oddíly. Žádost o grant se podává na internetových stránkách http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda, kde zájemci naleznou i bližší informace včetně uvedení maximální výše podpory a termínů zahájení/ukončení přijímání přihlášek u jednotlivých programů.

1. Program ‚Popularizace technického vzdělávání na základních školách‘ podporuje zatraktivnění techniky a technického vzdělávání na základních školách a zájem žáků o technické obory.
2. Program ‚ŠKODA dětem‘ cílí na sociálně nebo fyzicky znevýhodněné děti, jejich přístup ke vzdělávání, popřípadě podporu rozvoje talentovaných dětí.
3. Program ‚Region bez bariér‘ podporuje zvýšení mobility hendikepovaných spoluobčanů prostřednictvím odstraňování bariér ve veřejném prostoru.
4. Program ‚Tady jsem doma‘ je určený k financování projektů, na kterých se aktivně podílejí zaměstnanci ŠKODA AUTO, a které mají dopad na jejich rodinné příslušníky a místní komunitu.
5. Program ‚Dopravní výchova‘ podporuje prevenci v dopravní výchově nejmladší generace.
6. Program ‚Dopravní bezpečnost v obcích‘ podporuje projekty na zklidnění dopravy v obcích a redukci počtu míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilů.
7. Program ‚ŠKODA Stromky‘, v rámci kterého bylo od roku 2007 do konce roku 2018 vysázeno přes 820 000 stromů, a to zejména v okolí pobočných závodů ŠKODA AUTO.
V roce 2018 ŠKODA AUTO obdržela 397 žádostí o grant, ze kterých bylo podpořeno přes 120 projektů v celkové výši 6,2 milionu korun. Podpořeni byli například záchranáři v Rychnově nad Kněžnou – spolek YETI RESCUE, který uspořádal záchranářské cvičení složek integrovaného záchranného systému. Ve městě Vrchlabí byla v Domě dětí a mládeže podpořena stavba CNC centra, v Mladé Boleslavi byla nábytkem a počítači dovybavena MŠ a ZŠ při nemocnici a v okolních obcích byly upraveny autobusové zálivy a doplněny měřící radary. Natočen byl také film o dopravní bezpečnosti z pohledu dětí.

Známým a rozšířeným je grantový program ‚Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom‘ fungující již od roku 2007. Do konce roku 2018 bylo v rámci tohoto programu vysázeno přes 820 000 stromků. V letošním roce je doplní dalších 90 918 sazenic.

ŠKODA AUTO také nedávno založila nadační fond, do kterého vložila částku 30 milionů eur. V následujících třech letech má podpořit investice v Mladoboleslavském regionu. Automobilka přitom spolupracuje mimo jiné s českou vládou, vedením města Mladá Boleslav a města Kosmonosy, samosprávami okolních měst a obcí i Středočeského kraje, a také s občanskými společnostmi. ŠKODA AUTO se také snaží motivovat další ekonomické subjekty v regionu k tomu, aby se rovněž podílely na zvyšování jeho atraktivity.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti CSR. Zde se kromě zvyšování atraktivity regionů, ve kterých je ŠKODA AUTO aktivní a péče o zaměstnance zaměřuje na čtyři hlavní priority: podporu dopravní bezpečnosti, pomoc znevýhodněným dětem, technické vzdělávání a bezbariérovou mobilitu.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF

Související články Na základě štítků: 2019, Kvasiny, Mladá Boleslav, Vrchlabí, zaměstnavatel