Slavnostní zahájení provozu nové lisovací linky ve ŠKODA AUTO

› Zkušební povoz vysoce moderní servo-lisovací linky PXL II je v plném proudu; v březnu 2017 bude linka uvedena do plného provozu
› Denně tu vznikne až 23.000 výlisků pro několik modelů
› ŠKODA vytvoří 140 nových pracovních míst a investuje celkem 86,4 milionů eur do budov, infrastruktury a technologií
› Důležitá součást ekologické strategie ,GreenFuture‘: až o 15 procent efektivnější než dosavadní lisovací linky

Mladá Boleslav, 6. ledna 2017 – Společnost ŠKODA AUTO oficiálně uvedla do provozu novou servo-lisovací linku PXL II v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. V březnu přejde první linka pro lisování hliníkových karosářských dílů ve společnosti ŠKODA AUTO do plného provozu. Denně tu pak vznikne až 23.000 výlisků pro různé modely. Stavební práce na hale o rozloze 11.600 m2 byly zahájeny v roce 2015, celková investice činí 86,4 milionu eur. Ve vysoce moderní lisovně bude poprvé možné lisovat i velké karosářské díly z hliníku.

„Nová lisovací linka je důležitou investicí do růstu značky ŠKODA a budoucnosti závodu Mladá Boleslav,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, a dodává: „Nová lisovna je další důležitou součástí naší ekologické strategie ,GreenFuture‘, zaměřené na výrobu, šetrnou k přírodním zdrojům, a na energeticky efektivní vozidla. Linka je jednou z nejmodernějších svého druhu ve střední Evropě. Vedle své příkladné energetické efektivity díky decentrálně pracujícím servomotorům umožňuje také mimořádně flexibilní výrobu a podstatně kratší časy na výměnu nářadí“.

„Zahájení práce na nové lisovací lince PXL II se zúčastnili všichni příslušní zástupci zaměstnanců včetně Kvasin a Vrchlabí. Tam, kde kdysi bývala prázdná hala, dnes jsou dobrá pracovní místa s nadstandardními podmínkami zcela odlišnými proti staré lisovně. Tamní zaměstnanci mají plnou podporu naší odborové organizace,“ řekl Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB.

Nová lisovací linka PXL II v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi byla slavnostně uvedena do provozu včera, za přítomnosti Michaela Oeljeklause, člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, a Jaroslava Povšíka, předsedy Odborů KOVO MB. Zkušební a optimalizační fáze je teď v plném proudu.

Nová lisovací linka PXL II sází na inovativní techniku servomotorů. Energie, potřebná pro výrobu výlisků, se generuje přímo ve 14 servomotorech lisovací linky. Konvenční mechanické pohony lisů namísto toho využívají energii, naakumulovanou v setrvačníku. Na rozdíl o tohoto systému je u lisovací linky PXL II možno lisovací energii dle potřeby pružně nastavovat a regulovat. Další výhoda: nová linka je schopna energii, která se u lisování uvolňuje, rekuperovat. Ve srovnání s běžnými linkami má nová lisovací linka v trvalém provozu až o 15 procent nižší spotřebu energie, a kromě toho se vyznačuje jednoduchou obsluhou. Čas na výměnu nářadí se zkrátil na tři minuty.

V březnu 2017 přejde lisovací linka na karosářské díly ve společnosti ŠKODA AUTO do plného provozu – pak zde bude denně vznikat až 23.000 výlisků pro několik modelů. ŠKODA do této linky investovala celkem 86,4 milionů eur a vytvořila 140 nových pracovních míst. S více než 1.000 zaměstnanci bude ŠKODA novou lisovnu provozovat ve dvanáctihodinových směnách sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Doplňující informace

Fotografie