ŠKODA v rámci akce Hodina Země vypne světla a ušetří energii

› ŠKODA se na této globální ekologické akci podílí již popáté
› ŠKODA vypne na jednu hodinu osvětlení na 22 místech v České republice
› Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí představují hlavní součásti podnikové strategie společnosti s označením GreenFuture
› Spotřebu energie, vody a dalších látek na každý vyrobený vůz značky ŠKODA se od roku 2010 podařilo snížit o celých 45 procent

Mladá Boleslav, 24. března 2017 – ŠKODA se již popáté účastní iniciativy na ochranu životního prostředí „Hodina Země.“ V rámci mezinárodní akce se na vybraných místech po celém světě po dobu jedné hodiny vypne osvětlení. Iniciátor akce, organizace World Wide Fund for Nature (WWF) by touto iniciativou chtěla zvýšit povědomí o ekologicky správném hospodaření s energií a změně klimatu. Účastí na akci „Hodina Země“ podtrhuje česká automobilka význam ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje v rámci své strategie GreenFuture.

Celkem na 22 místech v závodech ŠKODA AUTO budou tuto sobotu, 25. března 2017 ve 20:30 na jednu hodinu zhasnuta světla. Automobilka vypne mimo jiné část osvětlení bran závodu v Mladé Boleslavi, v zákaznickém centru a v servisním centru Kosmonosy. Zhasne i osvětlení loga a bran závodu v Kvasinách a Vrchlabí. Akci „Hodina Země“ uvedl v život Světový fond na ochranu přírody (WWF) již v roce 2007.

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí, zahrnuté ve strategii ochrany životního prostředí s označením GreenFuture, jsou již od roku 2010 pevnou součástí podnikové filozofie společnosti ŠKODA AUTO. Příkladné jsou obzvláště úsporné vozy s nízkou spotřebou a emisemi a neustálé snižování spotřeby energie při výrobě vozů. V uplynulých šesti letech se společnosti podařilo snížit vliv výroby na životní prostředí o 45 procent. Důkladně se také zabývá úsporou a recyklací vody. Ochrana vodních zdrojů je také hlavním tématem v rámci GreenFuture pro celý rok 2017. Díky promyšleným opatřením, která se zavádí na všech pracovištích, tvoří množství recyklované vody 40% celkové spotřeby.

Ekologicky správné chování projevují pracovníci společnosti ŠKODA AUTO stejně jako učni Středního odborného učiliště ŠKODA i ve volném čase. Účastní se například dobrovolnické akce Za čisté Česko nebo pomáhají při sázení mladých stromků v rámci dlouholetého projektu “Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom,“ který rozšiřuje množství zelených porostů na mnoha místech celé České republiky.

Doplňující informace