Technologická gramotnost a Technologická olympiáda: ŠKODA AUTO podporuje technické vzdělávání

› Česká automobilka se podílí na projektech, které slouží k zvýšení úrovně technického vzdělávání a motivují studenty ke studiu technických oborů
› Technologickou gramotnost i Technologickou olympiádu pořádá Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze a na odborných přednáškách se podíleli i odborníci ze ŠKODA AUTO
› Lektoři seznámí studenty středních škol s tématy jako elektromobilita, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost či internet věcí (IoT)
› V prvním roce se počítá s účastí na 125 středních školách po celé ČR, zejména průmyslových školách a gymnáziích
› ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje technické vzdělávání jako součást své společenské odpovědnosti

Mladá Boleslav, 21. října 2021 – ŠKODA AUTO pokračuje v široké podpoře technického vzdělávání v České republice účastí na projektech Technologické gramotnosti a Technologické olympiády. Jedná se o sérii odborných přednášek s navazující celostátní soutěží pro studenty českých středních škol pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a MŠMT. Hlavním cílem je motivovat mladé lidi k dalšímu studiu technických oborů. Organizátoři počítají v prvním roce s účastí na 125 středních školách, čímž osloví odhadem 7 500 studentů. Ti nejlepší si pak mohou poměřit své znalosti během technologické olympiády, při níž se do finálního klání dostane 25 nejlepších týmů. ŠKODA AUTO se na rozvoji Technologické gramotnosti podílí jako generální partner a pomáhá s přípravou odborných lekcí, zaměřených na špičkové inovace v oblasti automobilového průmyslu. ŠKODA AUTO řadí podporu technického vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od předškolní a základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní.

Hlavním přínosem projektů Technologická gramotnost a Technologická olympiáda je zajistit středním školám bezplatné přednášky s odborným zázemím, které také zábavnou a poutavou formou přitáhnou pozornost středoškolských studentů a studentek. Projekt Technologická gramotnost si klade za cíl šířit technickou osvětu a ukázat, že technologie mají široké budoucí uplatnění. Zároveň se bude snažit studentům ukázat, že moderní technologie už nejsou o programování a matematice, ale i o společenských vědách s přesahem do etiky. Přednášky tvoří dvě vyučovací hodiny a jejich koncepce je připravena tak, aby bylo možné je v případě nutnosti realizovat také on-line formou. Střední školy, které mají zájem se zapojit, se přihlašují prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.technologicka-gramotnost.cz.

Fakulta elektrotechnická ČVUT jako jediná v České republice rozvíjí špičkový výzkum všech zásadních technologických trendů, které ovlivní způsob, jakým budeme v budoucnu pracovat, cestovat, trávit volný čas a žít. Počínaje vesmírnými technologiemi či telekomunikačními sítěmi, přes alternativní energetické zdroje a umělou inteligenci až po robotiku či kyberbezpečnost – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEl ČVUT nejenom vědecky zkoumat, ale také studovat. Technologickou olympiádu a projekt Technologické gramotnosti FEL ČVUT vítá a věří, že dokáže díky své atraktivní formě získat pro studium vědy a technologií novou generaci středoškoláků.

ŠKODA AUTO jako generální partner poskytla odborníky z technického vývoje, kteří pomohli s vytvořením unifikované přednášky, která se bude na školách přednášet. Automobilka také přispěje finanční pomocí na realizaci celého projektu, jehož ambicí je na přibližně 125 středních školách oslovit odhadem 7 500 studentů 3. a 4. ročníků. Akce se zaměřuje především na průmyslové školy či gymnázia, kde lze očekávat zájem o navazující vysokoškolské studium technického oboru. Hlavními tématy, jimž se lektoři věnují, jsou elektromobilita, umělá inteligence, IoT (internet věcí, kybernetická bezpečnost. O specialisty z těchto oblastí je na trhu práce velký zájem, a tak úspěšní absolventi mohou počítat s rychlým uplatněním v dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Na projekt technologické gramotnosti přímo navazuje také Technologická olympiáda, která se bude konat začátkem příštího roku. Ve školním kole se počítá se zapojením zhruba 1 500 studentů, kteří budou chtít porovnat své odborné znalosti s vrstevníky. Do finále postoupí 25 nejlepších týmů.

Automobilka myslí taktéž na žáky základních škol, a proto paralelně zahájila projekt EDU.LAB, který prostřednictvím mobilní laboratoře seznamuje žáky 8. a 9. tříd se špičkovými technologiemi. Mladí lidé díky tomu poznají možnosti umělé inteligence nebo 3D tisku, vyzkouší si virtuální i rozšířenou realitu, ale také objeví přínos termovize nebo schopnosti kooperujících robotů. Stejný projekt chystají organizátoři na příští rok i pro střední školy.

ŠKODA AUTO rovněž každý rok poskytuje pro studijní a výzkumné účely vzdělávacích institucí komponenty i celé nehomologované automobily. Jen za rok 2020 tak pro tyto účely předala 410 učebních pomůcek včetně 65 vozů a 145 motorů nebo převodovek, které pomáhají pedagogům i studentům v odborných předmětech.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky