Světový den vody: ŠKODA AUTO přispívá ochranou přírodních zdrojů a recyklací odpadních vod

› V Mladé Boleslavi vzniká jedna z nejekologičtějších lakoven v Evropě, která definuje nová měřítka v oblastech šetrnosti k životnímu prostředí a úspory energie
› ŠKODA AUTO recykluje 42 procent své roční spotřeby vody
› Spotřeba vody na jeden vyrobený vůz od roku 2010 klesla o 36 procent
› Strategie ŠKODA 2025 jako základ výrazně efektivnějšího využívání zdrojů

Mladá Boleslav, 22. března 2018 – Efektivní a ekologické nakládání s přírodními zdroji je důležitým pilířem filozofie společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka od roku 2010 výrazně snížila spotřebu vody: ročně recykluje 654 000 metrů krychlových vody – to představuje 42 procent celkové spotřeby vody v automobilce. U příležitosti dnešního Světového dne vody Organizace spojených národů ŠKODA AUTO blíže představuje svou novou lakovnu, která se právě staví v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Jako jedna z nejmodernějších lakoven v Evropě definuje nová měřítka v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů a umožňuje jejich mimořádné ekologické využití. Toto opatření je jednou z mnoha ekologických aktivit, které ŠKODA AUTO zahrnula do své strategie ,GreenFuture‘.

„Naším šetrným zacházením s vodou výrazně přispíváme k ochraně přírodních zdrojů. I když ve srovnání s rokem 2010 vyrábíme o 63 procent více vozů, roční spotřeba vody ve společnosti ŠKODA AUTO, která činí 1,53 mil. kubických metrů, ve stejném období nevzrostla,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „I pro budoucnost máme ambiciózní cíle. Důležitým pilířem Strategie ŠKODA 2025 a naší strategie ,GreenFuture‘ je kontinuální snižování spotřeby vody.“

Také ekologické ukazatele právě budované nové lakovny definují nová měřítka: zbytky barvy z lakování karoserií budou absorbovány pomocí drceného vápence. Díky tomuto inovativnímu procesu suchého odlučování nevzniká žádný odpad ve formě lakových kalů. Další výhodou je, že většina tepla, uvolněného při tomto procesu, se rekuperuje. To umožňuje úsporu až 80 procent energie. Nový způsob aplikace laku navíc snižuje i spotřebu materiálu.

Voda je při výrobě vozů nezbytnou surovinou, která se používá při mytí či filtraci i v celé řadě chladicích systémů. Společnost ŠKODA AUTO důsledně zavádí inovativní technologie a koncepty ekologického zacházení s vodou. Díky náročné recyklaci vody se automobilce podařilo v porovnání s rokem 2010 snížit spotřebu vody na jeden vyrobený vůz o 36 procent.

Společnost ŠKODA AUTO v minulém roce instalovala ve svých lakovnách řadu nových, pokročilejších čistících systémů, které jsou vybaveny mimořádně jemnými membránovými filtry. Pro další snížení spotřeby čerstvé vody se odpadní voda upravuje v moderních filtračních systémech a vrací se do oběhu, takže je možné vodu využít několikrát. Kromě toho česká automobilka ve výrobě vozů realizovala další speciální opatření, která efektivně působí proti neúměrnému nárůstu spotřeby vody.

Také zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO významně přispívají k ekologické bilanci podniku. Speciálně za tímto účelem založená pracovní skupina kontroluje dodržování ekologických cílů a shromažďuje zlepšovací návrhy zaměstnanců. V letech 2010 a 2017 podali zaměstnanci 880 návrhů, přičemž 451 z nich již bylo realizováno. Dosažené úspory činí 9,7 milionů eur.

Strategie ,GreenFuture‘: ŠKODA AUTO se aktivně zasazuje o trvalou ochranu životního prostředí
Ve zprávě o trvale udržitelném rozvoji zveřejňuje automobilka každé dva roky své cíle a opatření, týkající se ochrany životního prostředí. ŠKODA AUTO sloučila své ekologické aktivity do strategie ,GreenFuture‘: oblast ,GreenProduct‘ se zabývá vývojem šetrných a ekologických vozů – jak z pohledu spotřeby pohonných hmot, tak z hlediska použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. V rámci ,GreenRetail‘ podporuje automobilka ekologické hospodaření prodejců a servisních center. Oblast ,GreenFactory‘, do které bude patřit i vysoce moderní nová lakovna, se věnuje všem aktivitám přispívajícím k výrobě vozů, šetrné k přírodním zdrojům. Tyto tři součásti společně tvoří páteř ekologické strategie společnosti ŠKODA AUTO.

Již od roku 1993 vyzývá Organizace spojených národů k podpoře Světového dne vody, který je vyhlášen každoročně 22. března. Letošní motto zní „Nature for Water“. Vedle uvědomělejšího nakládání s touto životně důležitou tekutinou upozorňuje organizace také na techniky pro úpravu pitné vody. Organizace spojených národů kromě toho poukazuje i na nové možnosti úsporného využívání vody pro zemědělské zavlažování nebo průmyslové procesy.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky