ŠKODA Digital Lab: Dílna budoucnosti pro nové technologie a nová řešení

› ŠKODA v Praze zakládá ideovou dílnu – pilotní fáze již započala
› Mobilita budoucnosti – nové služby, související s mobilitou, a nové obchodní modely pro značku ŠKODA
› Digitalizace a konektivita jsou nejdůležitějšími pilíři Strategie 2025

Mladá Boleslav, 24. října 2016 – ŠKODA posiluje svou schopnost inovovat a svou vývojovou kompetenci na poli digitalizace vybudováním Digital Labu v Praze. V této inovativní ideové dílně budou kreativní týmy zkoumat a vyvíjet nové obchodní modely. Cílem je přitom ještě silnější zapojení digitálních technologií do dosavadní hlavní činnosti automobilky ŠKODA a vývoj inovativních řešení, souvisejících s konektivitou a mobilitou. S moderními službami pro individuální mobilitu chce ŠKODA vstoupit do nových oblastí podnikání. Pilotní fáze budování Digital Labu bude trvat do konce roku 2016. Poté zahájí Digital Lab svou práci jakožto samostatná obchodní jednotka společnosti ŠKODA AUTO.

„Vývoj nových digitálních technologií a řešení má pro budoucí rozvoj značky ŠKODA klíčový význam,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „S naším Digital Labem se připravujeme na novou éru. Digitalizace, konektivita a nové služby, související s mobilitou, patří mezí základní pilíře Strategie 2025. Naším cílem je vyvíjet pro naše zákazníky zcela nová řešení mobility. Jádrem naší nabídky ale i nadále zůstává automobil. To v budoucnosti doplníme o služby, díky nimž bude život v každodenním provozu jednodušší, efektivnější, pohodlnější a bezpečnější. ŠKODA se tak z čistého výrobce automobilů stane dodavatelem mobility,“ dodává Bernhard Maier.

Inovativní služby, související s konektivitou a mobilitou, se budou značnou měrou podílet na obratu společnosti. Předpoklady pro to budou vytvořeny ve ŠKODA Digital Labu. Zde bude možné rychle generovat, odzkoušet a připravit pro uvedení na trh nápady a řešení, orientované na zákazníky.

ŠKODA Digital Lab bude nové metody a formy práce vyvíjet i ve spolupráci s externími partnery. Důležitá v této souvislosti bude mimo jiné rychlost, přizpůsobivost a flexibilita. Zkušenosti z Digital Labu pak budou přeneseny do podnikové kultury společnosti ŠKODA AUTO. V důsledku zásadních změn v automobilovém průmyslu se automobilka otevře požadavkům moderní průmyslové kultury.

„Chceme vysílat signály pro mobilitu budoucnosti – směrem ven i směrem dovnitř,“ zdůrazňuje Andre Wehner, vedoucí rozvoje podniku a digitalizace společnosti ŠKODA AUTO. „Digital Lab vytváří předpoklady pro schopnost společnosti ŠKODA AUTO inovovat a propojí automobily s digitálním světem,“ dodává Wehner.

Velký důraz je přitom kladen na kooperaci s jinými dílnami budoucnosti v rámci koncernu Volkswagen. ŠKODA Digital Lab tak bude úzce spolupracovat s odděleními koncernu i jednotlivých značek, které jsou zodpovědné za digitalizaci. Výměnu zkušeností a její výsledky tak bude využívat celý koncern.

Ve ŠKODA Digital Labu budou kreativní mozky z nejrůznějších oblastí, nezávisle na značce samé, podobně jako v inkubátoru nebo vývojovém centru vyvíjet myšlenky a řešení, které pak česká automobilka bude moci realizovat v praxi. „S Digital Labem se ŠKODA vydává na novou cestu ve vývoji produktů a služeb. Rozhodující bude optimálně propojit osvědčené pracovní postupy automobilového průmyslu s požadavky mladého digitálního světa,“ říká Wehner.

ŠKODA Digital Lab v současné době prochází pilotní fází. Česká automobilka přitom pracuje ve strategickém partnerství s několika vývojářskými firmami. Odborníci ŠKODA AUTO tedy vyvíjí nové technologie a nová řešení společně s partnery z vývojářských firem.

Jako možná sídla Digital Labu si ŠKODA vytipovala tři pulzující pražské čtvrti, známé svým kreativním prostředím. Česká metropole kromě toho také skýtá výhodu v tom, že není příliš vzdálená od sídla společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a předních technologických společností v zemi. Harmonogram rozjezdu Digital Labu počítá s tím, že dílna budoucnosti zahájí svou činnost v roce 2017 jako samostatná obchodní jednotka společnosti ŠKODA AUTO.

Doplňující informace

Štítky