Zahájení výroby 27. dubna 2020: ŠKODA AUTO obnoví výrobu s ochrannými opatřeními

› K obnovení výroby ve třech závodech v České republice dojde 27. dubna 2020
› Co nejlepší ochrana zaměstnanců před koronavirovou infekcí má i nadále nejvyšší prioritu
› Automobilka přijala více než 80 závazných opatření pro ochranu před nakažením na pracovišti
› Opatření zahrnují konkrétní kroky na ochranu zdraví zaměstnanců i organizační změny v provozní činnosti

Mladá Boleslav, 24. dubna 2020 – Společnost ŠKODA AUTO se připravuje na obnovení výroby ve svých závodech v České republice, ke kterému dojde 27. dubna 2020. Aby bylo zaměstnance možné co nejlépe chránit před nákazou koronavirem, schválila automobilka pro všechny útvary podniku rozsáhlý seznam bezpečnostních opatření. V celkem více než 80 bodech definuje ŠKODA AUTO společně se sociálním partnerem Odbory KOVO konkrétní kroky k ochraně zdraví zaměstnanců a přijímá organizační opatření, jak čelit nákaze koronavirem na pracovišti.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier zdůraznil: „Od 18. března 2020 stojí výroba ve třech našich výrobních závodech v České republice. V zájmu ochrany všech bylo správné tato rozsáhlá omezení zavést. Nyní ale nastal čas pohlédnout s optimismem vpřed. V Evropě postupně otevíráme naše dealerství a s postupným obnovováním výroby činíme další důležitý krok k tomu, abychom mohli naše vozy zase dodávat na mezinárodní trhy. Děkuji všem zaměstnancům, kteří v uplynulých dnech a týdnech intenzivně pracovali na tom, aby bylo možné výrobu opět rozjet. Tým značky ŠKODA je velmi motivován k tomu, aby opět pracoval s plným nasazením.“

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, dodává: „Během celé odstávky jsme se intenzivně věnovali přípravám na obnovení výroby. Vedle zajištění dodavatelských řetězců jsme se také zabývali možnostmi zapojení našich zaměstnanců-pendlerů, kteří do práce dojíždí přes hranice.“

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, zdůraznil: „V uplynulých týdnech jsme v úzké součinnosti s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, vypracovali rozsáhlý koncept, nazvaný „Safe Production“ a „Safe Office“: V celém areálu závodu a ve všech kancelářských objektech zrealizujeme celkem více než 80 konkrétních ochranných opatření a zaručíme tak po obnovení výroby nejlepší možnou ochranu zdraví všech našich zaměstnanců.“

Katalog opatření tak mimo jiné předepisuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Roušku zaměstnancům poskytne společnost ŠKODA AUTO. Každé směně bude přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to budou všechny oblasti podléhat časté celkové dezinfekci.

I při obnovení výroby společnost ŠKODA AUTO v zájmu ochrany zaměstnanců přeorganizovala věci jako např. dopravu zaměstnanců, provoz na branách a recepcích, provoz závodních jídelen nebo evidenci docházky.

Pro zaměstnance ve výrobě se mimo jiné plánuje vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. Briefingy při střídání směn mají být stručné. Zaměstnanci také nebudou čerpat přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy.

Tam kde je to možné, je doporučeno pracovat v rámci mobilní práce z domova, kromě toho bude v kancelářích snížen počet současně přítomných osob, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu. Také zde platí, že doby přestávek se nebudou čerpat souběžně, aby bylo zdraví zaměstnanců co nejlépe ochráněno.

Spolu s těmito pravidly platí všeobecně platná bezpečnostní opatření a hygienická doporučení, jako například upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí či dezinfikování rukou, nebo pravidlo  nedotýkat se rukama obličeje.  

Bezpečnostní pravidla pro období po obnovení výroby bude společnost ŠKODA AUTO realizovat ve třech fázích. Během první fáze proběhne zahájení výroby s úplným zavedením všech schválených opatření, jak bylo popsáno výše. V druhé fázi budou určitá bezpečnostní opatření uvolněna, jakmile to bude možné. V třetí fázi budou bezpečnostní předpisy v delším časovém horizontu postupně uvolňovány v té míře, v jaké to bude s ohledem na co nejlepší ochranu zdraví obhajitelné. Na konci této třetí fáze pak, ve vhodném okamžiku, budou obnoveny obvyklé postupy. Pak budou zrušena i dočasná omezení vstupu do závodu, platná na základě aktuální situace, a schůzky týmů se budou opět konat tak, jak je obvyklé.

O ochranných opatřeních bude ŠKODA AUTO informovat své zaměstnance ve všech výrobních závodech v České republice prostřednictvím tištěných materiálů a digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci seznámí členy svých týmů se specifickými bezpečnostními opatřeními přijatými pro příslušná oddělení.  

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2020, bezpečnost, COVID, Oeljeklaus

Vše