Vozy domácí automobilky budou pomáhat v České republice: ŠKODA navázala spolupráci s Českým červeným křížem

› ŠKODA AUTO novým partnerem Českého červeného kříže, spolupráce byla podepsána na 5 let
› 28 vozů ŠKODA pro zajištění mobility pracovníků ve výkonu zdravotnických, záchranných a sociálních služeb
› Partnerství s Českým červeným křížem představuje další konkrétní počin značky ŠKODA v oblasti společenské odpovědnosti

Mladá Boleslav, 19. února 2019 – ŠKODA AUTO uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci se společností Český červený kříž. V jejím rámci poskytne mimořádnou podporu na pořízení 28 nových vozů formou operativního leasingu na 12 měsíců. Partnerství potrvá
5 let a zapojí se do něj autorizovaní partneři značky ŠKODA ve všech regionech České republiky.

Hlavním cílem spolupráce bude zajištění mobility pracovníků Českého červeného kříže při výkonu zdravotnických, záchranných a sociálních služeb. Státem uznaná humanitární společnost působí na celém území České republiky prostřednictvím svých pobočných oblastních spolků. Posláním Českého červeného kříže je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, životy a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy.

„ŠKODA AUTO se uzavřením memoranda přihlásila k podpoře poslání Českého červeného kříže a je připravena zajišťovat mobilitu pracovníků prostřednictvím našich vozů,“ prohlásil vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika Miroslav Bláha. „Jsme rádi, že můžeme alespoň tímto způsobem přispět k tomu, aby se pomoc k potřebným dostala včas. Současně si vážíme oboustranného přínosu spolupráce. Díky ní mohou například naši autorizovaní partneři v regionech pořádat kurzy a ukázky první pomoci pod kvalifikovaným vedením pracovníků Českého červeného kříže, což skvěle koresponduje s našimi dalšími aktivitami v oblasti prevence a bezpečnosti, tak jako je např. naše iniciativa Bezpečný pátek, která si klade za cíl zlepšit bezpečnost a alarmující statistiky dopravních nehod na našich silnicích,“ uzavírá Miroslav Bláha.

Spolupráce obou subjektů potrvá 5 let a zapojí se do ní síť autorizovaných partnerů značky ŠKODA. Mobilitu oblastních spolků červeného kříže zajistí 15 vozů ŠKODA FABIA COMBI a
12 vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI, ústředním orgánům pak poslouží automobil ŠKODA SUPERB COMBI. Všechna vozidla budou provozována formou operativního leasingu na 12 měsíců od společnosti ŠKODA Financial Services a ponesou výrazný branding odkazující na partnerství mezi automobilkou ŠKODA, příslušným autorizovaným obchodníkem a Českým červeným křížem. Ten současně věnuje na svých webových stránkách i v tištěných médiích prostor pro komunikaci tohoto partnerství.

Český červený kříž poskytne autorizovaným partnerům značky ŠKODA personál a školení kurzů první pomoci na akcích spojených s bezpečnostní tematikou. Zapojení prodejci tak získají cenné know how v oblasti prevence a bezpečnosti silničního provozu, která je pro mladoboleslavskou automobilku jednou z priorit podobně jako pomoc potřebným. V rámci programu ŠKODA Handy pomáhá handicapovaným spoluobčanům ke snadnější a pohodlnější osobní mobilitě, v kooperaci s Nadací Terezy Maxové dětem zase podporuje znevýhodněné děti z dětských domovů prostřednictvím projektu Rozjedu to! a angažuje se i v dalších aktivitách tohoto typu zejména v regionech, kde se nacházejí její výrobní závody.

Bezpečný pátek
Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se domácí automobilka věnuje dlouhá léta. Po řadě dílčích projektů přišla firma s uceleným konceptem pod názvem Bezpečný pátek, který si klade za cíl vtáhnout do dění nejširší veřejnost a přispět tak k popularizaci této problematiky a učinit české silnice bezpečnějšími. Má k tomu ty nejlepší předpoklady. Během posledních deseti let analyzovali experti týmu výzkumu dopravní bezpečnosti více než 1 000 reálných dopravních nehod, její experti se aktivně podílí na školení a prevenci složek IZS a studentů škol, učitelů i široké veřejnosti. V posledních pěti letech navíc podpořila mladoboleslavská automobilka řadu preventivních projektů na podporu dopravní bezpečnosti nejen v lokalitách výrobních závodů částkou 31 mil. Kč. Všechny aktuálně dostupné modelové řady obdržely od nezávislé organizace Euro NCAP v době svého uvedení na trh špičkové pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti. Podpora činnosti červeného kříže tak dále rozšiřuje portfolio závazků automobilky ŠKODA AUTO na poli společenské odpovědnosti.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky